Hulp bij reorganisatie

Gepubliceerd op: 20/03/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Mede vanwege de uitbraak van het Corona-virus zal het jaar 2020, en waarschijnlijk ook de jaren daaropvolgend, voor de meeste ondernemingen financieel zwaarder worden dan ooit. Vooral vanwege de snelheid en de omvang waarin de economische neergang heeft plaatsgevonden en de onzekerheid de komende periode moet een ondernemer adequaat en op een doortastende wijze beslissingen nemen. Ongetwijfeld is het aanvragen van extra krediet of werktijdverkorting reeds in overweging genomen of in gang gezet en is nagedacht over andere oplossingen. Specialistische hulp bij een reorganisatie is wel aan te raden.

Opties

Er zijn echter volop mogelijkheden welke minder bekend zijn bij het ‘grote publiek’, maar welke zeker als alternatief onderzocht zouden moeten worden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• Aanvragen van voorlopige surseance van betaling in combinatie met het aanbieden van een surseanceakkoord;
• Het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord;
• Reorganisatie op grond van o.m. economische omstandigheden;
• Beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;
• Het aangaan of het verbreken van een fiscale eenheid;
• Het versterken van de balanspositie door bijvoorbeeld conversie, (claim)emissie of debt for equity swap;
• Aanvragen van BBZ-krediet, microkrediet of andere faciliteiten welke de overheid ter beschikking stelt;
• Onderzoeken naar de mogelijkheden van factoring;
• Inroepen van overmacht vanwege het Corona-virus;
• Gebruik maken van diverse fiscale regelingen welke in het leven zijn geroepen;
Doorstart al dan niet vanuit faillissement.

Duidelijke afspraken vooraf

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd en creatief in het vinden van de juiste oplossing voor jouw onderneming. Daarbij is het een pre dat wij naast onze kennis op het juridische vlak ook fiscale en economische kennis in huis hebben. Om te kunnen beoordelen of bovenstaande opties voor u mogelijk zijn, zal een beperkt boekonderzoek en SWOT-analyse moeten worden uitgevoerd. De uitkomst daarvan bepaalt welke juridische/fiscale stappen het beste kunnen worden genomen. Daarbij wordt vanzelfsprekend een inschatting van de tijd en de kosten vooraf  besproken en stellen wij ons flexibel op qua tarief, prijsmodel etc. Belangrijkste vinden wij dat jij als ondernemer goed geholpen wordt en in die ondersteuning geen enkele mogelijkheid onbenut wordt gelaten.

Contact

Indien jij interesse hebt in bovenstaand aanbod neem dan contact op met Janthijn Siebert – bereikbaar op nummer 06-19934330 of 023-5310060. Bij geen gehoor kun je ook een mail sturen naar: janthijn@hautlegal.nl of alexander@hautlegal.nl.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janthijn Siebert

Advocaat sinds 2003, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), huurrecht en ondernemingsrecht, Grotius fusies en overnames, lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 2 minuten De wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht is aan veel verandering onderhavig. Dit blijkt alleen al uit het feit dat op dit moment diverse wetsvoorstellen aanhangig zijn op het gebied van het arbeidsrecht. Regelmatig komen wij…
10-02-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Een van de wijzigingen van de Wet Werk & Zekerheid is de met deze wet ingevoerde aanzegverplichting. De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht om uiterlijk 1 maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd…
28-12-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 3 minuten De wet kent een gesloten stelsel van ontslaggronden. Een werkgever moet zich dus op een van deze gronden beroepen indien hij ontslag voor een werknemer wenst. De wet noemt verder per ontslaggrond een aantal vereisten waar het UWV…
01-02-2019
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten