Corona: verhoogd risico op bestuurdersaansprakelijkheid?

Gepubliceerd op: 12/05/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel ondernemingen. Bestuurders kunnen in deze tijden worden gedwongen om risicovolle besluiten te nemen. Hoe voorkom je als bestuurder persoonlijke aansprakelijkheid als de onderneming in zwaar weer komt te verkeren of zelfs failliet wordt verklaard?

Drempel bestuurdersaansprakelijkheid hoog

Bestuurders moeten zich vrij voelen om beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering binnen ondernemingen. Om die reden is de drempel voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders hoog. Inherent aan ondernemen, is risico’s nemen. Uitgangspunt is dan ook dat alleen de onderneming aansprakelijk is wanneer zij een verbintenis niet kan nakomen. Een bestuurder is alleen onder bijzondere omstandigheden in privé aansprakelijk.

Aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon en derden

Er zijn twee verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, namelijk aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon en aansprakelijkheid tegenover derden, meestal klanten of leveranciers. Wanneer een bestuurder bijvoorbeeld in strijd met de statuten handelt of zijn taak niet behoorlijk vervult, kan een bestuurder aansprakelijk zijn tegenover de rechtspersoon. Er moet dan wel sprake zijn van een ernstig verwijt. Van aansprakelijkheid tegenover derden kan sprake zijn wanneer een bestuurder namens de onderneming verplichtingen aangaat, waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat de onderneming deze niet na zal kunnen komen en geen verhaal zal bieden voor de schade. In beide gevallen moet de bestuurder van dit handelen een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt om persoonlijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

In deze economisch moeilijke tijden, kan het zo ver komen dat de onderneming failliet wordt verklaard. De curator kan in dat geval onder omstandigheden de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit de oorzaak is geweest van het faillissement. Wanneer de corona-crisis de oorzaak is van een faillissement, zal er naar verwachting niet snel sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, maar het blijft altijd een risico. Een bestuurder moet dan ook zorgvuldige afwegingen maken bij zijn keuzes en ook kunnen aantonen dat deze gemaakt zijn en waarom.

Voorzorgsmaatregelen

Wat kun je als bestuurder doen om aansprakelijkheid te voorkomen? Zorg er voor dat de boekhouding van de vennootschap op orde is en de jaarrekeningen tijdig gepubliceerd zijn, de administratieverplichting blijft onverminderd van kracht. Maak een plan van aanpak en vraag zowel juridische als financiële adviseurs mee te kijken naar de haalbaarheid hiervan. Wees daarbij voorzichtig bij het aangaan van nieuwe verplichtingen, deze moeten in het reddingsplan van de onderneming passen en de verplichtingen moeten door de vennootschap kunnen worden nagekomen. Ook kan het onder omstandigheden niet geoorloofd selectief schuldeisers te betalen. Treed in overleg met schuldeisers over mogelijke oplossingen en leg gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Aanvragen faillissement of surseance van betaling

Veel ondernemingen zullen naar verwachting in zwaar weer komen te verkeren de komende tijd. Wanneer de onderneming niet meer in staat is haar schuldeisers te voldoen, moeten bestuurders op tijd surseance van betaling of faillissement aanvragen. Het is raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen over de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan.

De insolventierecht advocaten van Haut Legal & Tax kunnen je adviseren en bijstaan wanneer aanvraag van surseance van betaling of een faillissementsaanvraag wordt overwogen.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan….
16-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax