De herstructureringsdeskundige onder de WHOA

Sinds 1 januari 2021 hebben ondernemers een nieuwe mogelijkheid om schulden te saneren, namelijk het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers op grond van de wet WHOA. Dit WHOA-akkoord heeft tot doel om via een onderhands akkoord met schuldeisers en/of aandeelhouders schulden te herstructureren, zodat de onderneming effectief voortgezet kan worden. Daarnaast kan een WHOA-akkoord ingezet worden bij de afwikkeling van een onderneming die eigenlijk geen overlevingskansen meer heeft, maar waarbij de afwikkeling via een WHOA-akkoord voor de schuldeisers een beter resultaat oplevert dan afwikkeling via een faillissement. Hierover schreef ik al eerder (zie bronnen onderaan de pagina).

De eerste uitspraken op grond van de WHOA, zijn inmiddels een feit. Een WHOA-akkoord kan worden aangeboden door de onderneming, maar ook door een door de rechter aangewezen herstructureringsdeskundige. Wat de taken en bevoegdheden zijn van een herstructureringsdeskundige, leg ik hieronder uit.

Verzoek aan de rechtbank

In de meeste gevallen zal het de onderneming zelf zijn die een beroep doet op de WHOA. Maar, een beroep op de WHOA kan ook worden gedaan door de ondernemingsraad, schuldeisers of de aandeelhouders van de onderneming. In het laatste geval, moeten de verzoekers aan de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Ook de onderneming zelf kan wanneer hij een beroep doet op de WHOA aan de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Dit kan de onderneming onder meer doen om het proces van de totstandkoming van het akkoord transparanter te maken.

Wat is de taak van een herstructureringsdeskundige?

Belangrijk is dat een herstructureringsdeskundige zijn taken doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk moet kunnen uitvoeren. De herstructureringsdeskundige behartigt dus niet alleen de belangen van de ondernemer. De herstructureringsdeskundige bereidt het akkoord voor, zal het akkoord aanbieden aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders en legt het tenslotte voor aan de rechter. Hij neemt dus niet de leiding over de onderneming over, zoals bijvoorbeeld een curator dat doet.

Welke bevoegdheden heeft een herstructureringsdeskundige?

Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, heeft de herstructureringsdeskundige de toegang tot de volledige administratie van de onderneming. Ook is de onderneming verplicht om alle informatie die (mogelijk) van belang kan zijn, te delen met de herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige kan bij het uitvoeren van zijn taken ook gebruik maken van derden. Wanneer de herstructureringsdeskundige merkt dat geen akkoord kan worden gerealiseerd, moet hij dit melden aan de rechtbank.

Wie betaalt de herstructureringsdeskundige?

De rechtbank stelt het salaris van de herstructureringsdeskundige vast. De onderneming betaalt het salaris. Deze kosten moeten dus worden meegenomen in de berekening van het aan te bieden akkoord. Alleen wanneer de meerderheid van de schuldeisers achter het aanstellen van de herstructureringsdeskundige staat, moeten de kosten door hen worden betaald.

WHOA-akkoord aanbieden? Schakel op tijd een specialist in.

Het aanbieden van een WHOA-akkoord moet worden voldaan aan veel (formele) vereisten. Het is dan ook aan te raden de mogelijkheid hiertoe te bespreken met een expert op dit gebied. Het inschakelen van een herstructureringsdeskundige kan hoge kosten met zich meebrengen. De advocaten van Haut Legal & Tax hebben alle expertise in huis om je de benodigde ondersteuning te bieden bij het voorbereiden en aanbieden van een akkoord. Neem voor meer informatie contact met ons op, 023-5310060.

Lees meer:

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten