HAUT Legal & Tax advocaten

Corporate Governance Coöperaties

Corporate Governance Coöperaties

De Nationale Cooperatieve Raad (“NCR”) heeft voor coöperaties – ondernemingen in verenigingsverband – een eigen corporate governance code opgesteld. De NCR-code heeft tot doel coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren.

De coöperatie wijkt qua doel en organisatie sterk af van de kapitaalvennootschappen zoals de besloten en naamloze vennootschap. Om die reden is de “reguliere” Nederlandse corporate governance code niet zonder meer op coöperaties toepasbaar. De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. De coöperatie is er voor de leden. Coöperatief ondernemen is daarom ‘ondernemen met een achterban’. De ambities zullen alleen worden waargemaakt met een professioneel bestuur, kritisch toezicht, en werkelijke ledenbetrokkenheid. De nieuwe NCR-Code voor coöperatieve ondernemingen kan daarbij als hulpmiddel dienen. De NCR beveelt haar leden aan om de code na te leven door elk jaar in het jaarverslag te vermelden op welke wijze de desbetreffende coöperatie de principes en regels van de code in het afgelopen jaar heeft nageleefd en indien van toepassing gemotiveerd uiteen te zetten waarom een regel niet is toegepast. Ook andere coöperaties die geen lid zijn van de NCR kunnen gebruik maken van deze code. Zie voor de integrale tekst, een toelichting, alsmede een checklist, de NCR-website, www.cooperatie.nl. Vanzelfsprekend laat de code wettelijke regelingen onverlet. Het verenigingsrecht, het specifieke wettelijke coöperatierecht, de Wet op de Ondernemingsraden en het jaarrekeningenrecht zijn onverkort van toepassing.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het opzetten van coöperatie-structuren en zijn recentelijk initiatiefnemer geweest bij het opzetten van coöperatieve verengingen ten  behoeve van werknemers welke betrokken waren  in een collectieve ontslagzaak.

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten