De gevolgen van echtscheiding voor toekomstige hypotheekrenteaftrek

De gevolgen van een echtscheiding voor de toekomstige hypotheekrenteaftrek kunnen groot zijn. Soms wordt na echtscheiding het huis aan één van de partners toegedeeld in andere gevallen wordt het woonhuis verkocht. De fiscale gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek worden hieronder uiteengezet. Na echtscheiding kan het recht op hypotheekrenteaftrek door de bijleenregeling onder omstandigheden blijvend worden beperkt.

Wat is de bijleenregeling?

Wanneer een eigen woning wordt vervreemd, en de opbrengst hoger is dan de op het woonhuis rustende hypotheek ontstaat er een zogenaamde eigenwoningreserve. Wanneer een nieuwe woning wordt gekocht bestaat er slechts recht op hypotheekrenteaftrek voor zover de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de aanschafwaarde van de nieuwe woning minus de eigenwoningreserve.

Voorbeeld:

Jan is de eigenaar van een huis waarop een hypotheek rust van € 150.000. Jan verkoopt het huis voor € 225.000. Hierdoor krijgt Jan een eigenwoningreserve van € 75.000. Jan koopt niet veel later een nieuw huis voor € 450.000. Hij wil hiervoor een hypotheek afsluiten van € 450.000. Er bestaat slechts recht hypotheekrenteaftrek voor zover de lening niet hoger is dan € 375.000 (namelijk  aanschafwaarde nieuwe woning minus eigenwoningreserve).

Bijleenregeling en echtscheiding

De bijleenregeling kan van toepassing zijn bij een echtscheiding. De bijleenregeling is onder meer van toepassing wanneer echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen en het huis aan de vrouw (of de man) wordt toegedeeld voor de werkelijke waarde. Het huis heeft bijvoorbeeld een waarde heeft van EUR 500.000 en er rust een hypotheek op dit huis van € 400.000. De vrouw vergoedt de helft van de waarde, namelijk € 250.000, van het huis aan de man. Zij doet dit door € 50.000 te betalen en het gedeelte van de hypotheek  dat toebehoort aan de man van € 200.000 over te nemen. Hierdoor krijgt de man een eigenwoningreserve van  € 50.000. De eigenwoningreserve vervalt overigens als er niet binnen 3 jaar een nieuwe woning wordt gekocht (bijvoorbeeld wanneer er 3 jaar gehuurd wordt). Ook als het huis geheel verkocht wordt, en er wordt een overwaarde gerealiseerd ontstaat er een eigenwoningreserve. Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden kan de regeling anders uitpakken. Er dient aangesloten te worden bij de economische gerechtigheid tot de woning. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met eventuele verrekenbedingen. Op grond van verrekenbedingen kan een deel van de overwaarde van een woning toekomen aan de partner die geen eigenaar is van het pand. Ook deze partner kan dan een eigenwoningreserve krijgen.

Andere fiscale gevolgen echtscheiding voor de eigen woning

Naast de bijleenregeling spelen er nog andere fiscale regelingen met betrekking tot de eigen woning bij echtscheiding, bijvoorbeeld.

  1. Partner die echtelijke  woning verlaat en nog hypotheekrente betaald mag deze nog 2 jaar  in aftrek brengen;
  2. De aftrek van restschulden wanneer de woning wordt verkocht en de hypotheekschuld hoger is dan de verkoopopbrengst (aftrekrecht van 10 jaar);
  3. Wanneer partner die de woning verlaat eigenaar is, en de woning ter beschikking stelt aan de andere partner, ontstaat er recht op bepaalde aftrekposten.

Haut Legal & Tax advocaten adviseren in echtscheidingsprocedures en onderscheiden zich doordat juridische en fiscale kennis wordt gebundeld.

 

 

 

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten