Faillissement en herstructurering

Bestuurdersaansprakelijkheid bij insolventierecht

In een situatie waarbij een onderneming geen werkkapitaal heeft (en dit ook niet kan aantrekken) en de opeisbare schulden (op korte en lange termijn) niet kan voldoen, dan koerst de vennootschap/onderneming alsdan af op een faillissement. In feite verkeert de onderneming in een situatie opgehouden te zijn met betalen, zoals de wet het beschrijft. Het …

Bestuurdersaansprakelijkheid bij insolventierecht Lees meer »

De overname van een bedrijf stapsgewijs uitgelegd

De overname van een bedrijf is vaak een langdurig traject waarbij veel komt kijken. De daadwerkelijke overname is vaak een resultaat van weken dan wel maandenlange onderhandelingen. In deze blog sta ik stil bij hoe een overname van een bedrijf eruit ziet. Ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst Om goed voorbereid te kunnen zijn voor de onderhandelingen, …

De overname van een bedrijf stapsgewijs uitgelegd Lees meer »

Terughoudende opstelling Belastingdienst na corona

Steunmaatregelen gestopt Op 30 augustus 2021 is door de overheid bekend gemaakt dat het kabinet per 1 oktober 2021 gaat stoppen met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar zijn ingezet om de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis te helpen. Bij kamerbrief van 11 oktober jl. heeft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) het nieuwe …

Terughoudende opstelling Belastingdienst na corona Lees meer »

Energieleveranciers in de problemen?

In het Verenigd Koninkrijk en België hebben afgelopen week een aantal energieleverancier hun faillissement aangevraagd. Oorzaak: de hoge energieprijzen. Te verwachten is dat meer energieleveranciers door de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit de komende periode zullen omvallen, ook in Nederland. Stijgende gasprijzen Met name kleinere energiebedrijven zullen naar verwachting in de problemen komen. Deze …

Energieleveranciers in de problemen? Lees meer »

TOA: financiële ondersteuning om faillissement te voorkomen

Vanaf 1 januari 2021 is de WHOA van kracht. Deze wet biedt ondernemers de mogelijkheid een onderhands akkoord met hun schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor kunnen schulden worden gesaneerd en kan een dreigend faillissement mogelijk worden voorkomen. Nog niet veel bedrijven maken gebruik van de WHOA. Daarom geeft de overheid met het …

TOA: financiële ondersteuning om faillissement te voorkomen Lees meer »

De herstructureringsdeskundige onder de WHOA

Sinds 1 januari 2021 hebben ondernemers een nieuwe mogelijkheid om schulden te saneren, namelijk het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers op grond van de wet WHOA. Dit WHOA-akkoord heeft tot doel om via een onderhands akkoord met schuldeisers en/of aandeelhouders schulden te herstructureren, zodat de onderneming effectief voortgezet kan worden. Daarnaast kan een …

De herstructureringsdeskundige onder de WHOA Lees meer »

Persbericht: Curatoren De Keizer Marine Engineering bereiken doorstart met Eekels Technology

TBI’s dochterbedrijf neemt leverancier systeemintegraties superjachten over mét personeel Zaandam, 1 november 2020 – De Keizer Marine Engineering, de wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor superjachten, maakt een doorstart. Twee weken na de faillietverklaring hebben de curatoren overeenstemming bereikt met Eekels Technology B.V., een dochteronderneming van TBI Holdings B.V, een technologiebedrijf gespecialiseerd in projecten en onderhoud …

Persbericht: Curatoren De Keizer Marine Engineering bereiken doorstart met Eekels Technology Lees meer »

Persbericht: de Rechtbank Noord-Holland verleent uitstel van betaling aan de Nederlandse tak van familiebedrijf De Keizer International

Familiebedrijf gespecialiseerd in systeemintegraties voor superjachten genoodzaakt tot uitstel van betaling Zaandam, 13 oktober 2020 – De rechtbank Noord-Holland heeft gisteren surseance van betaling verleend aan de Nederlandse vennootschappen van De Keizer International: De Keizer International B.V. en De Keizer Marine Engineering B.V. De Keizer International is een wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor jachten met …

Persbericht: de Rechtbank Noord-Holland verleent uitstel van betaling aan de Nederlandse tak van familiebedrijf De Keizer International Lees meer »

Wet Homologatie onderhands akkoord binnenkort in werking

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 het Wetsvoorstel Homologatie onderhands akkoord als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De WHOA beoogt de reorganisatie of sanering van ondernemingen buiten faillissement makkelijker te maken door de mogelijkheid van het aanbieden van een onderhands (dwang)akkoord. Dit maakt het …

Wet Homologatie onderhands akkoord binnenkort in werking Lees meer »

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten onder de WHOA

Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) ligt ter consultatie bij de Eerste Kamer. De WHOA biedt ondernemingen die in zwaar weer verkeren de mogelijkheid om een (dwang)akkoord aan te bieden aan hun schuldeisers. Dit kan een faillissement mogelijk voorkomen. Een van de aspecten van het WHOA-akkoord is de mogelijkheid om overeenkomsten te wijzigen of te …

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten onder de WHOA Lees meer »

Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu!

Als een bedrijf failliet verklaard wordt, benoemt de Rechtbank een curator die het faillissement afwikkelt. Eén van de taken van de curator is het onderzoeken van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Hebben de bestuurders juist gehandeld en de op hen rustende verplichtingen vervuld? Wanneer dat niet het geval is, kunnen de bestuurders …

Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu! Lees meer »

Voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020

De corona-crisis hakt er bij veel ondernemingen hard in. De overheid heeft sinds maart 2020 een aantal maatregelen genomen om ondernemingen tegemoet te komen. De verwachting is dat toch veel bedrijven ook de komende periode te maken zullen krijgen met liquiditeitsproblemen. Faillissementsrechters zijn op het moment terughoudend bij het uitspreken van faillissementen wanneer sprake is …

Voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 Lees meer »

De positie van werknemers in een faillissement

De media speculeren volop over de enorme hoos aan faillissementen welke de komende maanden en wellicht wel jaren zullen worden uitgesproken. Het nieuws zal in menig onderneming maar ook privé de nodige spanningen met zich mee brengen. Voor een huishouding gaan de kosten immers gewoon door terwijl je weet dat een faillissement altijd betekent dat …

De positie van werknemers in een faillissement Lees meer »

Pluraliteit van schuldeisers

Wanneer je als schuldeiser het faillissement van je schuldenaar wilt aanvragen moet je aantonen dat er naast je eigen vordering ten minste één steunvordering is. Dit wordt ook wel pluraliteit van schuldeisers (pluraliteitsvereiste) genoemd. Er worden geen hoge eisen gesteld aan de steunvordering(en), maar wat niet mag is één vordering op de schuldenaar opknippen in …

Pluraliteit van schuldeisers Lees meer »

Corona: verhoogd risico op bestuurdersaansprakelijkheid?

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel ondernemingen. Bestuurders kunnen in deze tijden worden gedwongen om risicovolle besluiten te nemen. Hoe voorkom je als bestuurder persoonlijke aansprakelijkheid als de onderneming in zwaar weer komt te verkeren of zelfs failliet wordt verklaard? Drempel bestuurdersaansprakelijkheid hoog Bestuurders moeten zich vrij voelen om beslissingen te …

Corona: verhoogd risico op bestuurdersaansprakelijkheid? Lees meer »

Surseance van betaling

Jaarlijks worden een beperkt aantal voorlopige surseances van betaling uitgesproken. Vanwege de Corona-crisis zal de toename van het aantal aanvragen met zekerheid sterk stijgen. Hieronder zal worden aangegeven wanneer een surseance van betaling de meeste kans van slagen heeft. Daarbij  zal eerst worden uitgelegd wat een surseance van betaling inhoudt. Daarbij zal ook het akkoord …

Surseance van betaling Lees meer »

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting

De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de huidige omstandigheden voor ondernemingen te verzachten. Eén van deze maatregelen ziet op het uitstel van betaling van verschuldigde belasting. Maar juist deze maatregel kan bijzonder nadelige gevolgen hebben. Bijzonder uitstel Als een onderneming in deze periode in liquiditeitsproblemen komt, kan deze …

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting Lees meer »

De eigen aanvraag van het faillissement tijdens de coronacrisis

Gevolg ontbreken fysieke zitting De financiële en economische gevolgen van Covid-19 zijn op alle niveaus voor ondernemers duidelijk voelbaar. Een ondernemer ziet een eigen faillissement over het algemeen niet als een gewenst eindstation. Helaas kan de aanvraag van het eigen faillissement soms onoverkomelijk zijn. In dit artikel licht ik toe hoe de aanvraag van het …

De eigen aanvraag van het faillissement tijdens de coronacrisis Lees meer »

Hulp bij reorganisatie

Mede vanwege de uitbraak van het Corona-virus zal het jaar 2020, en waarschijnlijk ook de jaren daaropvolgend, voor de meeste ondernemingen financieel zwaarder worden dan ooit. Vooral vanwege de snelheid en de omvang waarin de economische neergang heeft plaatsgevonden en de onzekerheid de komende periode moet een ondernemer adequaat en op een doortastende wijze beslissingen …

Hulp bij reorganisatie Lees meer »

Omvang boedelvordering verhuurder

Tot voor kort kon een verhuurder bij een faillissement van een huurder erop vertrouwen dat de opleveringsschade, die ontstond door handelen (lees: toedoen) van de curator, bij voorrang uit de boedel zou worden betaald. In een arrest van 19 april 2013 (Tideman q.q./Koot Beheer B.V.) is de Hoge Raad teruggekomen van het “toedoencriterium”, hetgeen grote …

Omvang boedelvordering verhuurder Lees meer »

Doorstart en de opvolgend werkgever

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap bij een doorstartende werkgever als de arbeidsovereenkomst van de opvolgend werkgever met de werknemer wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist. Tevens moet er tussen de doorstartende werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat ook de doorstartende werkgever inzicht heeft in de competenties van de …

Doorstart en de opvolgend werkgever Lees meer »

Algemene Informatie Faillissement

U bent bestuurder van een gefailleerde rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V. of een Stichting. In dit document, opgesteld door de Vereniging van Insolventierecht advocaten kunt u algemene informatie over een faillissement vinden, zoals: Wat houdt een faillissement Taken en bevoegdheden van de curator Hoger beroep of Verzet Rechten en verplichtingen voor u als bestuurder tijdens faillissement Eventuele sancties …

Algemene Informatie Faillissement Lees meer »

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder!

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder! Een faillissement van een bedrijf heeft voor veel betrokken partijen aanzienlijke gevolgen. Voor schuldeisers speelt veelal de vraag op welke wijze zij hun verlies kunnen beperken. Een mogelijkheid daarvoor is het uitoefenen van het retentierecht. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed …

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder! Lees meer »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten