HAUT Legal & Tax advocaten

Concurrentiebeding en faillissement

Concurrentiebeding en faillissement

Hoewel het aantal grote faillissementen beperkt is en omdat er een enorme krapte heerst op de arbeidsmarkt is het realiseren van een doorstart uit faillissement met behoud van personeel lastiger dan ooit. Vraag is of de curator het personeel kan houden aan een non-concurrentiebeding en zodoende met meer kans van slagen een doorstart kan realiseren.

Het antwoord op die vraag is “JA”. De curator kan het personeel naast de overige activa en activiteiten verkopen aan een derde (de doorstarter). Dat betekent niet dat de personeelsleden verplicht worden om voor de derde te gaan werken. Ze kunnen met de derde in onderhandeling treden over de voorwaarden waarop zij te werk gaan. Komen ze niet tot overeenstemming dan staat het de betreffende werknemer vrij elders een dienstverband te aanvaarden. Dat dient genuanceerd te worden indien in de arbeidsovereenkomst van de werknemer een concurrentiebeding is opgenomen. Dat beding blijft namelijk ook in geval van een faillissement gewoon bestaan. Daarbij geldt wel dat een curator een werknemer slechts aan een concurrentiebeding kan houden indien hij daartoe een zwaarwegend belang heeft. De belangen van de curator dienen aldus zwaarder te wegen dan het belang van de werknemer vrijgesteld te worden van het concurrentiebeding. Deze toetsing is feitelijk van aard. Van belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer makkelijk ook in een andere branche een baan kan vinden of het feit dat de doorstart niet zal slagen in het geval een werknemer een baan bij de concurrent aanvaard.

Conclusie
in beginsel kan de curator bij een doorstart het personeel aan een contractueel overeengekomen concurrentiebeding houden. De belangen van de curator dienen dan wel zwaarder te wegen dan de belangen van het individuele personeelslid. Of dit zo is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien u een doorstart vanuit faillissement overweegt, adviseren wij u vooraf te beoordelen of een of een met de werknemers overeengekomen concurrentiebeding haar gelding zal behouden en welke feiten en omstandigheden mogelijk een risico zouden kunnen zijn welke een doorstart zouden kunnen belemmeren.

Neem contact op met de specialisten van HAUT Legal en Tax voor een specifieke beoordeling van uw casus. Wij zijn te bereiken op nummer 023-5310060.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten