Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder

Positie ZZP-er bij faillissement opdrachtgever en bestuurdersaansprakelijkheid

Ons kantoor wordt regelmatig benaderd door zelfstandigen die aangeven dat hun opdrachtgever failliet is verklaard en zij nog betaald moeten worden. Een zzp-er is op grond van de wet veel minder beschermd dan een werknemer en hierover wil nog wel eens verwarring ontstaan. In dit blog zal ik stilstaan bij de positie van een zzp-er …

Positie ZZP-er bij faillissement opdrachtgever en bestuurdersaansprakelijkheid Lees meer »

Nietig en vernietigbaar besluit: verschil uitgelegd

Wij krijgen vaak de vraag wat het verschil is tussen een besluit dat nietig is en een besluit dat vernietigbaar is binnen het vennootschapsrecht. Tussen een nietig en vernietigbaar besluit zit namelijk een groot verschil. Een vernietigbaar besluit is namelijk geldig tot het moment dat het wordt vernietigd, terwijl een nietig besluit juridisch gezien nooit …

Nietig en vernietigbaar besluit: verschil uitgelegd Lees meer »

Aandeelhouder uitkopen

Wij krijgen vaak de vraag wat een individuele aandeelhouder kan doen in het geval er een geschil bestaat tussen de aandeelhouders onderling. Indien onenigheid tussen de aandeelhouders niet in minnelijk overleg kan worden opgelost, biedt de wet een geschillenregeling (artikel 2:335 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) voor aandeelhouders die onderling geen overeenstemming kunnen bereiken. In …

Aandeelhouder uitkopen Lees meer »

Oprichten joint venture

Partijen die met elkaar willen samenwerken, kiezen vaak voor een fusie/overname. Hierbij is sprake van overdracht van aandelen/activa. Nadeel van deze methode is echter dat ten minste één van de ondernemingen haar identiteit zal verliezen. In bepaalde gevallen kan dat niet wenselijk zijn, omdat partijen uitsluitend op één of enkele domein(en) willen samen werken. In …

Oprichten joint venture Lees meer »

De aandeelhoudersovereenkomst

Indien een besloten of een naamloze vennootschap meer dan één aandeelhouder kent, is het gebruikelijk dat de aandeelhouders onderling een aandeelhoudersovereenkomst sluiten. In deze overeenkomst leggen de aandeelhouders de onderling gemaakte afspraken vast. In dit blog sta ik stil bij wat in een aandeelhoudersovereenkomst wordt geregeld. Wat is een aandeelhoudersovereenkomst? Een ander gangbaar woord voor …

De aandeelhoudersovereenkomst Lees meer »

Huurprijsvermindering door Corona

Het coronavirus heeft in de afgelopen periode heel wat teweeggebracht in ons land. Als gevolg van de coronapandemie hebben wij geconstateerd dat veel ondernemers het financieel lastig hebben en enkele dientengevolge reeds failliet zijn gegaan. Veel ondernemers hebben ons de vraag gesteld of zij recht hebben op huurprijsvermindering. In dat kader heeft de rechtbank Limburg …

Huurprijsvermindering door Corona Lees meer »

Ontbinding besloten vennootschap

Het beëindigen van een besloten vennootschap (BV) kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan de opheffing van een BV een gevolg zijn van een faillissement indien er geen (bekende) baten meer zijn. Een andere mogelijkheid is opheffing van een BV op basis van een besluit van de aandeelhouder(s). Gevolgen ontbinding We krijgen regelmatig de vraag …

Ontbinding besloten vennootschap Lees meer »

Bedrijfsovername en omzetgarantie

Tijdens een overname onderhandelen partijen over onder welke condities de overname wordt gesloten. Bij een besluit van de koper tot overname van een onderneming van een bedrijf en bij de bepaling van de koopprijs, spelen de te genereren omzet en winst een belangrijke rol. Om de verwachtingen van de koper zeker te stellen, kan door …

Bedrijfsovername en omzetgarantie Lees meer »

Non-conformiteit bij een overname

Bij een overnameovereenkomst wordt vaak door de koper garanties en vrijwaringen bedongen. Schending van een garantie of vrijwaring, levert een inbreuk op de overeenkomst op. Praktijk leert dat hier vaak over geprocedeerd wordt. In dit blog zal ik stilstaan bij non-conformiteit bij een overname. Wat is een aandelentransactie of een activa/passiva-transactie? Een overname kent verschillende …

Non-conformiteit bij een overname Lees meer »

Uitschrijven vennoot – beëindiging VOF bij KvK

Een vennootschap onder firma (vof) is een populaire ondernemingsvorm voor ondernemers die op een laagdrempelige manier met elkaar wensen samen te werken. Een vof is namelijk gemakkelijk op te richten (er geldt bijvoorbeeld geen schriftelijkheidsvereiste) en startkapitaal is evenmin benodigd. Een keerzijde van deze ondernemingsvorm is dat een vof géén rechtspersoonlijkheid kent. Dit betekent dat …

Uitschrijven vennoot – beëindiging VOF bij KvK Lees meer »

Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap

Als aandeelhouder van een vennootschap heb je recht op winst, ook wel dividend genoemd. Als het goed gaat met de onderneming, verwacht je als aandeelhouder dan ook een dividenduitkering. Zo vanzelfsprekend is dat echter niet. Voordat er winst wordt uitgekeerd, moet er bijvoorbeeld een uitkeringstoets gedaan worden. In dit blog sta ik stil bij wanneer …

Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap Lees meer »

Van VOF naar BV

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer vennoten. Een vof is gemakkelijk om te beginnen en evenmin behoeft de rechtsvorm een startkapitaal. Er kleven echter wel risico’s aan. Zo kent een vof geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de vennoten van een vof hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden hetgeen een …

Van VOF naar BV Lees meer »

Non-binding offer

Tijdens de voorfase van een overnametraject wordt veelal door de verkoper een informatiememorandum aan de potentiële koper verschaft. Aan de hand van dit memorandum kan de kandidaat-koper een algemeen beeld vormen van het bedrijf. Op basis van de verkregen informatie brengt de kandidaat-koper een vrijblijvend bod uit, ook wel een non-binding offer genoemd. In dit …

Non-binding offer Lees meer »

Hogere verkoopopbrengst met een Vendor Due Diligence

Een Due Diligence (DD) onderzoek – een boekenonderzoek veelal ingelast door de koper – is een belangrijke beslissende factor bij onder andere de formulering van het uiteindelijke koopcontract, de berekening van de koopprijs en voor vaststelling van schadeclaims. Een andere variant van het DD onderzoek is de variant waarbij niet de koper, maar de verkoper …

Hogere verkoopopbrengst met een Vendor Due Diligence Lees meer »

Belonen van werknemers in een Startup

Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere manieren om werknemers te belonen of aan te trekken. Wij zetten de mogelijkheden graag voor je op …

Belonen van werknemers in een Startup Lees meer »

Wat te doen met een vordering op een ontbonden vennootschap?

Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de klant van de factuur af is en dat de schuldeiser met lege handen achterblijft. In deze blog …

Wat te doen met een vordering op een ontbonden vennootschap? Lees meer »

Afbreken onderhandelingen

Sunweb Group ziet af van overname Corendon. Te laat?  In juni 2019 maakte reisorganisatie Sunweb Group bekend de touroperator-activiteiten van Corendon in Nederland en België en Corendon Dutch Airlines te willen overnemen. Partijen hebben maanden op de laatste stap in het proces – het verkrijgen van de benodigde goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt …

Afbreken onderhandelingen Lees meer »

Wet Homologatie onderhands akkoord binnenkort in werking

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 het Wetsvoorstel Homologatie onderhands akkoord als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De WHOA beoogt de reorganisatie of sanering van ondernemingen buiten faillissement makkelijker te maken door de mogelijkheid van het aanbieden van een onderhands (dwang)akkoord. Dit maakt het …

Wet Homologatie onderhands akkoord binnenkort in werking Lees meer »

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten onder de WHOA

Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) ligt ter consultatie bij de Eerste Kamer. De WHOA biedt ondernemingen die in zwaar weer verkeren de mogelijkheid om een (dwang)akkoord aan te bieden aan hun schuldeisers. Dit kan een faillissement mogelijk voorkomen. Een van de aspecten van het WHOA-akkoord is de mogelijkheid om overeenkomsten te wijzigen of te …

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten onder de WHOA Lees meer »

Het gehuurde pand onderdeel laten zijn van de overname?

Gehuurde pand onderdeel laten zijn van de overname? Als je als verkoper bij de verkoop van je onderneming mede het pand waarin de onderneming gevestigd is onderdeel wil laten zijn van een overname, zonder dat de voorwaarden van de huurovereenkomst door de verhuurder worden gewijzigd, is dat bij een aandelentransactie vaak geen probleem. De huurovereenkomst …

Het gehuurde pand onderdeel laten zijn van de overname? Lees meer »

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt per 1 oktober verlengd met negen maanden. De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Voor wie? Net als de Tozo 1 en 2 geldt Tozo 3 voor zelfstandig ondernemers. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend (mits je aan de voorwaarden voldoet) over periode van …

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Lees meer »

Van plan om uw onderneming te verkopen?

Wanneer je als ondernemer je bedrijf wenst te verkopen, kan de overnemende of participerende partij, voor het aangaan van de uiteindelijke koopovereenkomst ervoor kiezen een boekenonderzoek te laten verrichten; ook wel een due diligence-onderzoek genoemd. Een dergelijk onderzoek biedt inzage in de bestaande en de latente risico´s van de onderneming en gebeurt in opdracht van …

Van plan om uw onderneming te verkopen? Lees meer »

Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu!

Als een bedrijf failliet verklaard wordt, benoemt de Rechtbank een curator die het faillissement afwikkelt. Eén van de taken van de curator is het onderzoeken van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Hebben de bestuurders juist gehandeld en de op hen rustende verplichtingen vervuld? Wanneer dat niet het geval is, kunnen de bestuurders …

Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu! Lees meer »

Algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19

Voor een algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 zijn aparte regels (de noodwet) opgesteld.  De noodwet maakt het mogelijk met het oog op de gevolgen van het houden van fysieke bijeenkomsten, in verband met de uitbraak van Covid-19, om de algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 virtueel te laten plaatsvinden. Door deze noodwet is het …

Algemene vergadering van aandeelhouders tijdens Covid-19 Lees meer »

Coronacrisis en bedrijfsopvolging

Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met alle onzekerheden en instabiliteit van deze tijd. Toch komen er een aantal dingen samen waardoor bedrijfsopvolging in …

Coronacrisis en bedrijfsopvolging Lees meer »

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer nu toch het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register een feit is. Eerdere stemming werd uitgesteld omdat de kamer vraagtekens had bij de waarborging van de privacy van de in het register opgenomen uiteindelijk belanghebbenden. De wet treedt naar verwachting op korte termijn in werking. VERPLICHTE REGISTRATIE De …

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register Lees meer »

Voucherregeling

Geld terugbetalen of toch iets anders? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze periode een prominente rol. Onlangs ging de ACM in op de ‘geld terug’ regeling bij het annuleren van bijvoorbeeld evenementen. Wat mag of moet een onderneming wel of niet doen als zij een overeenkomst met een consument door overheidsingrijpen niet kan …

Voucherregeling Lees meer »

Corona en (commerciële) contracten

Door de corona-crisis zullen veel bedrijven moeite hebben om aan hun contractuele verplichtingen te blijven voldoen. Maar welke rechten en verplichtingen hebben partijen bij commerciële contracten in deze onzekere tijden? Is er sprake van overmacht? Een beroep op overmacht kan worden gedaan wanneer sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die …

Corona en (commerciële) contracten Lees meer »

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten

Indien u als koper van mening bent dat een gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoord is het van groot belang dat u op tijd klaagt bij de verkoper. Wellicht wilt u dat de verkoper de zaak herstelt, een vervangende zaak levert of wenst u een schadevergoeding te ontvangen. Het niet op tijd klagen kan …

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten Lees meer »

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot

Wanneer een bank een krediet verstrekt aan een BV vraagt zij vaak tot zekerheid van terugbetaling een borgtocht van de bestuurder/aandeelhouder. De DGA zal veelal bereid zijn deze zekerheid te geven, aangezien zijn onderneming anders geen krediet zal ontvangen. De aansprakelijkheid van de borg is vaak gemaximeerd tot een in de akte van borgtocht genoemd …

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot Lees meer »

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement

Derden worden als hoofdregel, ondanks goede trouw, niet beschermd tegen onbekendheid met een faillissement. Ten aanzien van betaling van een geldbedrag aan de failliet is beslissend of het faillissement al openbaar is gemaakt. Hiermee wordt bedoeld de bekendmaking van het faillissement in het Centraal Insolventieregister (zie https://insolventies.rechtspraak.nl). Het is aan de curator om te bewijzen …

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement Lees meer »

Faillissement detailhandel: Voorkom het

Het aantal faillissementen in de detailhandel is de laatste jaren gestaag toegenomen. Ook voor 2015 staan de lichten nog op rood en bestaat de verwachting/vrees dat het aantal faillissementen in de detailhandel verder zal toenemen. Ook winkeliers zien in dat, ondanks de korte opleving in december, begin 2015 hun bank voor de deur zal staan en …

Faillissement detailhandel: Voorkom het Lees meer »

Particuliere of Professionele borg?

Het kan van veel uitmaken of u zich als particuliere of als professionele borg garant stelt. Voorbeeld van het eerste geval is de vader die instaat voor het terugbetalen van de lening van zijn zoon en een voorbeeld van het tweede geval is de directeur die zich garant stelt voor de schulden van zijn bedrijf, …

Particuliere of Professionele borg? Lees meer »

CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT

Bijgaand treft u een checklist aan het voor het opstellen van een Letter of Intent. Expliciet wordt erop gewezen dat het gebruik van deze checklist invuloefening is, maar deskundig maatwerk vergt. De uiteindelijke overeenkomst dient te allen tijde in overleg met een specialist opgesteld dienen te worden. Neem voor meer informatie betreffende dit document contact …

CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT Lees meer »

De bevoegdheden van een pandhouder bij onderhandse verkoop

Over de bevoegdheden van een pandhouder bij onderhandse verkoop is veel geschreven. Enige tijd geleden is een arrest gewezen waarin de vraag aan de orde kwam of de opbrengst uit een opheffingsuitverkoop door de bank kon worden verrekend. De vraag lag tevens voor of de betreffende opheffingsuitverkoop een executoriaal karakter heeft. De casus is als …

De bevoegdheden van een pandhouder bij onderhandse verkoop Lees meer »

Jaarstukken te laat? Bestuurdersaansprakelijkheid?

Binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar moeten de jaarstukken van een rechtspersoon zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de meeste vennootschappen loopt een boekjaar gelijk met een kalenderjaar wat betekent dat de jaarstukken over 2012 uiterlijk op 31 januari gedeponeerd hadden moeten zijn. Dat was afgelopen vrijdag. Hoe erg is het …

Jaarstukken te laat? Bestuurdersaansprakelijkheid? Lees meer »

Beperking stuiting verjaringstermijn

Om te voorkomen dat een schuldeiser door het verstrijken van een verjaringstermijn zijn rechten verliest, biedt de wetgever de mogelijkheid om een verjaringstermijn als het ware op te rekken. Dit wordt ‘stuiten van de verjaring’ genoemd. Stuiten is mogelijk zolang de maximale wettelijke termijn tot het instellen van een vordering nog niet is verstreken. De …

Beperking stuiting verjaringstermijn Lees meer »

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag wordt veelal gelegd om daarmee het verhaal voor uw vordering gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure veilig te stellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt conservatoir beslag niet direct tot betaling. Daarvoor heeft u eerst een vonnis (ook wel genoemd een titel) nodig. Het vastleggen van de afspraken in een notariële akte …

Conservatoir beslag leggen Lees meer »

Onderneming overhevelen naar uw kinderen

U heeft jarenlang hard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd. U denkt niet of nauwelijks na over het overdragen van uw onderneming. Liever houdt u zich bezig met de dagelijkse gang van zaken, logisch want daar ligt uw hart. Toch is het goed om stil te staan bij het overdragen van uw bedrijf; daar zijn namelijk …

Onderneming overhevelen naar uw kinderen Lees meer »

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder!

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder! Een faillissement van een bedrijf heeft voor veel betrokken partijen aanzienlijke gevolgen. Voor schuldeisers speelt veelal de vraag op welke wijze zij hun verlies kunnen beperken. Een mogelijkheid daarvoor is het uitoefenen van het retentierecht. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed …

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder! Lees meer »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten