Checklist belastingfaciliteiten voor de ZZP’er

Het is weer bijna 1 april. Je moet je aangifte inkomsten belasting doen. Misschien ben je nog druk bezig om de laatste puntjes op de i aan het zetten. Om je te helpen om na te kunnen gaan of je gebruik maakt van alle belastingfaciliteiten die op jou van toepassing zouden kunnen zijn hebben wij een checklist opgesteld.

In deze checklist hebben wij de belastingfaciliteiten opgenomen die voor de zelfstandige professional kunnen gelden die zijn beroep uitoefent doormiddel van een eenmanszaak. Deze faciliteiten maken dat een aanzienlijk deel van het inkomen van een  ZZP’er onbelast kan blijven. Lees verder en doe er je voordeel mee.

Zelfstandigenaftrek

Voor 2012  is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280,- . Je moet dan wel kunnen aantonen dat je minimaal 1225 uur aan je onderneming hebt besteed. Voorbereidende, verkennende  werkzaamheden, klantenacquisitie etc., behoren daar ook toe.

Startersaftrek

Voor 2012 is de startersaftrek € 2.123,- . Je moet dan wel recht hebben op zelfstandigenaftrek en die mag je in de vijf voorafgaande jaren maximaal twee keer benut hebben.

Meewerkaftrek

Voor de partner die onbetaald meewerkt mag je een bedrag van de winst aftrekken. Dat bedrag is afhankelijk van de winst van de onderneming en het aantal uren dat partner meewerkt. Ook hiervoor geldt een urencriterium van 1225 uur.

Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Zelfstandige professionals die minimaal 500 uur besteden aan technologische vernieuwingen kunnen in aanmerking komen voor een aftrek van € 11.806 . Voor starters is dit bedrag € 17.710.

MKB winstvrijstelling

Voor 2012 mag je 12% van de winst na aftrek van aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek in mindering brengen op je winst uit de onderneming. Voor 2013 wordt dit percentage verhoogd naar 14%.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Deze faciliteit levert in eerste instantie een aftrekpost op van 12% van de winst. De aftrek wordt als het ware toegevoegd aan een reserve. Op deze reserve rust een fiscale claim, die o.a. bij het staken van de onderneming tot leven komt. Ofwel, je moet als je je onderneming staakt belasting betalen.  Als je dit wil voorkomen dan moet je voor het bedrag van de opgebouwde reserve een lijfrente kopen. De voorwaarde om in aanmerking komen voor de FOR is dat je aan het begin van het jaar nog geen 65 jaar bent. In algemene zin is het dus belangrijk om weloverwogen met deze faciliteit om te springen zodat je later niet voor onaangename verassing te komen staan.

Versnelde afschrijving

Normaal wordt een bedrijfsmiddel in vijf jaar afgeschreven. In de jaren 2009 t/m 2011 mochten bedrijfsmiddelen in twee jaar worden afgeschreven. Het voordeel hiervan was dat je daarmee je winst kon drukken. Deze maatregel is in 2012 afgeschaft. Dus voor de aangifte inkomstenbelasting 2012 kan je geen gebruik maken van deze belastingfaciliteit. Maar voor de aangifte inkomstenbelasting over 2013 kan dat weer wel. De staatssecretaris heeft laten weten dat de versnelde afschrijving in ieder geval voor het jaar 2013 weer van toepassing zal zijn.

Willekeurige afschrijving

Bedrijfsmiddelen voor je bedrijf mag je als starter (eenmanszaak, VOF, Maatschap) ineens afschrijven.

Middeling inkomens

Zelfstandige professionals kunnen een sterk wisselend inkomen hebben. Het kan zo zijn dat ze het ene jaar (zeer) veel verdienen en het andere jaar weinig. Door de inkomens over drie jaar te middelen zal over de gemiddelde inkomens per saldo minder belasting verschuldigd zijn dan over de inkomens van de afzonderlijke jaren. Dit komt door ons progressieve belastingstelsel. Het verschil tussen de oorspronkelijke betaalde belasting en de belasting verschuldigd over het gemiddelde inkomen kan je terugvragen bij de belastingdienst.

Verliesverrekening met voorafgaande en/of opvolgende jaren

Ook als het inkomen over 2012 toch al negatief uitvalt blijft het zinvol om zoveel mogelijk aftrekposten op te voeren. De verliezen zijn immers verrekenbaar met positieve inkomens over de voorafgaande drie jaren (carry-back) en de opvolgende negen  jaren(carry-forward) . Via deze verrekening kan dus een aanzienlijke belastingbesparing bewerkstelligt worden.

Inbreng bedrijfsmiddelen middelen

Naast de aankoop van bedrijfsmiddelen(computer, inventaris, meubilair)  kunnen ook bij de start van een onderneming reeds eerder in privé aangekochte middelen (via de afschrijving) ten laste van het resultaat van de onderneming worden gebracht. De middelen moeten dan vanzelfsprekend wel ingezet worden voor de ondernemingsactiviteiten. Voor deze vanuit privé ingebrachte bedrijfsmiddelen bestaat geen recht op investeringsaftrek en kan geen btw worden teruggevraagd. Als de middelen nog maar kort voor de start van de onderneming zijn aangeschaft en bestemd waren voor de onderneming dan kan alsnog wel de btw  worden teruggevraagd en investeringsaftrek worden geclaimd. Lees hier ons eerdere blogpost over dit onderwerp.

Uitstel indienen belastingaangifte

Mocht je na het lezen van dit artikel denken dat je wat meer tijd nodig hebt voor het doen van de aangifte om gebruik te maken van deze belastingfaciliteiten dan kun je uitstel aanvragen voor het indienen van de aangifte.

Als de aangifte door een belastingadviseur wordt ingediend dan kan deze voor jou uitstel vragen voor de indiening  van de aangifte  t/m 30 april 2014.

Als je zelf uitstel wil aanvragen dan kan je dat digitaal, schriftelijk of telefonisch doen. Een uitstel van vijf maanden zal dan worden toegestaan. Dit verzoek tot uitstel van de aangifte inkomstenbelasting 2012 moet dan wel,  zowel door je zelf als door de belastingadviseur,  vóór 1 april van dit jaar worden ingediend.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten