HAUT Legal & Tax advocaten

Nieuws

Verschil bodembeslag en bodemvoorrecht uitgelegd

De termen bodembeslag en bodemvoorrecht lijken veel op elkaar en worden vaak met elkaar verward. Het is echter goed om deze begrippen goed uit elkaar te halen. In dit blog zal ik deze termen nader uitleggen. Bodemvoorrecht Het bodemvoorrecht is geregeld in artikel 21 van de Invorderingswet. Hierin staat omschreven dat de Belastingdienst een voorrecht …

Verschil bodembeslag en bodemvoorrecht uitgelegd Lees verder »

Enqueteprocedure

Het komt met enige regelmaat voor dat aandeelhouders onderling een hevige machtsstrijd aan het voeren zijn. De enquêteprocedure kan voor dergelijke gevallen een belangrijk instrument vormen voor het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen. In dit blog sta ik stil bij wat de enquêteprocedure inhoudt, hoe en door wie een dergelijke procedure in gang kan worden gezet …

Enqueteprocedure Lees verder »

Letter of intent (intentieovereenkomst)

Een Letter of Intent (LOI) wordt in het Nederlands een intentieovereenkomst genoemd. Een LOI wordt vaak gesloten in het kader van een voorgenomen overname van een onderneming. Daarin maken partijen (koper en verkoper) afspraken over de manier waarop zal worden geprobeerd de daadwerkelijke overnameovereenkomst, bijvoorbeeld een aandelentransactie (Share Purchase Agreement) of een activa/passiva-transactie (Asset Purchase …

Letter of intent (intentieovereenkomst) Lees verder »

Het WHOA-akkoord

De WHOA beoogt de sanering of beëindiging van ondernemingen buiten faillissement makkelijker te maken door de mogelijkheid van het aanbieden van een onderhands (dwang)akkoord. Dit maakt het herstructureren van in de kern gezonde ondernemingen makkelijker waardoor faillissementen kunnen worden voorkomen. Hoe werkt het (dwang)akkoord? Alle schulden van een onderneming kunnen worden meegenomen in het akkoord, …

Het WHOA-akkoord Lees verder »

“Het grootste keurbedrijf uit Nederland is de nummer 1 in consumentenbedrog!”

Mag je zo’n negatieve uitspraak doen over je concurrenten? Deze en soortgelijke vragen spelen vaak in zaken over vergelijkende reclame. Bij vergelijkende reclame wordt een product of dienst vergeleken met die van een concurrent. Het idee hierachter is dat een potentiële klant de voor- en nadelen van de producten of diensten kan afwegen. Door de …

“Het grootste keurbedrijf uit Nederland is de nummer 1 in consumentenbedrog!” Lees verder »

Betaalde ranking op online platformen

Consumenten struinen online platformen af op zoek naar de beste koop. Maar de consument klikt vaak op de een van de hoogst weergegeven zoekresultaten. De volgorde van deze zoekresultaten heeft dus grote invloed op een aankoop. Bedrijven willen dan ook graag hoog in de zoekresultaten komen. Bij veel platformen kan een bedrijf een hogere ranking …

Betaalde ranking op online platformen Lees verder »

Tussentijdse opzegging contract door opdrachtgever

Bij een overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat een partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor een andere partij (opdrachtgever). De opdrachtnemer ontvangt hiervoor loon, maar gaat geen arbeidsovereenkomst aan met de opdrachtgever. Mag een opdrachtgever altijd opzeggen? Een opdrachtgever mag op ieder moment de overeenkomst tussentijds opzeggen. Dat geldt ook voor overeenkomsten die voor bepaalde …

Tussentijdse opzegging contract door opdrachtgever Lees verder »

Juridisch Kader inzake de Eikenprocessierups gepubliceerd

De aanwezigheid, de preventie en het beheer van eikenprocessierups roepen veel juridische vragen op. Om deze vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden, publiceerde het Kennisplatform Processierups op 7 december 2020 online het Juridisch kader inzake de Eikenprocessierups. Advocaten Alexander Claus en Jilles van Zinderen van HAUT Legal & Tax namen deel aan de klankbordgroep …

Juridisch Kader inzake de Eikenprocessierups gepubliceerd Lees verder »

Wet Franchise treedt op 1 januari 2021 in werking

Bij besluit van 23 november 2020 is bepaald dat de Wet Franchise per 1 januari 2021 in werking zal treden. De inwerkingtreden heeft gevolgen voor zowel franchisenemers, als franchisegevers. De bepalingen uit de Wet Franchise zijn van dwingend rechterlijke aard voor Nederlandse franchisenemers. Er kan dus niet ten nadele van de franchisenemer van worden afgeweken. …

Wet Franchise treedt op 1 januari 2021 in werking Lees verder »

Persbericht: Curatoren De Keizer Marine Engineering bereiken doorstart met Eekels Technology

TBI’s dochterbedrijf neemt leverancier systeemintegraties superjachten over mét personeel Zaandam, 1 november 2020 – De Keizer Marine Engineering, de wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor superjachten, maakt een doorstart. Twee weken na de faillietverklaring hebben de curatoren overeenstemming bereikt met Eekels Technology B.V., een dochteronderneming van TBI Holdings B.V, een technologiebedrijf gespecialiseerd in projecten en onderhoud …

Persbericht: Curatoren De Keizer Marine Engineering bereiken doorstart met Eekels Technology Lees verder »

Persbericht: de Rechtbank Noord-Holland verleent uitstel van betaling aan de Nederlandse tak van familiebedrijf De Keizer International

Familiebedrijf gespecialiseerd in systeemintegraties voor superjachten genoodzaakt tot uitstel van betaling Zaandam, 13 oktober 2020 – De rechtbank Noord-Holland heeft gisteren surseance van betaling verleend aan de Nederlandse vennootschappen van De Keizer International: De Keizer International B.V. en De Keizer Marine Engineering B.V. De Keizer International is een wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor jachten met …

Persbericht: de Rechtbank Noord-Holland verleent uitstel van betaling aan de Nederlandse tak van familiebedrijf De Keizer International Lees verder »

Wet Homologatie onderhands akkoord binnenkort in werking

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 het Wetsvoorstel Homologatie onderhands akkoord als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De WHOA beoogt de reorganisatie of sanering van ondernemingen buiten faillissement makkelijker te maken door de mogelijkheid van het aanbieden van een onderhands (dwang)akkoord. Dit maakt het …

Wet Homologatie onderhands akkoord binnenkort in werking Lees verder »

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden 

Wanneer men trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder de financiële consequenties nader te regelen, ontstaat bij de wet een gemeenschap van goederen. Vaak denken partners er nog wel aan om de financiële consequenties te regelen in huwelijkse voorwaarden, indien één of beide partners een onderneming heeft. De meest gekozen vorm is in dat geval …

Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden  Lees verder »

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten onder de WHOA

Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) ligt ter consultatie bij de Eerste Kamer. De WHOA biedt ondernemingen die in zwaar weer verkeren de mogelijkheid om een (dwang)akkoord aan te bieden aan hun schuldeisers. Dit kan een faillissement mogelijk voorkomen. Een van de aspecten van het WHOA-akkoord is de mogelijkheid om overeenkomsten te wijzigen of te …

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten onder de WHOA Lees verder »

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt per 1 oktober verlengd met negen maanden. De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Voor wie? Net als de Tozo 1 en 2 geldt Tozo 3 voor zelfstandig ondernemers. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend (mits je aan de voorwaarden voldoet) over periode van …

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Lees verder »

Coronacrisis en bedrijfsopvolging

Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met alle onzekerheden en instabiliteit van deze tijd. Toch komen er een aantal dingen samen waardoor bedrijfsopvolging in …

Coronacrisis en bedrijfsopvolging Lees verder »

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer nu toch het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register een feit is. Eerdere stemming werd uitgesteld omdat de kamer vraagtekens had bij de waarborging van de privacy van de in het register opgenomen uiteindelijk belanghebbenden. De wet treedt naar verwachting op korte termijn in werking. VERPLICHTE REGISTRATIE De …

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register Lees verder »

Nieuwe regels voor online platformen

Vanaf as. 12 juli gelden nieuwe regels voor alle online platformen die consumentenproducten of -diensten aanbieden. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Europese ‘Platform-to-Business (P2B)’ Verordening. Het doel van de nieuwe regels is om een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat te creëren voor (kleine) bedrijven en ondernemers die onlineplatformen gebruiken. Door informatie vooraf en …

Nieuwe regels voor online platformen Lees verder »

De positie van werknemers in een faillissement

De media speculeren volop over de enorme hoos aan faillissementen welke de komende maanden en wellicht wel jaren zullen worden uitgesproken. Het nieuws zal in menig onderneming maar ook privé de nodige spanningen met zich mee brengen. Voor een huishouding gaan de kosten immers gewoon door terwijl je weet dat een faillissement altijd betekent dat …

De positie van werknemers in een faillissement Lees verder »

Pluraliteit van schuldeisers

Wanneer je als schuldeiser het faillissement van je schuldenaar wilt aanvragen moet je aantonen dat er naast je eigen vordering ten minste één steunvordering is. Dit wordt ook wel pluraliteit van schuldeisers (pluraliteitsvereiste) genoemd. Er worden geen hoge eisen gesteld aan de steunvordering(en), maar wat niet mag is één vordering op de schuldenaar opknippen in …

Pluraliteit van schuldeisers Lees verder »

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting

De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de huidige omstandigheden voor ondernemingen te verzachten. Eén van deze maatregelen ziet op het uitstel van betaling van verschuldigde belasting. Maar juist deze maatregel kan bijzonder nadelige gevolgen hebben. Bijzonder uitstel Als een onderneming in deze periode in liquiditeitsproblemen komt, kan deze …

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting Lees verder »

De eigen aanvraag van het faillissement tijdens de coronacrisis

Gevolg ontbreken fysieke zitting De financiële en economische gevolgen van Covid-19 zijn op alle niveaus voor ondernemers duidelijk voelbaar. Een ondernemer ziet een eigen faillissement over het algemeen niet als een gewenst eindstation. Helaas kan de aanvraag van het eigen faillissement soms onoverkomelijk zijn. In dit artikel licht ik toe hoe de aanvraag van het …

De eigen aanvraag van het faillissement tijdens de coronacrisis Lees verder »

Voucherregeling

Geld terugbetalen of toch iets anders? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze periode een prominente rol. Onlangs ging de ACM in op de ‘geld terug’ regeling bij het annuleren van bijvoorbeeld evenementen. Wat mag of moet een onderneming wel of niet doen als zij een overeenkomst met een consument door overheidsingrijpen niet kan …

Voucherregeling Lees verder »

Hulp bij reorganisatie

Mede vanwege de uitbraak van het Corona-virus zal het jaar 2020, en waarschijnlijk ook de jaren daaropvolgend, voor de meeste ondernemingen financieel zwaarder worden dan ooit. Vooral vanwege de snelheid en de omvang waarin de economische neergang heeft plaatsgevonden en de onzekerheid de komende periode moet een ondernemer adequaat en op een doortastende wijze beslissingen …

Hulp bij reorganisatie Lees verder »

Fiscale maatregelen coronavirus: uitstel van betaling belastingen voor ondernemers

U kunt als ondernemer hard geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. De sectie fiscaal recht van Haut Legal houdt voor u de ontwikkelingen nauw in de gaten, zo ook rondom de fiscale maatregelen coronavirus. De Belastingdienst biedt thans voor ondernemers die zijn geraakt door het coronavirus vergaande mogelijkheden tot uitstel van betaling van …

Fiscale maatregelen coronavirus: uitstel van betaling belastingen voor ondernemers Lees verder »

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften. Kunt u daarvoor uw accountant of belastingadviseur aansprakelijk stellen en de schade verhalen. Het antwoord op deze vraag is ja. Tot de schade behoort dan tevens de door de adviseur aan u in rekening gebrachte honoraria. U geeft opdracht aan een accountant of belastingadviseur om uw boekhouding en …

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften Lees verder »

Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar, omdat de schuldenlast afneemt. Deze fiscale winst is vrijgesteld als aan drie voorwaarden wordt voldaan: er moet …

Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord Lees verder »

Handelsnaaminbreuk

Indien u wordt geconfronteerd met een handelsnaaminbreuk dan kunt u een gewone procedure bij de rechtbank opstarten of indien haast geboden is een kort geding beginnen. Een alternatief is een zogenaamde artikel 6 Handelsnaamwet-procedure (HNW) welke gevoerd wordt bij de kantonrechter. In deze procedure vraagt u de kantonrechter om de wederpartij te veroordelen om haar …

Handelsnaaminbreuk Lees verder »

Indexering huurprijs

In de praktijk rijst geregeld de vraag hoe, als de huurovereenkomst voorziet in een automatische indexering, gehandeld moet worden als de verschuldigde verhogingen jarenlang niet betaald zijn zonder dat de verhuurder daarover geklaagd heeft. Hiervoor bestaan nog steeds geen vaste harde regels, zodat er soms in de ene zin beslist wordt, en soms in de …

Indexering huurprijs Lees verder »

Verjaring en stuiting van de verjaring.

Verjaring en stuiting van de verjaring. De basisregel voor de verjaring staat in artikel 3:306 BW. Daarin staat dat indien de wet niet anders bepaalt, een rechtsvordering door verloop van twintig jaren verjaart. Daarop zijn allerlei wettelijke uitzonderingen van toepassing. Zo staat in artikel 3:307 BW dat een vordering tot nakoming van een verbintenis uit …

Verjaring en stuiting van de verjaring. Lees verder »

Waardering onderneming bij echtscheiding

Bij de afwikkeling van een echtscheiding zal in veel gevallen ook de waarde van de onderneming bepaald moeten worden. Beide echtgenoten kunnen recht hebben op de helft van de waarde van de onderneming. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld valt de onderneming bij echtscheiding automatisch binnen de gemeenschap van goederen. Zijn er wel huwelijkse …

Waardering onderneming bij echtscheiding Lees verder »

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u? Op 11 december 2019 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan, na goedkeuring in de Eerste …

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer Lees verder »

Beslag en faillissement, gelijktrekken regelingen civiele en faillissement executie

1. Inleiding Zoals ongetwijfeld al is gebleken uit de andere bijdragen in dit compendium, is het beslag een allesbehalve makkelijk te temmen leerstuk. Het beslag heeft zich nooit ontwikkeld tot een rechtsfiguur van eenvoud of overzichtelijkheid, maar biedt steeds weer nieuwe te nemen hordes en knelpunten. Ook in de confrontatie van het civiel (conservatoir) beslag …

Beslag en faillissement, gelijktrekken regelingen civiele en faillissement executie Lees verder »

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap?

Wanneer er bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, merken wij in onze praktijk dat er vrijwel altijd een voorkeur van partijen bestaat om de zorg voor de kinderen voort te zetten in een co-ouderschap. In de praktijk leidt dat ertoe dat de kinderen elke week ‘wisselen’ tussen de verblijfplaatsen van hun beide ouders of …

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap? Lees verder »

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid?

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en er moet bij echtscheiding een boedel verdeeld worden, dan is de verdeling van de lijfrentepolissen niet het makkelijkste vermogensbestanddeel dat verdeeld dient te worden. Het kent een hele rits haken en ogen, omdat er niet alleen huwelijksvermogensrechtelijke aspecten spelen maar ook verschillende belastingrechtelijke aspecten. Het begint …

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid? Lees verder »

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

De tweede ontslaggrond die we gaan bespreken in onze reeks ontslaggronden is het ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Is een werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. In beginsel geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, dit komt echter te vervallen na 104 weken. In beginsel mag de werkgever …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid Lees verder »

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: niet altijd! Het komt in relaties vaak voor, of het nou gaat om gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwd samenwoners, dat er privévermogen wordt aangesproken voor gemeenschappelijke doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld geld zijn dat u uit een erfenis onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen. Lekker makkelijk en niets …

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug? Lees verder »

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag Lees verder »

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners

Niet iedere relatie hoeft te resulteren in een huwelijk; sterker nog: Nederland telt een miljoen ongehuwd samenwonende paren en dat aantal stijgt elk jaar. In onze familierechtpraktijk krijgen wij naast verzoeken om echtscheidingen af te wikkelen ook geregeld vragen over de financiële consequenties van het verbreken van de ongehuwde relatie. In dit artikel wordt besproken …

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners Lees verder »

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie!

In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van de partneralimentatie zou kunnen betekenen. Maar ook fiscaalrechtelijk is er reeds een belangrijke wijziging aangenomen: de sociale …

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie! Lees verder »

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten

Indien u als koper van mening bent dat een gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoord is het van groot belang dat u op tijd klaagt bij de verkoper. Wellicht wilt u dat de verkoper de zaak herstelt, een vervangende zaak levert of wenst u een schadevergoeding te ontvangen. Het niet op tijd klagen kan …

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten Lees verder »

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen

De afwikkeling van een gemeenschap van goederen of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is altijd maatwerk. Er moet een analyse gemaakt worden van welke goederen en vermogensbestanddelen er gemeenschappelijk aanwezig zijn. Op basis daarvan spreekt u in een convenant of via de rechter af op welke manier er een verdeling zal plaatsvinden. Het is …

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen Lees verder »

Reeks Ontslaggronden: ‘Niet 8, maar 9 ontslaggronden!’

Onstlaggronden De wet kent een gesloten stelsel van ontslaggronden. Een werkgever moet zich dus op een van deze gronden beroepen indien hij ontslag voor een werknemer wenst. De wet noemt verder per ontslaggrond een aantal vereisten waar het UWV of de kantonrechter aan moet toetsen. Als niet aan die vereisten is voldaan, kan het UWV …

Reeks Ontslaggronden: ‘Niet 8, maar 9 ontslaggronden!’ Lees verder »

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

Het is vandaag de dag heel gemakkelijk om met mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops) gesprekken op te nemen. Bijvoorbeeld gesprekken met de werkgever, collega’s of cliënten. Werkgevers kunnen hierdoor geconfronteerd worden met ongewenste openbaarmaking van opnames. In de praktijk zien we dat deze extra functies van de mobiele apparaten veelvuldig worden gebruikt. Het komt dan ook geregeld …

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat? Lees verder »

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u?

Op 11 december 2018 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan. Uiteraard moet het wetsvoorstel wel eerst nog worden goedgekeurd in de Eerste Kamer. Welke gevolgen heeft de mogelijke …

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u? Lees verder »

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv

Kunt u niet langer uw alimentatie betalen en dreigt u in financiële problemen te raken indien de alimentatie niet met spoed wordt verminderd? Gaat het tijdelijk of blijvend slecht met uw onderneming waardoor u de alimentatie niet kunt betalen? U kunt met hulp van een advocaat een spoedprocedure starten bij de rechtbank op grond van …

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv Lees verder »

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure kan zeer ingrijpend zijn en lang duren. Het kan dan ook van groot belang zijn dat er een voorlopige regeling tot stand komt bij uw echtscheiding. Er moeten immers veel zaken geregeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van de goederen, de zorg voor de kinderen, de verschuldigde alimentatie en de …

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding Lees verder »

Zorg voor uw kinderen levert korting op kinderalimentatie op

Na de echtscheiding of verbreking van de relatie dient u als ouder kinderalimentatie te betalen aan de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Indien u echter ook een deel van de tijd voor de kinderen zorgt, heeft u recht op een korting op de kinderalimentatie. U heeft dan immers al een deel van de …

Zorg voor uw kinderen levert korting op kinderalimentatie op Lees verder »

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer

Het opstellen van een alimentatieberekening van een ondernemer vergt maatwerk. Uit deze berekening dient te volgen welk inkomen de ondernemer redelijkerwijs kan verwerven en hoeveel draagkracht de ondernemer heeft om een bijdrage te betalen aan de ex-partner. De financiële situatie van de onderneming moet zorgvuldig beoordeeld worden. Voorkomen moet worden dat de ondernemer te veel …

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer Lees verder »

Kindgebonden budget en alimentatieberekening

Welke rol speelt het kindgebonden budget bij het berekenen van de kinder- en partneralimentatie? In dit artikel leest u wat het kindgebonden budget is en welke invloed het heeft op de hoogte van de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Ook in de procedures over de hoogte van de alimentatie is de hoogte van het kindgebonden budget van …

Kindgebonden budget en alimentatieberekening Lees verder »

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen

Indien u een geschil heeft over de hoogte van (partner)alimentatie is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met uw schulden. Door deze schulden zult u immers rente en aflossingen moeten betalen. Hierdoor is per saldo minder inkomen beschikbaar voor het betalen van alimentatie. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden zal de alimentatie op …

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen Lees verder »

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot

Wanneer een bank een krediet verstrekt aan een BV vraagt zij vaak tot zekerheid van terugbetaling een borgtocht van de bestuurder/aandeelhouder. De DGA zal veelal bereid zijn deze zekerheid te geven, aangezien zijn onderneming anders geen krediet zal ontvangen. De aansprakelijkheid van de borg is vaak gemaximeerd tot een in de akte van borgtocht genoemd …

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot Lees verder »

De gevolgen van beslaglegging na faillissement van de schuldenaar c.q. beslagdebiteur

Conservatoir- en executoriaal beslag kunnen op een aantal manieren worden doorkruist. Bijvoorbeeld als een curator na een faillissement van de schulde naar ten tonele verschijnt. In dit overzichtsartïkel worden de gevolgen van een faillissement van deschuldenaar besproken vanuit het perspectiefvan de beslaglegger en de curator. Aan de hand van de huidige stand van zaken in …

De gevolgen van beslaglegging na faillissement van de schuldenaar c.q. beslagdebiteur Lees verder »

Belastingdienst mag niet direct beslag leggen na intrekken uitstel van betaling

De Belastingdienst mag na het intrekken van een betalingsregeling niet direct een dwangbevel uitvaardigen of beslag leggen. De Belastingdienst (Ontvanger) zal u eerst uitdrukkelijk moet wijzen op een eerder verstuurde aanmaning en u opnieuw een redelijke termijn moeten geven om de belastingschulden te betalen. Ook moet de Ontvanger opnieuw nadrukkelijk wijzen op de gevolgen van …

Belastingdienst mag niet direct beslag leggen na intrekken uitstel van betaling Lees verder »

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte? pas op!

Een werknemer kan al sinds 1 oktober 2006 instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn aanspraak op een WW-uitkering. Wel moet de vaststellingsovereenkomst waarin dit ontslag geregeld is aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar hoe zit dit voor een werknemer die ziek is ten tijde van het ontslag …

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte? pas op! Lees verder »

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht valt uiteen in huur van woonruimte en bedrijfsruimte, maar valt onder de laatste nog eens uiteen in het huurrecht voor middenstandsbedrijven en het huurrecht voor overige bedrijfsruimte, beide met verschillende regelgeving. In dit artikel wordt nader uiteengezet wat de verschillen zijn in de typen bedrijfsruimte alsook de verschillen in de regelgeving. Middenstandsbedrijfsruimte Middenstandsbedrijfsruimte wordt …

Huurrecht bedrijfsruimte Lees verder »

Wet werk & zekerheid in de praktijk: de aanzegverplichting

Een van de wijzigingen van de Wet Werk & Zekerheid is de met deze wet ingevoerde aanzegverplichting. De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht om uiterlijk 1 maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd (met een duur van 6 maanden of langer) de werknemer schriftelijk te informeren over de voortzetting van …

Wet werk & zekerheid in de praktijk: de aanzegverplichting Lees verder »

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte

Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken: wanprestatie, de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, wijziging van het huurcontract, een geldend bestemmingsplan en een …

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte Lees verder »

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW is het mogelijk een beslissing van een rechter over partner- en kinderalimentatie op verzoek te laten wijzigen of in te trekken indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Dit wetsartikel biedt de mogelijkheid om beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief …

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens Lees verder »

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement

Derden worden als hoofdregel, ondanks goede trouw, niet beschermd tegen onbekendheid met een faillissement. Ten aanzien van betaling van een geldbedrag aan de failliet is beslissend of het faillissement al openbaar is gemaakt. Hiermee wordt bedoeld de bekendmaking van het faillissement in het Centraal Insolventieregister (zie https://insolventies.rechtspraak.nl). Het is aan de curator om te bewijzen …

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement Lees verder »

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (ook betalingen voor kinderalimentatie) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast was het niet noodzakelijk om bij de ontvanger van de kinderalimentatie …

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie Lees verder »

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften

Wanneer de aangifte van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst forse verzuimboetes opleggen (tot maximaal € 5.278,-). Er is vanaf april 2014 echter nieuw beleid van de Belastingdienst waarop een beroep kan worden gedaan en waardoor de boetes flink gematigd kunnen worden. In april 2014 zijn afspraken gepubliceerd welke gemaakt …

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften Lees verder »

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag

Het bewust indienen van foutieve aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan leiden tot hoge boetes (tot wel 100% van belastingbedrag). Doordat de Belastingdienst feitelijk verkeerd wordt geïnformeerd worden foutieve aanslagen opgelegd en loopt de Belastingdienst belastinginkomsten mis. Vanaf 1 januari 2014 kan daarnaast ook een vergrijpboete worden opgelegd indien door opzettelijk verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens …

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag Lees verder »

Partneralimentatie

De afwikkeling van een echtscheiding is vaak een complexe procedure. Onderdeel van deze procedure is het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie. In dit artikel zal worden ingegaan op de partneralimentatie. Gedurende het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten een wederkerige onderhoudsverplichting op grond van artikel 1:81 en artikel 1:84 BW. Na echtscheiding ontstaat een alimentatieverplichting …

Partneralimentatie Lees verder »

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus

Mag een rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 40 Invorderingswet voor betaling van de verschuldigde vennootschapsbelasting (met rente en kosten)? Deze vraag staat centraal in de uitspraak van het Gerechtshof in de zaak van 20 februari 2014. De feiten en omstandigheden van de zaak De fiscus is de eiser in deze zaak en …

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus Lees verder »

Verjaring van belastingschulden

Net als iedere andere schuld kan ook een belastingschuld verjaren. Na deze verjaring kan de Belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Het is dan ook belangrijk om te beoordelen wanneer een belastingschuld verjaard is. Verjaringsregeling De verjaringstermijn is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Invorderingswet. Uit artikel 4:104 lid 1 AWB volgt …

Verjaring van belastingschulden Lees verder »

Wet Werk en Zekerheid in de praktijk: het concurrentiebeding

Een van de wijzigingen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid met zich heeft meegebracht is de regel dat een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Deze wijziging is ingegaan per 1 januari 2015. Afwijken van deze regel is enkel mogelijk indien uit de bij het beding opgenomen …

Wet Werk en Zekerheid in de praktijk: het concurrentiebeding Lees verder »

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen

Bij een echtscheiding bestaat nogal eens, terecht of onterecht, de vrees dat goederen (bijvoorbeeld waardevolle spullen zoals een kostbaar schilderij) worden vervreemd door de (ex)partner. Hierdoor kunnen (emotioneel) waardevolle goederen aan de verdeling in het kader van de echtscheiding ontrokken worden. Dit is uiteraard onwenselijk. Om te voorkomen dat goederen vervreemd worden door de (ex)partner …

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen Lees verder »

Leden van coöperatie en ondernemerschap

Coöperaties als samenwerkingsverbanden voor ondernemers zijn een hot item. Rechtbank Gelderland heeft zich onlangs uitgesproken over het ondernemerschap van de leden van een coöperatie. Het betrof in deze zaak een fiscaal dienstverlener die advies- en administratieve diensten leverde via een coöperatie, waar hij zelf lid van was. In deze zaak was niet in geschil dat de …

Leden van coöperatie en ondernemerschap Lees verder »

Toerekening van kosten

Indien een schuldenaar zijn of haar rekeningen onbetaald laat, bestaat het risico dat de schuldeiser zijn/haar vordering uit handen geeft. Als gevolg hiervan zal de schuldenaar ook voor de buitengerechtelijke kosten en de rente worden aangesproken. Op het moment dat de schuldenaar een bedrag betaalt (veelal aan de deurwaarder of op de derdenrekening van een …

Toerekening van kosten Lees verder »

Renteswap: “een dolk in rug van de mkb ondernemer”

Banken hebben de afgelopen jaren MKB ondernemers opgezadeld met zogenoemde “renteswap” financieringen. Dit artikel zal uitleg geven over de inhoud van het renteswap product, en hoe de problemen zijn ontstaan bij ondernemers. De banken worden alsmaar rijker over de rug van de ondernemers in de Midden- en kleinbedrijf (hierna MKB). Zij doen dit onder andere door …

Renteswap: “een dolk in rug van de mkb ondernemer” Lees verder »

Extra korting op de opzegtermijn als gevolg van de WWZ?

Zoals in eerdere artikelen al aangegeven zal een werkgever na 1 juli aanstaande niet meer kunnen kiezen via welke procedure een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Deze vrije keuze is er tot 1 juli nog wel. Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) welke route er gevolgd moet worden. Leuke bijkomstigheid voor de werkgever …

Extra korting op de opzegtermijn als gevolg van de WWZ? Lees verder »

Juridisch en fiscaal advies voor ondernemers met belastingschulden

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om ondernemers met belastingschulden aan te pakken. Een betalingsregeling wordt in veel gevallen niet geaccepteerd. Ook wordt er al snel overgegaan tot het opleggen van boetes, beslaglegging en executieverkoop. De continuïteit van uw onderneming kan hierdoor in gevaar komen. Juridische en fiscale bijstand is dan ook van groot belang. Siebert …

Juridisch en fiscaal advies voor ondernemers met belastingschulden Lees verder »

Met goede begeleiding van faillissement naar de schuldsanering

Aan een natuurlijk persoon die in staat van faillissement verkeert kan onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden worden om het faillissement om te laten zetten in een wettelijke schuldsaneringsregeling. De voordelen van een WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) ten opzichte van een faillissement spreken voor zich: anders dan na faillissement, waarbij de restschuld nog …

Met goede begeleiding van faillissement naar de schuldsanering Lees verder »

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

Een bestuurder van een vennootschap kan onder voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de vennootschap. In dit artikel leest u wanneer u als bestuurder aansprakelijk kunt zijn en wat u kunt doen om deze aansprakelijkheid te voorkomen.   Melden betalingsonmacht Om aansprakelijkheid te voorkomen is het bijzonder belangrijk dat tijdig melding wordt gedaan van …

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden Lees verder »

Faillissement detailhandel: Voorkom het

Het aantal faillissementen in de detailhandel is de laatste jaren gestaag toegenomen. Ook voor 2015 staan de lichten nog op rood en bestaat de verwachting/vrees dat het aantal faillissementen in de detailhandel verder zal toenemen. Ook winkeliers zien in dat, ondanks de korte opleving in december, begin 2015 hun bank voor de deur zal staan en …

Faillissement detailhandel: Voorkom het Lees verder »

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid, per 1 januari of 1 juli 2015?

Het nieuwe jaar is inmiddels al begonnen en wij merken hier op kantoor dat het voor veel mensen nog steeds erg onduidelijk is welke wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht nou wel al zijn ingegaan en welke nog niet. In een aantal artikelen op onze website zal een overzicht worden gegeven van de diverse …

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid, per 1 januari of 1 juli 2015? Lees verder »

De Transitievergoeding: hoe, wat en wanneer?

De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels van kracht. Op grond van deze wet zal per 1 juli a.s. de kantonrechtersformule komen te vervallen en daarvoor in de plaats wordt de transitievergoeding geïntroduceerd. Maar wat houdt deze transitievergoeding nou eigenlijk in? In dit artikel zal deze toch al snel naderende wijziging uitgebreid aan de orde …

De Transitievergoeding: hoe, wat en wanneer? Lees verder »

Winst van B.V. van belang voor berekenen alimentatie DGA

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 bepaald dat bij het berekenen van de verschuldigde alimentatie rekening gehouden dient te worden met de winst van de B.V. van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA). Een DGA is een ondernemer die bij het verrichten van werkzaamheden gebruikt maakt van een vennootschap, meestal een Besloten Vennootschap …

Winst van B.V. van belang voor berekenen alimentatie DGA Lees verder »

VAR wordt vervangen door Beschikking Geen Loonheffing (BGL)

Op 22 september 2014 is een wetsvoorstel ingediend waarmee de VAR wordt vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). In dit artikel komen de belangrijkste punten van het wetsvoorstel aan de orde. Met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt vooraf een oordeel gegeven over de fiscale kwalificatie van het inkomen van een Zelfstandig Professional (ZP-er). Als …

VAR wordt vervangen door Beschikking Geen Loonheffing (BGL) Lees verder »

Fiscaal verzet tegen dwangbevel

Een belastingschuldige kan op grond van art. 17 IW in verzet komen tegen de tenuitvoerlegging (of het voornemen daartoe) van een dwangbevel (hierna fiscaal verzet te noemen) indien tegen deze tenuitvoerlegging gegronde bezwaren bestaan. Voorbeeld van mogelijk bezwaren zijn: gemaakte vormfouten, de tenuitvoerlegging van een per post betekend dwangbevel is ten onrechte niet voorafgegaan door …

Fiscaal verzet tegen dwangbevel Lees verder »

Rechtsbijstandverzekering? Vrije keuze advocaat!

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat. Hierbij maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is. Zowel een ondernemer als een burger …

Rechtsbijstandverzekering? Vrije keuze advocaat! Lees verder »

Masterclass "Risico’s voorkomen en belastingen besparen" II

Masterclass Risico’s voorkomen en belastingen besparen Na het succes van de vorige masterclass organiseert Siebert & Becker in samenwerking met  zelfstandigeprofessional.com een tweede masterclass voor de zelfstandige professional met een eenmanszaak of BV. Zelfstandige professionals lopen tegen een groot aantal fiscale en juridische problemen aan. Onder het motto “voorkomen is beter dan betalen” organiseert Siebert …

Masterclass "Risico’s voorkomen en belastingen besparen" II Lees verder »

Wet Werk en Zekerheid: Wanneer gaat welk onderdeel in?

  WET WERK EN ZEKERHEID: WANNEER GAAT WELK ONDERDEEL IN? Dat de Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door de eerste kamer zal u niet zijn ontgaan. Maar wij merken dat nog veel onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de uiteindelijk aangenomen wet en ook de verschillende ingangsdata zijn onduidelijk. In de media zijn diverse …

Wet Werk en Zekerheid: Wanneer gaat welk onderdeel in? Lees verder »

Geen vast dienstverband na aanpassen duur 3e tijdelijk contract

Op grond van de ketenregeling uit het huidige artikel 7:668a BW wordt een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar geldt dit ook voor een arbeidsovereenkomst die met toestemming van de betreffende werknemer in duur verlengd wordt voordat deze is geëindigd? Een voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Nederland heeft …

Geen vast dienstverband na aanpassen duur 3e tijdelijk contract Lees verder »

Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid  Werkgevers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), anders mogen deze werknemers hier niet werken. Vanaf 1 april 2014 kan deze vergunning in combinatie met een verblijfsvergunning worden aangevraagd (Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid; GVVA). Dit in navolging van een Europese …

Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid Lees verder »

Afstand doen van huwelijksgemeenschap voorkomt onder voorwaarden aansprakelijkheid en draagplicht voor schulden van echtgenoot

Afstand doen van huwelijksgemeenschap voorkomt onder voorwaarden aansprakelijkheid en draagplicht voor schulden van echtgenoot Tijdens en na het huwelijk is het belangrijk de begrippen aansprakelijkheid, draagplicht en verhaalbaarheid te onderscheiden. De echtgenoot die aansprakelijk is, kan aangesproken worden tot het verrichten van een prestatie. Wanneer bijvoorbeeld een goed wordt gekocht voor een bepaalde prijs, is …

Afstand doen van huwelijksgemeenschap voorkomt onder voorwaarden aansprakelijkheid en draagplicht voor schulden van echtgenoot Lees verder »

Wijzigingen per 1 juli 2014 op grond van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Wijzigingen per 1 juli 2014 op grond van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid. De nadere behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste kamer staat op dit moment gepland op 8 april a.s. Inmiddels is door verschillende …

Wijzigingen per 1 juli 2014 op grond van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Lees verder »

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 Per 1 april 2014 zal het Ontslagbesluit aangepast worden met betrekking tot het ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. De aanpassing heeft betrekking op de toepassing van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel in de gevallen dat AOW-gerechtigde werknemers in het bedrijf werkzaam zijn. …

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 Lees verder »

De wijzigingen van het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Wij krijgen op kantoor veel vragen binnen over het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid en de aanstaande en te verwachten wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Door de regering en in de media worden diverse data geroepen. Per 1 juli 2014 verandert zo bijvoorbeeld het een en ander met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde …

De wijzigingen van het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Lees verder »

De Informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast

De informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast bij belastingaanslagen. Hierdoor zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat de aanslag die de inspecteur oplegt onjuist is. Dit leidt tot grote bewijstechnische problemen. De omkering van de bewijslast bij uitreiking van een informatiebeschikking door de inspecteur kan voorkomen worden door tijdig bezwaar en/of beroep aan te tekenen. …

De Informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast Lees verder »

Jaarstukken te laat? Bestuurdersaansprakelijkheid?

Binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar moeten de jaarstukken van een rechtspersoon zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de meeste vennootschappen loopt een boekjaar gelijk met een kalenderjaar wat betekent dat de jaarstukken over 2012 uiterlijk op 31 januari gedeponeerd hadden moeten zijn. Dat was afgelopen vrijdag. Hoe erg is het …

Jaarstukken te laat? Bestuurdersaansprakelijkheid? Lees verder »

De gevolgen van echtscheiding voor toekomstige hypotheekrenteaftrek

De gevolgen van een echtscheiding voor de toekomstige hypotheekrenteaftrek kunnen groot zijn. Soms wordt na echtscheiding het huis aan één van de partners toegedeeld in andere gevallen wordt het woonhuis verkocht. De fiscale gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek worden hieronder uiteengezet. Na echtscheiding kan het recht op hypotheekrenteaftrek door de bijleenregeling onder omstandigheden blijvend worden beperkt. Wat …

De gevolgen van echtscheiding voor toekomstige hypotheekrenteaftrek Lees verder »

Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding? Vergeet niet tussentijds af te rekenen

Bent u ondernemer of DGA of partner van een ondernemer of DGA en getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Voorkom problemen bij faillissement en echtscheiding door tussentijdse verrekening. Ongeveer 25% van de mensen die getrouwd zijn hebben huwelijkse voorwaarden laten opmaken met een periodiek verrekenbeding. Deze gehuwden hadden bij het aangaan van hun huwelijk …

Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding? Vergeet niet tussentijds af te rekenen Lees verder »

Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA; betaal niet teveel loonbelasting

Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA Op 26 september 2013 heeft het Hof Amsterdam zich uitgelaten over de gebruikelijk loonregeling en meer specifiek de afroommethode. Naar aanleiding daarvan kunnen er fiscale spelregels voor het gebruikelijk loon van een DGA worden vastgesteld. Voorkomen moet worden dat teveel loonbelasting wordt betaald. Wat is de gebruikelijk loonregeling De gebruikelijk loon regeling geldt …

Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA; betaal niet teveel loonbelasting Lees verder »

Fiscale gevolgen van een crediteurenakkoord

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar, omdat de schuldenlast afneemt. De fiscale gevolgen van een crediteurenakkoord moeten niet onderschat worden Deze fiscale winst …

Fiscale gevolgen van een crediteurenakkoord Lees verder »

ZZP’ers in een cooperatie – Haut Legal & Tax regelt de juridische zaken!

In een artikel in de Volkskrant van 30 november 2013 wordt het succes van het bijeenbrengen van ontslagen werknemers van KPN in een coöperatie omschreven. Haut Legal & Tax advocaten heeft de werknemers zowel begeleid bij de afwikkeling van hun dienstverband met KPN, en heeft tevens de juridische en fiscale werkzaamheden verricht voor het werken …

ZZP’ers in een cooperatie – Haut Legal & Tax regelt de juridische zaken! Lees verder »

Verrekening en faillissement

Verrekening en faillissement In ons Burgerlijk Wetboek staat in artikel 6:127 e.v. wanneer en op welke wijze tot verrekening van  vorderingen die partijen over en weer op elkaar hebben, mag worden overgegaan. De vorderingen worden met andere woorden tegen elkaar weggestreept. Buiten faillissement geldt als vereiste dat partijen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar …

Verrekening en faillissement Lees verder »

Het samenwerkingsverband

ZZP’er Kees Janssen steekt veel tijd in zijn onderneming. Opdrachten binnenhalen, opdrachten uitvoeren, het bijhouden van een goede administratie en zijn website. Kees heeft geen personeel dat hem ondersteunt bij al deze taken. Zonder zijn vriendin Pien, was Kees nergens. Ze verzet enorm veel werk en daarom is Kees benieuwd naar de mogelijkheden om Pien een vergoeding te …

Het samenwerkingsverband Lees verder »

Bestuurder aansprakelijk bij te late publicatie jaarrekening

Bij faillissement van een B.V. zal de curator onderzoeken of de bestuurder aansprakelijk is wegens onbehoorlijke taakvervulling. Op grond van artikel 2:248 lid 2 jo. artikel 2.394 BW wordt het te laat publiceren van de jaarrekening gezien als onbehoorlijke taakvervulling en wordt deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Wanneer …

Bestuurder aansprakelijk bij te late publicatie jaarrekening Lees verder »

Faillisementsbescherming voor fiscaal gefaciliteerde bancaire lijfrente

Vanaf 1 oktober 2012 zijn bancaire lijfrente beschermt bij een faillissement. Hiermee hebben ondernemers die failliet gaan de zekerheid dat hun pensioen niet verloren gaat. Deze bescherming geldt alleen voor de fiscaal gefaciliteerde bancaire lijfrentes. Wat is een bancaire lijfrente Voor ondernemers is het belangrijk om te sparen voor een pensioen. Anders dan werknemers moeten …

Faillisementsbescherming voor fiscaal gefaciliteerde bancaire lijfrente Lees verder »

Beperking stuiting verjaringstermijn

Om te voorkomen dat een schuldeiser door het verstrijken van een verjaringstermijn zijn rechten verliest, biedt de wetgever de mogelijkheid om een verjaringstermijn als het ware op te rekken. Dit wordt ‘stuiten van de verjaring’ genoemd. Stuiten is mogelijk zolang de maximale wettelijke termijn tot het instellen van een vordering nog niet is verstreken. De …

Beperking stuiting verjaringstermijn Lees verder »

Omvang boedelvordering verhuurder

Tot voor kort kon een verhuurder bij een faillissement van een huurder erop vertrouwen dat de opleveringsschade, die ontstond door handelen (lees: toedoen) van de curator, bij voorrang uit de boedel zou worden betaald. In een arrest van 19 april 2013 (Tideman q.q./Koot Beheer B.V.) is de Hoge Raad teruggekomen van het “toedoencriterium”, hetgeen grote …

Omvang boedelvordering verhuurder Lees verder »

Doorstart en de opvolgend werkgever

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap bij een doorstartende werkgever als de arbeidsovereenkomst van de opvolgend werkgever met de werknemer wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist. Tevens moet er tussen de doorstartende werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat ook de doorstartende werkgever inzicht heeft in de competenties van de …

Doorstart en de opvolgend werkgever Lees verder »

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten