Corona: verhoogd risico op bestuurdersaansprakelijkheid?

Gepubliceerd op: 12/05/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel ondernemingen. Bestuurders kunnen in deze tijden worden gedwongen om risicovolle besluiten te nemen. Hoe voorkom je als bestuurder persoonlijke aansprakelijkheid als de onderneming in zwaar weer komt te verkeren of zelfs failliet wordt verklaard?

Drempel bestuurdersaansprakelijkheid hoog

Bestuurders moeten zich vrij voelen om beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering binnen ondernemingen. Om die reden is de drempel voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders hoog. Inherent aan ondernemen, is risico’s nemen. Uitgangspunt is dan ook dat alleen de onderneming aansprakelijk is wanneer zij een verbintenis niet kan nakomen. Een bestuurder is alleen onder bijzondere omstandigheden in privé aansprakelijk.

Aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon en derden

Er zijn twee verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, namelijk aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon en aansprakelijkheid tegenover derden, meestal klanten of leveranciers. Wanneer een bestuurder bijvoorbeeld in strijd met de statuten handelt of zijn taak niet behoorlijk vervult, kan een bestuurder aansprakelijk zijn tegenover de rechtspersoon. Er moet dan wel sprake zijn van een ernstig verwijt. Van aansprakelijkheid tegenover derden kan sprake zijn wanneer een bestuurder namens de onderneming verplichtingen aangaat, waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat de onderneming deze niet na zal kunnen komen en geen verhaal zal bieden voor de schade. In beide gevallen moet de bestuurder van dit handelen een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt om persoonlijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

In deze economisch moeilijke tijden, kan het zo ver komen dat de onderneming failliet wordt verklaard. De curator kan in dat geval onder omstandigheden de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit de oorzaak is geweest van het faillissement. Wanneer de corona-crisis de oorzaak is van een faillissement, zal er naar verwachting niet snel sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, maar het blijft altijd een risico. Een bestuurder moet dan ook zorgvuldige afwegingen maken bij zijn keuzes en ook kunnen aantonen dat deze gemaakt zijn en waarom.

Voorzorgsmaatregelen

Wat kun je als bestuurder doen om aansprakelijkheid te voorkomen? Zorg er voor dat de boekhouding van de vennootschap op orde is en de jaarrekeningen tijdig gepubliceerd zijn, de administratieverplichting blijft onverminderd van kracht. Maak een plan van aanpak en vraag zowel juridische als financiële adviseurs mee te kijken naar de haalbaarheid hiervan. Wees daarbij voorzichtig bij het aangaan van nieuwe verplichtingen, deze moeten in het reddingsplan van de onderneming passen en de verplichtingen moeten door de vennootschap kunnen worden nagekomen. Ook kan het onder omstandigheden niet geoorloofd selectief schuldeisers te betalen. Treed in overleg met schuldeisers over mogelijke oplossingen en leg gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Aanvragen faillissement of surseance van betaling

Veel ondernemingen zullen naar verwachting in zwaar weer komen te verkeren de komende tijd. Wanneer de onderneming niet meer in staat is haar schuldeisers te voldoen, moeten bestuurders op tijd surseance van betaling of faillissement aanvragen. Het is raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen over de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan.

De insolventierecht advocaten van Haut Legal & Tax kunnen je adviseren en bijstaan wanneer aanvraag van surseance van betaling of een faillissementsaanvraag wordt overwogen.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof! Wat geldt nu? Geboorteverlof In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het geboorteverlof geregeld. Dit is het verlof waarop de…
24-06-2020
Echtscheidingsrecht, Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Echtscheidingsplaza.com is een nieuw samenwerkingsverband van advocaten, mediators, kindertherapeuten, fiscalisten, notarissen en financieel deskundigen die met elkaar zorgen voor een zo effectief mogelijke begeleiding van de scheiding.  Zo weet u zeker dat u op alle vlakken optimaal…
20-07-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten