Checklist activa overeenkomst

Gepubliceerd op: 20/01/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Checklist activa overeenkomst

De economie trekt weer aan en de verwachting bestaat dat het aantal fusies en overnames in 2014 behoorlijk zal aantrekken. Reden om de aandachtspunten hiervoor kort op papier te zetten in de vorm van een checklist. Hoewel deze aandachtspunten nuttig kunnen zijn bij het doorgronden van het proces van een fusie of overname is het van het grootste belang dat adviseurs tijdig worden ingeschakeld. Siebert & Becker Advocaten en Belastingkundigen neemt als kantoor hier een bijzondere positie in, aangezien wij zowel administratieve, fiscale als juridische kennis aan boord hebben.

Het proces begint met een eerste gesprek. In dat gesprek, waar wij overigens geen kosten voor doorberekenen worden uw wensen (als koper of verkoper) in kaart gebracht en wordt een stappenplan gemaakt met actiepunten. Indien mogelijk wordt daarbij ook direct een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Voor de hand liggende, maar belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Worden de aandelen of de activa verkocht?
 • Is er sprake van exclusiviteit voor de kopende partij?
 • Een geheimhouding is veelal gewenst, maar hoe ver moet de geheimhouding reiken?
 • Zijn er fiscale risico’s en is een due diligence onderzoek wenselijk?
 • Is de rente op de overnameprijs aftrekbaar?
 • Hoe werkt een earn out regeling voor de verkoper?
 • Zijn er fiscale voordelen te behalen?
 • Welke garanties en vrijwaring zijn acceptabel c.q. zijn noodzakelijk?

Veel vragen waarop wij een advies kunnen geven voor het antwoord. Natuurlijk kunt u zelf ook een en ander voorbereiden. U kent immers het bedrijf veel beter dan wij en u bent in staat om te beoordelen of er een gemeenschappelijk te behalen doel is bij koper en verkoper. Daarnaast staat en valt een overname bij vertrouwen, openheid en transparante communicatie tussen partijen. Ook op dat punt kan vooraf door u een inschatting worden gemaakt.

Bij een activa overeenkomst zijn de navolgende punten van belang:

 1. Beschrijving activa en eventueel over te nemen passiva
 2. Effectieve datum transactie
 3. Koopprijs
 4. Overnamebalans en eventuele correcties op de koopprijs
 5. Levering van de diverse vermogensbestanddelen
 6. Betaling (evt: deels uitgesteld, escrow, bankgarantie)
 7. Garanties en verklaringen verkoper
 8. Gevolgen tekortkoming garanties
 9. Vrijwaringen
 10. Zekerheid (bankgarantie, escrow, etc)
 11. Positie management na transactie
 12. Non-concurrentie
 13. Opschortende voorwaarden
 14. Geheimhouding
 15. Vereiste toestemming
 16. Kosten
 17. Overige bepalingen
 18. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

In de fase daarvoor worden veelal afspraken gemaakt over:

 • Financiering koopprijs
 • exclusiviteit
 • geheimhouding
 • due diligence onderzoek
 • medezeggenschap (OR, vakbonden)
 • bedrijfsvoering tijdens onderhandelingen
 • tijdschema

Siebert en Becker Advocaten en Belastingkundigen hebben ervaring in het bijstaan van de kopende dan wel de verkopende partij. Neem gerust contact op met Janthijn Siebert bereikbaar op nummer
023-5310060 voor een eerste kennismaking.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten