Conservatoir beslag leggen

Gepubliceerd op: 25/01/2013

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Conservatoir beslag wordt veelal gelegd om daarmee het verhaal voor uw vordering gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure veilig te stellen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt conservatoir beslag niet direct tot betaling. Daarvoor heeft u eerst een vonnis (ook wel genoemd een titel) nodig. Het vastleggen van de afspraken in een notariële akte levert overigens ook een titel op en in dat geval zou conservatoir beslag achterwege kunnen blijven.

Het komt in de praktijk nog wel eens voor dat conservatoir beslag toch tot directe betaling leidt. Degene onder wie beslag is gelegd, ervaart dan (klaarblijkelijk) zoveel nadelen van het conservatoire beslag dat hij besluit tot betaling van het openstaande bedrag over te gaan.

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden. Na het opleggen van een conservatoir beslag dient over het algemeen binnen veertien dagen een gerechtelijke procedure (dagvaarding) tegen de schuldenaar te worden opgestart.

Zodra uitspraak is gedaan in de gerechtelijke procedure waarbij uw vordering bij vonnis is toegewezen, gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag. Het vonnis kan vervolgens worden geëxecuteerd (ten uitvoer worden gelegd) zonder dat de schuldenaar de vermogensbestanddelen waarop beslag is gelegd ten koste van u kan vervreemden of bezwaren.

Opheffing van het beslag kan worden gevorderd bij de voorzieningenrechter die het verlof tot beslaglegging heeft verleend of bij de gewone rechter. De wet noemt vier redenen op grond waarvan het beslag door de voorzieningenrechter wordt opgeheven, namelijk wanneer voorgeschreven vormen niet zijn nageleefd, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht (op grond waarvan beslag is gelegd), onnodigheid van het beslag, of als door de beslagene voldoende zekerheid is gesteld (alleen bij een geldvordering).  Algemeen wordt aangenomen dat de voorzieningenrechter het beslag ook op andere dan de uitdrukkelijk in de wet genoemde gronden kan opheffen. Een afweging van de belangen van partijen speelt een rol van betekenis bij het besluit of een beslag wordt opgeheven of niet.

Voor het leggen van conservatoir beslag als ook voor het opheffen van een beslag heeft u een advocaat nodig. Een advocaat zal daarvoor een verzoekschrift indienen voor het leggen van conservatoir beslag respectievelijk een kort geding dagvaarding uit brengen tot opheffing van het gelegde beslag.

Natuurlijk kunt u ook gewoon met een van onze advocaten bellen.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten