De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Gepubliceerd op: 04/09/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt per 1 oktober verlengd met negen maanden. De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Voor wie?

Net als de Tozo 1 en 2 geldt Tozo 3 voor zelfstandig ondernemers. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend (mits je aan de voorwaarden voldoet) over periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Een zelfstandige kan alleen een Tozo 3-uitkering aanvragen over de maanden waarin hij nog geen Tozo 1 en 2 uitkering heeft ontvangen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Hij heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • Hij is tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Hij woont in Nederland;
 • Hij is Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf is in Nederland gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats;
 • Het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • De zelfstandige voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Hij is in bezit van alle noodzakelijke vergunningen;
 • Hij is vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming gestart en is ingeschreven bij de KvK;
 • Hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming, dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee;
 • De zelfstandige moet bij aanvraag van de Tozo 2 en Tozo 3 verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jou, jouw onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt, voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal;
 • Er vindt een partnertoets plaats. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. De zelfstandige moet bij de aanvraag aangeven wat de hoogte van zijn inkomen en dat van de eventuele partner is in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd.

Aanvullende voorwaarden Tozo 3

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De zelfstandige die meer dan € 46.520,– aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, komt niet in aanmerking voor de Tozo 3.

De toets op beschikbare geldmiddelen wordt zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo 3? Neem dan contact op met de advocaten van HAUT Legal & Tax, Alexander Claus, (06-11302936/alexander@hautlegal) en Marieke de Kock-Habernickel (marieke@hautlegal.nl/023-5310060).

Bron: XpertHR en Rijksoverheid.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Alexander Claus

Advocaat sinds 2004, curator en partner gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius) en arbeidsrecht (PALA), lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Fiscaal recht
Leestijd: 4 minuten Hoewel de grootste medische zorgen omtrent corona achter ons lijken te liggen, is het voor ondernemingen spannender dan ooit. De financiële gevolgen van de crisis duren nog lang voort. De belastingdienst reikt deze ondernemingen de hand met een…
09-07-2020
Werkgever en werknemer
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Handel en contracten, Handelsrecht, Nieuws
Leestijd: 2 minuten Consumenten struinen online platformen af op zoek naar de beste koop. Maar de consument klikt vaak op de een van de hoogst weergegeven zoekresultaten. De volgorde van deze zoekresultaten heeft dus grote invloed op een aankoop. Bedrijven willen…
04-03-2021
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten