HAUT Legal & Tax advocaten

Echtscheidingsrecht

Getrouwd na 1 januari 2018? Je onderneming valt niet standaard (geheel) buiten de gemeenschap!

Op 1 januari 2018 zijn de meest recente veranderingen doorgevoerd in het huwelijksvermogensrecht. De belangrijkste verandering daarbij was dat de algehele gemeenschap van goederen voor nieuwe huwelijken werd afgeschaft. In plaats daarvan introduceerde de wetgever de beperkte gemeenschap van goederen. Kortgezegd betekent dit dat alles wat vóór de huwelijksdatum in exclusief eigendom was bij één …

Getrouwd na 1 januari 2018? Je onderneming valt niet standaard (geheel) buiten de gemeenschap! Lees verder »

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden 

Wanneer men trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder de financiële consequenties nader te regelen, ontstaat bij de wet een gemeenschap van goederen. Vaak denken partners er nog wel aan om de financiële consequenties te regelen in huwelijkse voorwaarden, indien één of beide partners een onderneming heeft. De meest gekozen vorm is in dat geval …

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden  Lees verder »

Doorbreken niet-wijzigingsbeding alimentatie

Bij HAUT Legal & Tax behandelen wij regelmatig zaken met betrekking tot herziening of herberekening van de partner- en kinderalimentatie. Een verzoek tot herziening kan vele achtergronden hebben: je ex-partner die niet zelf wil werken, het wijzigen van de omgangsregeling of bijvoorbeeld een nieuwe partner. Vaak komt het voor dat partners in een echtscheidingsconvenant een …

Doorbreken niet-wijzigingsbeding alimentatie Lees verder »

Alimentatie tijdens corona: kas van de vennootschap is niet de kas van de bestuurder

Alimentatie tijdens corona. Het gerechtshof Den Haag heeft op 27 mei 2020 voor het eerst de gevolgen van de coronacrisis behandeld in een alimentatiegeschil. De uitspraak op voorlopige voorzieningen ziet specifiek op de omzetdaling van een bloemenbedrijf, waardoor een dividenduitkering in de holding van de man niet mogelijk is. Hierdoor voert de man aan dat …

Alimentatie tijdens corona: kas van de vennootschap is niet de kas van de bestuurder Lees verder »

Alimentatie en een nieuwe partner: wat is het effect?

De liefde is eeuwig; alleen de partners wisselen. Het geeft aan dat het heel vaak voorkomt dat mensen na een echtscheiding weer opnieuw de liefde vinden. Maar wat is het effect van hertrouwen of het starten van een nieuwe relatie op de bestaande alimentatieplicht of het recht om alimentatie te krijgen? En gaat het dan …

Alimentatie en een nieuwe partner: wat is het effect? Lees verder »

Ontvanger alimentatie moet zelf aan de bak!

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 juni 2016 bepaald dat de alimentatieplichtige het recht heeft om periodiek te controleren of de alimentatiegerechtigde wel voldoende inspanningen verricht om een eigen inkomen te verwerven. Over het algemeen mag namelijk van een alimentatiegerechtigde verwacht worden dat die zich zal inspannen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. …

Ontvanger alimentatie moet zelf aan de bak! Lees verder »

Alimentatieverplichting en het coronavirus: wat zijn de mogelijkheden?

Alimentatie is veranderlijk en past zich aan jouw financiële situatie. Zo bespraken wij al in een eerdere blog dat het mogelijk is om de partner- en kinderalimentatie te wijzigen als achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Het is tevens mogelijk om de alimentatie te wijzigen als sprake is van een wijziging …

Alimentatieverplichting en het coronavirus: wat zijn de mogelijkheden? Lees verder »

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap?

Wanneer er bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, merken wij in onze praktijk dat er vrijwel altijd een voorkeur van partijen bestaat om de zorg voor de kinderen voort te zetten in een co-ouderschap. In de praktijk leidt dat ertoe dat de kinderen elke week ‘wisselen’ tussen de verblijfplaatsen van hun beide ouders of …

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap? Lees verder »

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid?

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en er moet bij echtscheiding een boedel verdeeld worden, dan is de verdeling van de lijfrentepolissen niet het makkelijkste vermogensbestanddeel dat verdeeld dient te worden. Het kent een hele rits haken en ogen, omdat er niet alleen huwelijksvermogensrechtelijke aspecten spelen maar ook verschillende belastingrechtelijke aspecten. Het begint …

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid? Lees verder »

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: niet altijd! Het komt in relaties vaak voor, of het nou gaat om gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwd samenwoners, dat er privévermogen wordt aangesproken voor gemeenschappelijke doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld geld zijn dat u uit een erfenis onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen. Lekker makkelijk en niets …

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug? Lees verder »

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners

Niet iedere relatie hoeft te resulteren in een huwelijk; sterker nog: Nederland telt een miljoen ongehuwd samenwonende paren en dat aantal stijgt elk jaar. In onze familierechtpraktijk krijgen wij naast verzoeken om echtscheidingen af te wikkelen ook geregeld vragen over de financiële consequenties van het verbreken van de ongehuwde relatie. In dit artikel wordt besproken …

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners Lees verder »

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie!

In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van de partneralimentatie zou kunnen betekenen. Maar ook fiscaalrechtelijk is er reeds een belangrijke wijziging aangenomen: de sociale …

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie! Lees verder »

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen

De afwikkeling van een gemeenschap van goederen of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is altijd maatwerk. Er moet een analyse gemaakt worden van welke goederen en vermogensbestanddelen er gemeenschappelijk aanwezig zijn. Op basis daarvan spreekt u in een convenant of via de rechter af op welke manier er een verdeling zal plaatsvinden. Het is …

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen Lees verder »

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u?

Op 11 december 2018 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan. Uiteraard moet het wetsvoorstel wel eerst nog worden goedgekeurd in de Eerste Kamer. Welke gevolgen heeft de mogelijke …

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u? Lees verder »

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv

Kunt u niet langer uw alimentatie betalen en dreigt u in financiële problemen te raken indien de alimentatie niet met spoed wordt verminderd? Gaat het tijdelijk of blijvend slecht met uw onderneming waardoor u de alimentatie niet kunt betalen? U kunt met hulp van een advocaat een spoedprocedure starten bij de rechtbank op grond van …

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv Lees verder »

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure kan zeer ingrijpend zijn en lang duren. Het kan dan ook van groot belang zijn dat er een voorlopige regeling tot stand komt bij uw echtscheiding. Er moeten immers veel zaken geregeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van de goederen, de zorg voor de kinderen, de verschuldigde alimentatie en de …

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding Lees verder »

Zorg voor uw kinderen levert korting op kinderalimentatie op

Na de echtscheiding of verbreking van de relatie dient u als ouder kinderalimentatie te betalen aan de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Indien u echter ook een deel van de tijd voor de kinderen zorgt, heeft u recht op een korting op de kinderalimentatie. U heeft dan immers al een deel van de …

Zorg voor uw kinderen levert korting op kinderalimentatie op Lees verder »

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer

Het opstellen van een alimentatieberekening van een ondernemer vergt maatwerk. Uit deze berekening dient te volgen welk inkomen de ondernemer redelijkerwijs kan verwerven en hoeveel draagkracht de ondernemer heeft om een bijdrage te betalen aan de ex-partner. De financiële situatie van de onderneming moet zorgvuldig beoordeeld worden. Voorkomen moet worden dat de ondernemer te veel …

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer Lees verder »

Kindgebonden budget en alimentatieberekening

Welke rol speelt het kindgebonden budget bij het berekenen van de kinder- en partneralimentatie? In dit artikel leest u wat het kindgebonden budget is en welke invloed het heeft op de hoogte van de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Ook in de procedures over de hoogte van de alimentatie is de hoogte van het kindgebonden budget van …

Kindgebonden budget en alimentatieberekening Lees verder »

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen

Indien u een geschil heeft over de hoogte van (partner)alimentatie is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met uw schulden. Door deze schulden zult u immers rente en aflossingen moeten betalen. Hierdoor is per saldo minder inkomen beschikbaar voor het betalen van alimentatie. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden zal de alimentatie op …

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen Lees verder »

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW is het mogelijk een beslissing van een rechter over partner- en kinderalimentatie op verzoek te laten wijzigen of in te trekken indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Dit wetsartikel biedt de mogelijkheid om beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief …

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens Lees verder »

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (ook betalingen voor kinderalimentatie) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast was het niet noodzakelijk om bij de ontvanger van de kinderalimentatie …

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie Lees verder »

Partneralimentatie

De afwikkeling van een echtscheiding is vaak een complexe procedure. Onderdeel van deze procedure is het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie. In dit artikel zal worden ingegaan op de partneralimentatie. Gedurende het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten een wederkerige onderhoudsverplichting op grond van artikel 1:81 en artikel 1:84 BW. Na echtscheiding ontstaat een alimentatieverplichting …

Partneralimentatie Lees verder »

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen

Bij een echtscheiding bestaat nogal eens, terecht of onterecht, de vrees dat goederen (bijvoorbeeld waardevolle spullen zoals een kostbaar schilderij) worden vervreemd door de (ex)partner. Hierdoor kunnen (emotioneel) waardevolle goederen aan de verdeling in het kader van de echtscheiding ontrokken worden. Dit is uiteraard onwenselijk. Om te voorkomen dat goederen vervreemd worden door de (ex)partner …

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen Lees verder »

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten