HAUT Legal & Tax advocaten

CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT

CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT

 

Bijgaand treft u een checklist aan het voor het opstellen van een Letter of Intent. Expliciet wordt erop gewezen dat het gebruik van deze checklist geen invuloefening is, maar deskundig maatwerk vergt.

De uiteindelijke overeenkomst dient te allen tijde in overleg met een specialist opgesteld dienen te worden. Neem voor meer informatie betreffende dit document contact op met Janthijn Siebert

 

I.      Uitgangspunten/voorwaarden voor de (beoogde) transactie

 

I.1    Bedoeling van partijen (eventueel uiteenzetten in vooroverwegingen):

–           niet bindend (zuivere intentieverklaring/vastlegging van stand van onderhandelingen);

–           bindend voor een der partijen (vergelijkbaar met optie);

–           bindend voor beide partijen (voorovereenkomst).

I.2    Essentialia van de transactie (voorzover overeengekomen):

–           koopprijs: vaste prijs, prijsformule (waarderingsgrondslagen), vraagprijs van verkoper, bod van koper (na afronding van due diligence);

–           betaling: termijnen, escrow, bankgarantie;

–           (gebruikelijke) garanties, (n.b.: verhouding tot due diligence, zie II.3);

–           bankgarantie/borg;

–           effectieve datum van de transactie;

–           positie management na transactie;

–           samenstelling Directie en RvC;

–           non-concurrentie;

–           toepasselijk recht;

–           taal van de documentatie.

I.3    Ontbindende (of opschortende) voorwaarden:

–           goedkeuring AVA/RvC;

–           uitkomst overleg vakbonden;

–           advies OR;

–           overleg met/goedkeuring van officiële instanties (kartelautoriteiten, verzekeringskamer, etc.);

–           uitkomst due diligence;

–           onvoorziene omstandigheden;

–           volledige overeenstemming over contract (met garanties);

–           timing uiterste datum voor definitieve overeenkomst.

 

II. Rechten en verplichtingen van partijen 

 

II.1   Wel/geen exclusiviteit.

II.2   Geheimhouding:

–           uitzonderingen: verplichtingen uit SER Fusiecode, WOR, etc.;

–           persberichten in overleg.

II.3   Due Diligence:

–           verhouding tussen onderzoeksplicht koper en informatieplicht verkoper;

–           verhouding tussen due diligence en garanties;

–           questionnaire (eventueel aanhechten);

–           timing: uiterste datum voor disclosures van verkopen en uiterste datum voor verzoeken om (aanvullende) informatie door koper;

–           gevolgen indien uitkomst onbevredigend: ontbindende voorwaarden, aanpassen koopprijs onderhandelen over specifieke garanties/vrijwaringen;

–           due diligencerapport naar verkoper? Consequenties?

–           geheimhouding van verstrekte informatie (eventueel bepaalde informatie alleen ter beschikking stellen aan adviseurs).

II.4   Overleg vakbonden, OR, kartelautoriteiten, etc.

–           procedures (onderling overleg en timing);

–           n.b.: overleg- of informatieverplichtingen in CAO’s/Wet Melding Collectief Ontslag;

II.5   Bedrijfsvoering tijdens onderhandelingen:

–           geen belangrijke besluiten, transacties, beleidswijzigingen, etc. zonder overleg/toestemming.

II.6   Tijdschema

–           due diligence;

–           informatie/overleg diverse organen en instanties;

–           aanleveren (eerste) concept overeenkomst (door wie?);

–           definitieve besluitvorming om de transactie wel/niet door te zetten;

–           definitieve overeenkomst/ondertekening.

II.7   Kosten

–           verdeling van kosten bij niet doorgaan van transactie;

–           finale kwijting?

II.8   Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten