Cessie en akte van cessie overdracht van vordering

In de praktijk kunnen talloze redenen bestaan om een vordering die een schuldeiser (de crediteur) heeft op een schuldenaar (de debiteur) aan een andere (derde) partij over te dragen. Deze overdracht kan op twee manieren plaatsvinden: via openbare of stille overdracht. Voordat een dergelijke vordering kan worden overgedragen, moeten de wettelijke vereisten in dat kader echter wel in acht worden genomen. In dit blog sta ik stil bij de formele vereisten die gelden bij cessie en het verschil tussen een openbare en stille cessie.

Akte van cessie

Bij het overdragen van een vordering, is de aanwezigheid van een daartoe strekkende schriftelijke overeenkomst een vereiste. Een mondelinge overeenkomst is ongeldig. De overeenkomst waarbij de vordering wordt overgedragen, wordt aangeduid als de akte van cessie. Anders dan bij een akte van contractsoverneming, wordt de overeenkomst van cessie aangegaan tussen de overdragende partij c.q. de oorspronkelijke schuldeiser (ook wel cedent genoemd) en de nieuwe schuldeiser (cessionaris). Het overdragen van de vordering wordt ook wel cederen genoemd. De schuldenaar, de partij die een bedrag is verschuldigd, is geen partij bij de overeenkomst, terwijl het voor hem of haar wel gevolgen heeft. Hij/zij dient namelijk (afhankelijk van de soort cessie) de schuld te betalen aan een andere partij.

Het verschil tussen een openbare cessie (overdracht) en een stille cessie

De wet biedt een tweetal mogelijkheden om een vordering aan een andere partijen over te dragen: de openbare cessie en de stille cessie. Het verschil heeft betrekking op het al dan niet inlichten van de schuldenaar over de overdracht. In de regel kan een vordering worden overgedragen, zonder dat de schuldenaar hiervan op de hoogte wordt gesteld. De schuldenaar weet dan niet dat de vordering is overgedragen en kan (bevrijdend) blijven betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser. De partijen bij een cessie moeten er wel op bedacht zijn dat bij een stille cessie, de (onderhandse) akte geregistreerd moet worden bij de Belastingdienst (tenzij een notaris een authentieke akte van cessie opstelt. Dat laatste is vaak veel duurder.).

Bij een openbare cessie wordt aan de schuldenaar medegedeeld dat de vordering is overgedragen en vanaf dat moment hij of zij uitsluitend bevrijdend kan betalen aan de nieuwe schuldeiser, de cessionaris. Let op: bij een openbare cessie is dus een mededeling aan de schuldenaar (de debiteur) een vereiste!

Cessie niet mogelijk

In sommige gevallen kan een vordering niet worden overgedragen. Een overeenkomst waaruit de schuld voortvloeit, kan namelijk een bepaling bevatten die een eventuele overdracht door de schuldeiser frustreert.

ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT CIVIEL RECHT

HAUT Legal is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht in het algemeen en contractuur in het bijzonder. Mocht u naar aanleiding van dit blog een vraag hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik praat u graag bij!

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten