Concurrentiebeding en faillissement

Hoewel het aantal grote faillissementen beperkt is en omdat er een enorme krapte heerst op de arbeidsmarkt is het realiseren van een doorstart uit faillissement met behoud van personeel lastiger dan ooit. Vraag is of de curator het personeel kan houden aan een non-concurrentiebeding en zodoende met meer kans van slagen een doorstart kan realiseren.

Het antwoord op die vraag is “JA”. De curator kan het personeel naast de overige activa en activiteiten verkopen aan een derde (de doorstarter). Dat betekent niet dat de personeelsleden verplicht worden om voor de derde te gaan werken. Ze kunnen met de derde in onderhandeling treden over de voorwaarden waarop zij te werk gaan. Komen ze niet tot overeenstemming dan staat het de betreffende werknemer vrij elders een dienstverband te aanvaarden. Dat dient genuanceerd te worden indien in de arbeidsovereenkomst van de werknemer een concurrentiebeding is opgenomen. Dat beding blijft namelijk ook in geval van een faillissement gewoon bestaan. Daarbij geldt wel dat een curator een werknemer slechts aan een concurrentiebeding kan houden indien hij daartoe een zwaarwegend belang heeft. De belangen van de curator dienen aldus zwaarder te wegen dan het belang van de werknemer vrijgesteld te worden van het concurrentiebeding. Deze toetsing is feitelijk van aard. Van belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer makkelijk ook in een andere branche een baan kan vinden of het feit dat de doorstart niet zal slagen in het geval een werknemer een baan bij de concurrent aanvaard.

Conclusie

In beginsel kan de curator bij een doorstart het personeel aan een contractueel overeengekomen concurrentiebeding houden. De belangen van de curator dienen dan wel zwaarder te wegen dan de belangen van het individuele personeelslid. Of dit zo is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien u een doorstart vanuit faillissement overweegt, adviseren wij u vooraf te beoordelen of een of een met de werknemers overeengekomen concurrentiebeding haar gelding zal behouden en welke feiten en omstandigheden mogelijk een risico zouden kunnen zijn welke een doorstart zouden kunnen belemmeren.

Neem contact op met de specialisten van HAUT Legal en Tax voor een specifieke beoordeling van uw casus. Wij zijn te bereiken op nummer 023-5310060.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten