Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag wordt veelal gelegd om daarmee het verhaal voor uw vordering gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure veilig te stellen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt conservatoir beslag niet direct tot betaling. Daarvoor heeft u eerst een vonnis (ook wel genoemd een titel) nodig. Het vastleggen van de afspraken in een notariële akte levert overigens ook een titel op en in dat geval zou conservatoir beslag achterwege kunnen blijven.

Het komt in de praktijk nog wel eens voor dat conservatoir beslag toch tot directe betaling leidt. Degene onder wie beslag is gelegd, ervaart dan (klaarblijkelijk) zoveel nadelen van het conservatoire beslag dat hij besluit tot betaling van het openstaande bedrag over te gaan.

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden. Na het opleggen van een conservatoir beslag dient over het algemeen binnen veertien dagen een gerechtelijke procedure (dagvaarding) tegen de schuldenaar te worden opgestart.

Zodra uitspraak is gedaan in de gerechtelijke procedure waarbij uw vordering bij vonnis is toegewezen, gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag. Het vonnis kan vervolgens worden geëxecuteerd (ten uitvoer worden gelegd) zonder dat de schuldenaar de vermogensbestanddelen waarop beslag is gelegd ten koste van u kan vervreemden of bezwaren.

Conservatoir beslag opheffen

Opheffing van het beslag kan worden gevorderd bij de voorzieningenrechter die het verlof tot beslaglegging heeft verleend of bij de gewone rechter. De wet noemt vier redenen op grond waarvan het beslag door de voorzieningenrechter wordt opgeheven, namelijk wanneer voorgeschreven vormen niet zijn nageleefd, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht (op grond waarvan beslag is gelegd), onnodigheid van het beslag, of als door de beslagene voldoende zekerheid is gesteld (alleen bij een geldvordering).  Algemeen wordt aangenomen dat de voorzieningenrechter het beslag ook op andere dan de uitdrukkelijk in de wet genoemde gronden kan opheffen. Een afweging van de belangen van partijen speelt een rol van betekenis bij het besluit of een beslag wordt opgeheven of niet.

Voor het leggen van conservatoir beslag als ook voor het opheffen van een beslag heeft u een advocaat nodig. Een advocaat zal daarvoor een verzoekschrift indienen voor het leggen van conservatoir beslag respectievelijk een kort geding dagvaarding uit brengen tot opheffing van het gelegde beslag.

Natuurlijk kunt u ook gewoon met een van onze advocaten bellen.

Lees ook: Conservatoir beslag 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten