De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Gepubliceerd op: 04/09/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt per 1 oktober verlengd met negen maanden. De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Voor wie?

Net als de Tozo 1 en 2 geldt Tozo 3 voor zelfstandig ondernemers. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend (mits je aan de voorwaarden voldoet) over periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Een zelfstandige kan alleen een Tozo 3-uitkering aanvragen over de maanden waarin hij nog geen Tozo 1 en 2 uitkering heeft ontvangen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Hij heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • Hij is tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Hij woont in Nederland;
 • Hij is Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf is in Nederland gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats;
 • Het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • De zelfstandige voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Hij is in bezit van alle noodzakelijke vergunningen;
 • Hij is vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming gestart en is ingeschreven bij de KvK;
 • Hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming, dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee;
 • De zelfstandige moet bij aanvraag van de Tozo 2 en Tozo 3 verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jou, jouw onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt, voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal;
 • Er vindt een partnertoets plaats. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. De zelfstandige moet bij de aanvraag aangeven wat de hoogte van zijn inkomen en dat van de eventuele partner is in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd.

Aanvullende voorwaarden Tozo 3

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De zelfstandige die meer dan € 46.520,– aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, komt niet in aanmerking voor de Tozo 3.

De toets op beschikbare geldmiddelen wordt zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo 3? Neem dan contact op met de advocaten van HAUT Legal & Tax, Alexander Claus, (06-11302936/alexander@hautlegal) en Marieke de Kock-Habernickel (marieke@hautlegal.nl/023-5310060).

Bron: XpertHR en Rijksoverheid.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Alexander Claus

Advocaat sinds 2004, curator en partner gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius) en arbeidsrecht (PALA), lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten