De gevolgen van echtscheiding voor toekomstige hypotheekrenteaftrek

Gepubliceerd op: 20/01/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

De gevolgen van een echtscheiding voor de toekomstige hypotheekrenteaftrek kunnen groot zijn. Soms wordt na echtscheiding het huis aan één van de partners toegedeeld in andere gevallen wordt het woonhuis verkocht. De fiscale gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek worden hieronder uiteengezet. Na echtscheiding kan het recht op hypotheekrenteaftrek door de bijleenregeling onder omstandigheden blijvend worden beperkt.

Wat is de bijleenregeling?

Wanneer een eigen woning wordt vervreemd, en de opbrengst hoger is dan de op het woonhuis rustende hypotheek ontstaat er een zogenaamde eigenwoningreserve. Wanneer een nieuwe woning wordt gekocht bestaat er slechts recht op hypotheekrenteaftrek voor zover de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de aanschafwaarde van de nieuwe woning minus de eigenwoningreserve.

Voorbeeld:

Jan is de eigenaar van een huis waarop een hypotheek rust van € 150.000. Jan verkoopt het huis voor € 225.000. Hierdoor krijgt Jan een eigenwoningreserve van € 75.000. Jan koopt niet veel later een nieuw huis voor € 450.000. Hij wil hiervoor een hypotheek afsluiten van € 450.000. Er bestaat slechts recht hypotheekrenteaftrek voor zover de lening niet hoger is dan € 375.000 (namelijk  aanschafwaarde nieuwe woning minus eigenwoningreserve).

Bijleenregeling en echtscheiding

De bijleenregeling kan van toepassing zijn bij een echtscheiding. De bijleenregeling is onder meer van toepassing wanneer echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen en het huis aan de vrouw (of de man) wordt toegedeeld voor de werkelijke waarde. Het huis heeft bijvoorbeeld een waarde heeft van EUR 500.000 en er rust een hypotheek op dit huis van € 400.000. De vrouw vergoedt de helft van de waarde, namelijk € 250.000, van het huis aan de man. Zij doet dit door € 50.000 te betalen en het gedeelte van de hypotheek  dat toebehoort aan de man van € 200.000 over te nemen. Hierdoor krijgt de man een eigenwoningreserve van  € 50.000. De eigenwoningreserve vervalt overigens als er niet binnen 3 jaar een nieuwe woning wordt gekocht (bijvoorbeeld wanneer er 3 jaar gehuurd wordt). Ook als het huis geheel verkocht wordt, en er wordt een overwaarde gerealiseerd ontstaat er een eigenwoningreserve. Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden kan de regeling anders uitpakken. Er dient aangesloten te worden bij de economische gerechtigheid tot de woning. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met eventuele verrekenbedingen. Op grond van verrekenbedingen kan een deel van de overwaarde van een woning toekomen aan de partner die geen eigenaar is van het pand. Ook deze partner kan dan een eigenwoningreserve krijgen.

Andere fiscale gevolgen echtscheiding voor de eigen woning

Naast de bijleenregeling spelen er nog andere fiscale regelingen met betrekking tot de eigen woning bij echtscheiding, bijvoorbeeld.

  1. Partner die echtelijke  woning verlaat en nog hypotheekrente betaald mag deze nog 2 jaar  in aftrek brengen;
  2. De aftrek van restschulden wanneer de woning wordt verkocht en de hypotheekschuld hoger is dan de verkoopopbrengst (aftrekrecht van 10 jaar);
  3. Wanneer partner die de woning verlaat eigenaar is, en de woning ter beschikking stelt aan de andere partner, ontstaat er recht op bepaalde aftrekposten.

Siebert & Becker Advocaten en Belastingkundigen adviseren in echtscheidingsprocedures en onderscheiden zich doordat juridische en fiscale kennis wordt gebundeld.

 

 

 

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten