Blog artikelen
Filter op categorie
Nieuws, Ondernemingsrecht
Leestijd: 3 minuten Wanneer een bank een krediet verstrekt aan een BV vraagt zij vaak tot zekerheid van terugbetaling een borgtocht van de bestuurder/aandeelhouder. De DGA zal veelal bereid zijn deze zekerheid te geven, aangezien zijn onderneming anders geen krediet zal…
24-08-2018
Arbeidsrecht blog, Nieuws
Leestijd: 3 minuten Veel werkgevers en werknemers denken dat indien door partijen geen contract is getekend geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Niets is minder waar. Een arbeidsovereenkomst kan namelijk ook mondeling tot stand komen. Indien in dat geval niets op…
22-02-2018
Arbeidsrecht blog, Nieuws
Leestijd: 2 minuten Een werknemer kan al sinds 1 oktober 2006 instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn aanspraak op een WW-uitkering. Wel moet de vaststellingsovereenkomst waarin dit ontslag geregeld is aan een aantal…
01-02-2016
Nieuws, Overige / Varia
Leestijd: 3 minuten Huurrecht valt uiteen in huur van woonruimte en bedrijfsruimte, maar valt onder de laatste nog eens uiteen in het huurrecht voor middenstandsbedrijven en het huurrecht voor overige bedrijfsruimte, beide met verschillende regelgeving. In dit artikel wordt nader uiteengezet…
18-01-2016
Nieuws, Overige / Varia
Leestijd: 2 minuten Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken:…
07-12-2015
Nieuws, Overige / Varia
Leestijd: 2 minuten We hebben er eerder op onze website al een bericht aan gewijd, maar toch lijkt het erop dat nog steeds niet veel mensen weten dat je indien je een rechtsbijstandverzekering hebt niet altijd gebonden bent aan de door…
23-11-2015
Echtscheidingsrecht, Fiscaal recht, Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (ook betalingen voor kinderalimentatie) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen…
05-11-2015
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax