CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT

Gepubliceerd op: 09/04/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

 

Bijgaand treft u een checklist aan het voor het opstellen van een Letter of Intent. Expliciet wordt erop gewezen dat het gebruik van deze checklist geen invuloefening is, maar deskundig maatwerk vergt.

De uiteindelijke overeenkomst dient te allen tijde in overleg met een specialist opgesteld dienen te worden. Neem voor meer informatie betreffende dit document contact op met Janthijn Siebert

 

I.      Uitgangspunten/voorwaarden voor de (beoogde) transactie

 

I.1    Bedoeling van partijen (eventueel uiteenzetten in vooroverwegingen):

–           niet bindend (zuivere intentieverklaring/vastlegging van stand van onderhandelingen);

–           bindend voor een der partijen (vergelijkbaar met optie);

–           bindend voor beide partijen (voorovereenkomst).

I.2    Essentialia van de transactie (voorzover overeengekomen):

–           koopprijs: vaste prijs, prijsformule (waarderingsgrondslagen), vraagprijs van verkoper, bod van koper (na afronding van due diligence);

–           betaling: termijnen, escrow, bankgarantie;

–           (gebruikelijke) garanties, (n.b.: verhouding tot due diligence, zie II.3);

–           bankgarantie/borg;

–           effectieve datum van de transactie;

–           positie management na transactie;

–           samenstelling Directie en RvC;

–           non-concurrentie;

–           toepasselijk recht;

–           taal van de documentatie.

I.3    Ontbindende (of opschortende) voorwaarden:

–           goedkeuring AVA/RvC;

–           uitkomst overleg vakbonden;

–           advies OR;

–           overleg met/goedkeuring van officiële instanties (kartelautoriteiten, verzekeringskamer, etc.);

–           uitkomst due diligence;

–           onvoorziene omstandigheden;

–           volledige overeenstemming over contract (met garanties);

–           timing uiterste datum voor definitieve overeenkomst.

 

II. Rechten en verplichtingen van partijen 

 

II.1   Wel/geen exclusiviteit.

II.2   Geheimhouding:

–           uitzonderingen: verplichtingen uit SER Fusiecode, WOR, etc.;

–           persberichten in overleg.

II.3   Due Diligence:

–           verhouding tussen onderzoeksplicht koper en informatieplicht verkoper;

–           verhouding tussen due diligence en garanties;

–           questionnaire (eventueel aanhechten);

–           timing: uiterste datum voor disclosures van verkopen en uiterste datum voor verzoeken om (aanvullende) informatie door koper;

–           gevolgen indien uitkomst onbevredigend: ontbindende voorwaarden, aanpassen koopprijs onderhandelen over specifieke garanties/vrijwaringen;

–           due diligencerapport naar verkoper? Consequenties?

–           geheimhouding van verstrekte informatie (eventueel bepaalde informatie alleen ter beschikking stellen aan adviseurs).

II.4   Overleg vakbonden, OR, kartelautoriteiten, etc.

–           procedures (onderling overleg en timing);

–           n.b.: overleg- of informatieverplichtingen in CAO’s/Wet Melding Collectief Ontslag;

II.5   Bedrijfsvoering tijdens onderhandelingen:

–           geen belangrijke besluiten, transacties, beleidswijzigingen, etc. zonder overleg/toestemming.

II.6   Tijdschema

–           due diligence;

–           informatie/overleg diverse organen en instanties;

–           aanleveren (eerste) concept overeenkomst (door wie?);

–           definitieve besluitvorming om de transactie wel/niet door te zetten;

–           definitieve overeenkomst/ondertekening.

II.7   Kosten

–           verdeling van kosten bij niet doorgaan van transactie;

–           finale kwijting?

II.8   Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten