HAUT Legal & Tax advocaten

Fiscaal recht

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden 

Wanneer men trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder de financiële consequenties nader te regelen, ontstaat bij de wet een gemeenschap van goederen. Vaak denken partners er nog wel aan om de financiële consequenties te regelen in huwelijkse voorwaarden, indien één of beide partners een onderneming heeft. De meest gekozen vorm is in dat geval …

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden  Lees verder »

Fiscale gevolgen van de coronacrisis

Hoewel de grootste medische zorgen omtrent corona achter ons lijken te liggen, is het voor ondernemingen spannender dan ooit. De financiële gevolgen van de crisis duren nog lang voort. De belastingdienst reikt deze ondernemingen de hand met een aantal fiscale maatregelen en versoepelingen. Hieronder staan de voornaamste uitgewerkt. Uitstel betaling belastingschulden Tot in ieder geval …

Fiscale gevolgen van de coronacrisis Lees verder »

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting

De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de huidige omstandigheden voor ondernemingen te verzachten. Eén van deze maatregelen ziet op het uitstel van betaling van verschuldigde belasting. Maar juist deze maatregel kan bijzonder nadelige gevolgen hebben. Bijzonder uitstel Als een onderneming in deze periode in liquiditeitsproblemen komt, kan deze …

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting Lees verder »

Update fiscale maatregelen corona-virus

Eerder hebben wij een blog geschreven over de vergaande mogelijkheden welke door de Belastingdienst worden geboden voor uitstel van betaling van belastingen. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat indien voor een periode van maximaal 3 maanden uitstel van betaling wordt gevraagd vanwege de corona-crisis er geen verklaring van een deskundige hoeft te worden meegestuurd. Indien …

Update fiscale maatregelen corona-virus Lees verder »

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (ook betalingen voor kinderalimentatie) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast was het niet noodzakelijk om bij de ontvanger van de kinderalimentatie …

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie Lees verder »

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften

Wanneer de aangifte van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst forse verzuimboetes opleggen (tot maximaal € 5.278,-). Er is vanaf april 2014 echter nieuw beleid van de Belastingdienst waarop een beroep kan worden gedaan en waardoor de boetes flink gematigd kunnen worden. In april 2014 zijn afspraken gepubliceerd welke gemaakt …

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften Lees verder »

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag

Het bewust indienen van foutieve aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan leiden tot hoge boetes (tot wel 100% van belastingbedrag). Doordat de Belastingdienst feitelijk verkeerd wordt geïnformeerd worden foutieve aanslagen opgelegd en loopt de Belastingdienst belastinginkomsten mis. Vanaf 1 januari 2014 kan daarnaast ook een vergrijpboete worden opgelegd indien door opzettelijk verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens …

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag Lees verder »

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus

Mag een rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 40 Invorderingswet voor betaling van de verschuldigde vennootschapsbelasting (met rente en kosten)? Deze vraag staat centraal in de uitspraak van het Gerechtshof in de zaak van 20 februari 2014. De feiten en omstandigheden van de zaak De fiscus is de eiser in deze zaak en …

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus Lees verder »

Verjaring van belastingschulden

Net als iedere andere schuld kan ook een belastingschuld verjaren. Na deze verjaring kan de Belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Het is dan ook belangrijk om te beoordelen wanneer een belastingschuld verjaard is. Verjaringsregeling De verjaringstermijn is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Invorderingswet. Uit artikel 4:104 lid 1 AWB volgt …

Verjaring van belastingschulden Lees verder »

Leden van coöperatie en ondernemerschap

Coöperaties als samenwerkingsverbanden voor ondernemers zijn een hot item. Rechtbank Gelderland heeft zich onlangs uitgesproken over het ondernemerschap van de leden van een coöperatie. Het betrof in deze zaak een fiscaal dienstverlener die advies- en administratieve diensten leverde via een coöperatie, waar hij zelf lid van was. In deze zaak was niet in geschil dat de …

Leden van coöperatie en ondernemerschap Lees verder »

De Informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast

De informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast bij belastingaanslagen. Hierdoor zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat de aanslag die de inspecteur oplegt onjuist is. Dit leidt tot grote bewijstechnische problemen. De omkering van de bewijslast bij uitreiking van een informatiebeschikking door de inspecteur kan voorkomen worden door tijdig bezwaar en/of beroep aan te tekenen. …

De Informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast Lees verder »

Het samenwerkingsverband

ZZP’er Kees Janssen steekt veel tijd in zijn onderneming. Opdrachten binnenhalen, opdrachten uitvoeren, het bijhouden van een goede administratie en zijn website. Kees heeft geen personeel dat hem ondersteunt bij al deze taken. Zonder zijn vriendin Pien, was Kees nergens. Ze verzet enorm veel werk en daarom is Kees benieuwd naar de mogelijkheden om Pien een vergoeding te …

Het samenwerkingsverband Lees verder »

Groene auto’s met investeringsaftrek

Hoezo wordt de zakenauto aangepakt door de Kundus coalitie? Voor de groene. rijders blijven er nog voldoende voordelen over. Een elektrische auto van tegen de € 30.000, met een btw van ca. € 5.000, vergt slechts een netto investering van ca. € 7.500. De berekening volgt hieronder. Vooral ZZP’ers kunnen met een elektrische auto, naast …

Groene auto’s met investeringsaftrek Lees verder »

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten