Corona: verhoogd risico op bestuurdersaansprakelijkheid?

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel ondernemingen. Bestuurders kunnen in deze tijden worden gedwongen om risicovolle besluiten te nemen. Hoe voorkom je als bestuurder persoonlijke aansprakelijkheid als de onderneming in zwaar weer komt te verkeren of zelfs failliet wordt verklaard?

Drempel bestuurdersaansprakelijkheid hoog

Bestuurders moeten zich vrij voelen om beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering binnen ondernemingen. Om die reden is de drempel voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders hoog. Inherent aan ondernemen, is risico’s nemen. Uitgangspunt is dan ook dat alleen de onderneming aansprakelijk is wanneer zij een verbintenis niet kan nakomen. Een bestuurder is alleen onder bijzondere omstandigheden in privé aansprakelijk.

Aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon en derden

Er zijn twee verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, namelijk aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon en aansprakelijkheid tegenover derden, meestal klanten of leveranciers. Wanneer een bestuurder bijvoorbeeld in strijd met de statuten handelt of zijn taak niet behoorlijk vervult, kan een bestuurder aansprakelijk zijn tegenover de rechtspersoon. Er moet dan wel sprake zijn van een ernstig verwijt. Van aansprakelijkheid tegenover derden kan sprake zijn wanneer een bestuurder namens de onderneming verplichtingen aangaat, waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat de onderneming deze niet na zal kunnen komen en geen verhaal zal bieden voor de schade. In beide gevallen moet de bestuurder van dit handelen een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt om persoonlijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

In deze economisch moeilijke tijden, kan het zo ver komen dat de onderneming failliet wordt verklaard. De curator kan in dat geval onder omstandigheden de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit de oorzaak is geweest van het faillissement. Wanneer de corona-crisis de oorzaak is van een faillissement, zal er naar verwachting niet snel sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, maar het blijft altijd een risico. Een bestuurder moet dan ook zorgvuldige afwegingen maken bij zijn keuzes en ook kunnen aantonen dat deze gemaakt zijn en waarom.

Voorzorgsmaatregelen

Wat kun je als bestuurder doen om aansprakelijkheid te voorkomen? Zorg er voor dat de boekhouding van de vennootschap op orde is en de jaarrekeningen tijdig gepubliceerd zijn, de administratieverplichting blijft onverminderd van kracht. Maak een plan van aanpak en vraag zowel juridische als financiële adviseurs mee te kijken naar de haalbaarheid hiervan. Wees daarbij voorzichtig bij het aangaan van nieuwe verplichtingen, deze moeten in het reddingsplan van de onderneming passen en de verplichtingen moeten door de vennootschap kunnen worden nagekomen. Ook kan het onder omstandigheden niet geoorloofd selectief schuldeisers te betalen. Treed in overleg met schuldeisers over mogelijke oplossingen en leg gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Aanvragen faillissement of surseance van betaling

Veel ondernemingen zullen naar verwachting in zwaar weer komen te verkeren de komende tijd. Wanneer de onderneming niet meer in staat is haar schuldeisers te voldoen, moeten bestuurders op tijd surseance van betaling of faillissement aanvragen. Het is raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen over de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan.

De insolventierecht advocaten van Haut Legal & Tax kunnen je adviseren en bijstaan wanneer aanvraag van surseance van betaling of een faillissementsaanvraag wordt overwogen.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten