HAUT Legal & Tax advocaten

Overige / Varia

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht valt uiteen in huur van woonruimte en bedrijfsruimte, maar valt onder de laatste nog eens uiteen in het huurrecht voor middenstandsbedrijven en het huurrecht voor overige bedrijfsruimte, beide met verschillende regelgeving. In dit artikel wordt nader uiteengezet wat de verschillen zijn in de typen bedrijfsruimte alsook de verschillen in de regelgeving. Middenstandsbedrijfsruimte Middenstandsbedrijfsruimte wordt …

Huurrecht bedrijfsruimte Lees verder »

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte

Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken: wanprestatie, de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, wijziging van het huurcontract, een geldend bestemmingsplan en een …

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte Lees verder »

Rechtsbijstandverzekering? Vrije keuze advocaat!

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat. Hierbij maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is. Zowel een ondernemer als een burger …

Rechtsbijstandverzekering? Vrije keuze advocaat! Lees verder »

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april: Siebert & Becker Belastingkundigen en ZPservice regelen uitstel en geven deskundig advies 1 april nadert met rassen schreden. Voor veel  ZZP’ers en DGA’ers is dit een stressvolle periode. De schoenendozen en broekzakken moeten weer geleegd worden voor alle bonnen en facturen om de aangifte inkomstenbelasting in te …

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april Lees verder »

Beperking stuiting verjaringstermijn

Om te voorkomen dat een schuldeiser door het verstrijken van een verjaringstermijn zijn rechten verliest, biedt de wetgever de mogelijkheid om een verjaringstermijn als het ware op te rekken. Dit wordt ‘stuiten van de verjaring’ genoemd. Stuiten is mogelijk zolang de maximale wettelijke termijn tot het instellen van een vordering nog niet is verstreken. De …

Beperking stuiting verjaringstermijn Lees verder »

Conflictbemiddeling of mediation

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek …

Conflictbemiddeling of mediation Lees verder »

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten