Hulp bij reorganisatie

Mede vanwege de uitbraak van het Corona-virus zal het jaar 2020, en waarschijnlijk ook de jaren daaropvolgend, voor de meeste ondernemingen financieel zwaarder worden dan ooit. Vooral vanwege de snelheid en de omvang waarin de economische neergang heeft plaatsgevonden en de onzekerheid de komende periode moet een ondernemer adequaat en op een doortastende wijze beslissingen nemen. Ongetwijfeld is het aanvragen van extra krediet of werktijdverkorting reeds in overweging genomen of in gang gezet en is nagedacht over andere oplossingen. Specialistische hulp bij een reorganisatie is wel aan te raden.

Opties

Er zijn echter volop mogelijkheden welke minder bekend zijn bij het ‘grote publiek’, maar welke zeker als alternatief onderzocht zouden moeten worden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• Aanvragen van voorlopige surseance van betaling in combinatie met het aanbieden van een surseanceakkoord;
• Het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord;
• Reorganisatie op grond van o.m. economische omstandigheden;
• Beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;
• Het aangaan of het verbreken van een fiscale eenheid;
• Het versterken van de balanspositie door bijvoorbeeld conversie, (claim)emissie of debt for equity swap;
• Aanvragen van BBZ-krediet, microkrediet of andere faciliteiten welke de overheid ter beschikking stelt;
• Onderzoeken naar de mogelijkheden van factoring;
• Inroepen van overmacht vanwege het Corona-virus;
• Gebruik maken van diverse fiscale regelingen welke in het leven zijn geroepen;
Doorstart al dan niet vanuit faillissement.

Duidelijke afspraken vooraf

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd en creatief in het vinden van de juiste oplossing voor jouw onderneming. Daarbij is het een pre dat wij naast onze kennis op het juridische vlak ook fiscale en economische kennis in huis hebben. Om te kunnen beoordelen of bovenstaande opties voor u mogelijk zijn, zal een beperkt boekonderzoek en SWOT-analyse moeten worden uitgevoerd. De uitkomst daarvan bepaalt welke juridische/fiscale stappen het beste kunnen worden genomen. Daarbij wordt vanzelfsprekend een inschatting van de tijd en de kosten vooraf  besproken en stellen wij ons flexibel op qua tarief, prijsmodel etc. Belangrijkste vinden wij dat jij als ondernemer goed geholpen wordt en in die ondersteuning geen enkele mogelijkheid onbenut wordt gelaten.

Contact

Indien jij interesse hebt in bovenstaand aanbod neem dan contact op met Janthijn Siebert – bereikbaar op nummer 06-19934330 of 023-5310060. Bij geen gehoor kun je ook een mail sturen naar: janthijn@hautlegal.nl of alexander@hautlegal.nl.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten