CHECKLIST VOOR OPSTELLEN VAN LETTER OF INTENT

Bijgaand treft u een checklist aan het voor het opstellen van een Letter of Intent. Expliciet wordt erop gewezen dat het gebruik van deze checklist invuloefening is, maar deskundig maatwerk vergt.

De uiteindelijke overeenkomst dient te allen tijde in overleg met een specialist opgesteld dienen te worden. Neem voor meer informatie betreffende dit document contact op met Janthijn Siebert

I.      Uitgangspunten/voorwaarden voor de (beoogde) transactie

 

I.1    Bedoeling van partijen (eventueel uiteenzetten in vooroverwegingen):

–           niet bindend (zuivere intentieverklaring/vastlegging van stand van onderhandelingen);

–           bindend voor een der partijen (vergelijkbaar met optie);

–           bindend voor beide partijen (voorovereenkomst).

I.2    Essentialia van de transactie (voorzover overeengekomen):

–           koopprijs: vaste prijs, prijsformule (waarderingsgrondslagen), vraagprijs van verkoper, bod van koper (na afronding van due diligence);

–           betaling: termijnen, escrow, bankgarantie;

–           (gebruikelijke) garanties, (n.b.: verhouding tot due diligence, zie II.3);

–           bankgarantie/borg;

–           effectieve datum van de transactie;

–           positie management na transactie;

–           samenstelling Directie en RvC;

–           non-concurrentie;

–           toepasselijk recht;

–           taal van de documentatie.

I.3    Ontbindende (of opschortende) voorwaarden:

–           goedkeuring AVA/RvC;

–           uitkomst overleg vakbonden;

–           advies OR;

–           overleg met/goedkeuring van officiële instanties (kartelautoriteiten, verzekeringskamer, etc.);

–           uitkomst due diligence;

–           onvoorziene omstandigheden;

–           volledige overeenstemming over contract (met garanties);

–           timing uiterste datum voor definitieve overeenkomst.

 

II. Rechten en verplichtingen van partijen 

 

II.1   Wel/geen exclusiviteit.

II.2   Geheimhouding:

–           uitzonderingen: verplichtingen uit SER Fusiecode, WOR, etc.;

–           persberichten in overleg.

II.3   Due Diligence:

–           verhouding tussen onderzoeksplicht koper en informatieplicht verkoper;

–           verhouding tussen due diligence en garanties;

–           questionnaire (eventueel aanhechten);

–           timing: uiterste datum voor disclosures van verkopen en uiterste datum voor verzoeken om (aanvullende) informatie door koper;

–           gevolgen indien uitkomst onbevredigend: ontbindende voorwaarden, aanpassen koopprijs onderhandelen over specifieke garanties/vrijwaringen;

–           due diligencerapport naar verkoper? Consequenties?

–           geheimhouding van verstrekte informatie (eventueel bepaalde informatie alleen ter beschikking stellen aan adviseurs).

II.4   Overleg vakbonden, OR, kartelautoriteiten, etc.

–           procedures (onderling overleg en timing);

–           n.b.: overleg- of informatieverplichtingen in CAO’s/Wet Melding Collectief Ontslag;

II.5   Bedrijfsvoering tijdens onderhandelingen:

–           geen belangrijke besluiten, transacties, beleidswijzigingen, etc. zonder overleg/toestemming.

II.6   Tijdschema

–           due diligence;

–           informatie/overleg diverse organen en instanties;

–           aanleveren (eerste) concept overeenkomst (door wie?);

–           definitieve besluitvorming om de transactie wel/niet door te zetten;

–           definitieve overeenkomst/ondertekening.

II.7   Kosten

–           verdeling van kosten bij niet doorgaan van transactie;

–           finale kwijting?

II.8   Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten