De herstructureringsdeskundige onder de WHOA

Gepubliceerd op: 27/01/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Sinds 1 januari 2021 hebben ondernemers een nieuwe mogelijkheid om schulden te saneren, namelijk het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers op grond van de wet WHOA. Dit WHOA-akkoord heeft tot doel om via een onderhands akkoord met schuldeisers en/of aandeelhouders schulden te herstructureren, zodat de onderneming effectief voortgezet kan worden. Daarnaast kan een WHOA-akkoord ingezet worden bij de afwikkeling van een onderneming die eigenlijk geen overlevingskansen meer heeft, maar waarbij de afwikkeling via een WHOA-akkoord voor de schuldeisers een beter resultaat oplevert dan afwikkeling via een faillissement. Hierover schreef ik al eerder (zie bronnen onderaan de pagina).

De eerste uitspraken op grond van de WHOA, zijn inmiddels een feit. Een WHOA-akkoord kan worden aangeboden door de onderneming, maar ook door een door de rechter aangewezen herstructureringsdeskundige. Wat de taken en bevoegdheden zijn van een herstructureringsdeskundige, leg ik hieronder uit.

Verzoek aan de rechtbank

In de meeste gevallen zal het de onderneming zelf zijn die een beroep doet op de WHOA. Maar, een beroep op de WHOA kan ook worden gedaan door de ondernemingsraad, schuldeisers of de aandeelhouders van de onderneming. In het laatste geval, moeten de verzoekers aan de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Ook de onderneming zelf kan wanneer hij een beroep doet op de WHOA aan de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Dit kan de onderneming onder meer doen om het proces van de totstandkoming van het akkoord transparanter te maken.

Wat is de taak van een herstructureringsdeskundige?

Belangrijk is dat een herstructureringsdeskundige zijn taken doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk moet kunnen uitvoeren. De herstructureringsdeskundige behartigt dus niet alleen de belangen van de ondernemer. De herstructureringsdeskundige bereidt het akkoord voor, zal het akkoord aanbieden aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders en legt het tenslotte voor aan de rechter. Hij neemt dus niet de leiding over de onderneming over, zoals bijvoorbeeld een curator dat doet.

Welke bevoegdheden heeft een herstructureringsdeskundige?

Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, heeft de herstructureringsdeskundige de toegang tot de volledige administratie van de onderneming. Ook is de onderneming verplicht om alle informatie die (mogelijk) van belang kan zijn, te delen met de herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige kan bij het uitvoeren van zijn taken ook gebruik maken van derden. Wanneer de herstructureringsdeskundige merkt dat geen akkoord kan worden gerealiseerd, moet hij dit melden aan de rechtbank.

Wie betaalt de herstructureringsdeskundige?

De rechtbank stelt het salaris van de herstructureringsdeskundige vast. De onderneming betaalt het salaris. Deze kosten moeten dus worden meegenomen in de berekening van het aan te bieden akkoord. Alleen wanneer de meerderheid van de schuldeisers achter het aanstellen van de herstructureringsdeskundige staat, moeten de kosten door hen worden betaald.

WHOA-akkoord aanbieden? Schakel op tijd een specialist in.

Het aanbieden van een WHOA-akkoord moet worden voldaan aan veel (formele) vereisten. Het is dan ook aan te raden de mogelijkheid hiertoe te bespreken met een expert op dit gebied. Het inschakelen van een herstructureringsdeskundige kan hoge kosten met zich meebrengen. De advocaten van Haut Legal & Tax hebben alle expertise in huis om je de benodigde ondersteuning te bieden bij het voorbereiden en aanbieden van een akkoord. Neem voor meer informatie contact met ons op, 023-5310060.

Lees meer:

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws, Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 2 minuten Derden worden als hoofdregel, ondanks goede trouw, niet beschermd tegen onbekendheid met een faillissement. Ten aanzien van betaling van een geldbedrag aan de failliet is beslissend of het faillissement al openbaar is gemaakt. Hiermee wordt bedoeld de bekendmaking…
05-11-2015
Fiscaal recht, Nieuws
Leestijd: 3 minuten De informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast bij belastingaanslagen. Hierdoor zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat de aanslag die de inspecteur oplegt onjuist is. Dit leidt tot grote bewijstechnische problemen. De omkering van de bewijslast bij uitreiking…
14-02-2014
Nieuws, Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 2 minuten U heeft jarenlang hard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd. U denkt niet of nauwelijks na over het overdragen van uw onderneming. Liever houdt u zich bezig met de dagelijkse gang van zaken, logisch want daar ligt uw hart….
03-12-2012
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten