Concurrentiebeding en faillissement

Gepubliceerd op: 14/02/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Hoewel het aantal grote faillissementen beperkt is en omdat er een enorme krapte heerst op de arbeidsmarkt is het realiseren van een doorstart uit faillissement met behoud van personeel lastiger dan ooit. Vraag is of de curator het personeel kan houden aan een non-concurrentiebeding en zodoende met meer kans van slagen een doorstart kan realiseren.

Het antwoord op die vraag is “JA”. De curator kan het personeel naast de overige activa en activiteiten verkopen aan een derde (de doorstarter). Dat betekent niet dat de personeelsleden verplicht worden om voor de derde te gaan werken. Ze kunnen met de derde in onderhandeling treden over de voorwaarden waarop zij te werk gaan. Komen ze niet tot overeenstemming dan staat het de betreffende werknemer vrij elders een dienstverband te aanvaarden. Dat dient genuanceerd te worden indien in de arbeidsovereenkomst van de werknemer een concurrentiebeding is opgenomen. Dat beding blijft namelijk ook in geval van een faillissement gewoon bestaan. Daarbij geldt wel dat een curator een werknemer slechts aan een concurrentiebeding kan houden indien hij daartoe een zwaarwegend belang heeft. De belangen van de curator dienen aldus zwaarder te wegen dan het belang van de werknemer vrijgesteld te worden van het concurrentiebeding. Deze toetsing is feitelijk van aard. Van belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer makkelijk ook in een andere branche een baan kan vinden of het feit dat de doorstart niet zal slagen in het geval een werknemer een baan bij de concurrent aanvaard.

Conclusie
in beginsel kan de curator bij een doorstart het personeel aan een contractueel overeengekomen concurrentiebeding houden. De belangen van de curator dienen dan wel zwaarder te wegen dan de belangen van het individuele personeelslid. Of dit zo is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien u een doorstart vanuit faillissement overweegt, adviseren wij u vooraf te beoordelen of een of een met de werknemers overeengekomen concurrentiebeding haar gelding zal behouden en welke feiten en omstandigheden mogelijk een risico zouden kunnen zijn welke een doorstart zouden kunnen belemmeren.

Neem contact op met de specialisten van HAUT Legal en Tax voor een specifieke beoordeling van uw casus. Wij zijn te bereiken op nummer 023-5310060.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten