Checklist activa overeenkomst

Checklist activa overeenkomst

De economie trekt weer aan en de verwachting bestaat dat het aantal fusies en overnames in 2014 behoorlijk zal aantrekken. Reden om de aandachtspunten hiervoor kort op papier te zetten in de vorm van een checklist. Hoewel deze aandachtspunten nuttig kunnen zijn bij het doorgronden van het proces van een fusie of overname is het van het grootste belang dat adviseurs tijdig worden ingeschakeld. Haut Legal & Tax neemt als kantoor hier een bijzondere positie in, aangezien wij zowel administratieve, fiscale als juridische kennis aan boord hebben.

Het proces begint met een eerste gesprek. In dat gesprek, waar wij overigens geen kosten voor doorberekenen worden uw wensen (als koper of verkoper) in kaart gebracht en wordt een stappenplan gemaakt met actiepunten. Indien mogelijk wordt daarbij ook direct een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Voor de hand liggende, maar belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Worden de aandelen of de activa verkocht?
 • Is er sprake van exclusiviteit voor de kopende partij?
 • Een geheimhouding is veelal gewenst, maar hoe ver moet de geheimhouding reiken?
 • Zijn er fiscale risico’s en is een due diligence onderzoek wenselijk?
 • Is de rente op de overnameprijs aftrekbaar?
 • Hoe werkt een earn out regeling voor de verkoper?
 • Zijn er fiscale voordelen te behalen?
 • Welke garanties en vrijwaring zijn acceptabel c.q. zijn noodzakelijk?

Veel vragen waarop wij een advies kunnen geven voor het antwoord. Natuurlijk kunt u zelf ook een en ander voorbereiden. U kent immers het bedrijf veel beter dan wij en u bent in staat om te beoordelen of er een gemeenschappelijk te behalen doel is bij koper en verkoper. Daarnaast staat en valt een overname bij vertrouwen, openheid en transparante communicatie tussen partijen. Ook op dat punt kan vooraf door u een inschatting worden gemaakt.

Bij een activa overeenkomst zijn de navolgende punten van belang:

 1. Beschrijving activa en eventueel over te nemen passiva
 2. Effectieve datum transactie
 3. Koopprijs
 4. Overnamebalans en eventuele correcties op de koopprijs
 5. Levering van de diverse vermogensbestanddelen
 6. Betaling (evt: deels uitgesteld, escrow, bankgarantie)
 7. Garanties en verklaringen verkoper
 8. Gevolgen tekortkoming garanties
 9. Vrijwaringen
 10. Zekerheid (bankgarantie, escrow, etc)
 11. Positie management na transactie
 12. Non-concurrentie
 13. Opschortende voorwaarden
 14. Geheimhouding
 15. Vereiste toestemming
 16. Kosten
 17. Overige bepalingen
 18. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

In de fase daarvoor worden veelal afspraken gemaakt over:

 • Financiering koopprijs
 • exclusiviteit
 • geheimhouding
 • due diligence onderzoek
 • medezeggenschap (OR, vakbonden)
 • bedrijfsvoering tijdens onderhandelingen
 • tijdschema

Haut Legal & Tax hebben ervaring in het bijstaan van de kopende dan wel de verkopende partij. Neem gerust contact op met Janthijn Siebert.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten