Corporate Governance Coöperaties

De Nationale Cooperatieve Raad (“NCR”) heeft voor coöperaties – ondernemingen in verenigingsverband – een eigen corporate governance code opgesteld. De NCR-code heeft tot doel coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren.

De coöperatie wijkt qua doel en organisatie sterk af van de kapitaalvennootschappen zoals de besloten en naamloze vennootschap. Om die reden is de “reguliere” Nederlandse corporate governance code niet zonder meer op coöperaties toepasbaar. De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. De coöperatie is er voor de leden. Coöperatief ondernemen is daarom ‘ondernemen met een achterban’. De ambities zullen alleen worden waargemaakt met een professioneel bestuur, kritisch toezicht, en werkelijke ledenbetrokkenheid. De nieuwe NCR-Code voor coöperatieve ondernemingen kan daarbij als hulpmiddel dienen. De NCR beveelt haar leden aan om de code na te leven door elk jaar in het jaarverslag te vermelden op welke wijze de desbetreffende coöperatie de principes en regels van de code in het afgelopen jaar heeft nageleefd en indien van toepassing gemotiveerd uiteen te zetten waarom een regel niet is toegepast. Ook andere coöperaties die geen lid zijn van de NCR kunnen gebruik maken van deze code. Zie voor de integrale tekst, een toelichting, alsmede een checklist, de NCR-website, www.cooperatie.nl. Vanzelfsprekend laat de code wettelijke regelingen onverlet. Het verenigingsrecht, het specifieke wettelijke coöperatierecht, de Wet op de Ondernemingsraden en het jaarrekeningenrecht zijn onverkort van toepassing.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het opzetten van coöperatie-structuren en zijn recentelijk initiatiefnemer geweest bij het opzetten van coöperatieve verengingen ten  behoeve van werknemers welke betrokken waren  in een collectieve ontslagzaak.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Werknemersparticipatie

Binnen een onderneming heeft een werkgever c.q. ondernemer vaak een ander belang dan het personeel. Een ondernemer kan bijvoorbeeld het doel hebben om snel te

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten