De uitkeringstest

Gepubliceerd op: 27/11/2012

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

De wetswijziging voor de flexibilisering van het BV-recht is op 1 oktober jl. in werking getreden. Door deze wetswijziging wordt het recht voor de besloten vennootschap (B.V.) ingrijpend aangepast. Een onderdeel hiervan wat voor de praktijk van belang is, is de verplichte uitkeringstest. Deze is immers ook verplicht voor bestaande B.V. ’s.

Uitkeringstest

Om schuldeisers van de B.V. voldoende te beschermen wordt door de nieuwe wetgeving de aansprakelijkheid van het bestuur vergroot. Op grond van de nieuwe wetgeving beslist de Algemene vergadering van aandeelhouders over de uitkeringen. De Uitkeringstest houdt in dat de B.V. bij elke uitkering voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig heeft. Iedere uitdeling van kapitaal en winst valt hieronder. Dus naast de dividenduitkering ook de terugbetaling van kapitaal en de verkapte winstuitdeling.

Het bestuur zal de hiervoor genoemde goedkeuring pas kunnen geven indien op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening, het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Zij dient op grond van de nieuwe wetgeving voor de goedkeuring te toetsen of de B.V. in het geval van uitkering in de opvolgende 12 maanden aan haar (voorzienbare) opeisbare verplichtingen zal kunnen blijven voldoen.

Aansprakelijkheid bestuur

Indien achteraf blijkt dat het bestuur ten onrechte zijn goedkeuring heeft verleend en de vennootschap in betalingsproblemen komt, is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Voorwaarde voor het aannemen van deze aansprakelijkheid is dat het bestuur ten tijde van de uitkering (en dus niet ten tijde van de goedkeuring) wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap als gevolg van de uitkering in de financiele problemen zou komen.

Disculpatie is enkel mogelijk als een bestuurder bewijst dat de uitkering niet aan hem te wijten was, en hij niet nalatig is geweest om gevolgen daarvan af te wenden.

Let op, een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan het bestuur verleende décharge beperkt het genoemde aansprakelijkheidsrisico van het bestuur niet.

Aansprakelijkheid aandeelhouder(s)

Genoemde aansprakelijkheid geldt overigens ook voor de ontvanger van de uitkering, de aandeelhouder. Indien de aandeelhouder wist of redelijkerwijs kon weten dat de vennootschap als gevolg van de winstuitkering in de problemen zou komen kan ook hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden,  echter tot maximaal het bedrag dat hij daarmee ontvangen heeft (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering).

Teneinde als aandeelhouder en/of bestuurder aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken raden wij u aan om vooraf gedegen onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden om een uitkering te doen en de eventuele besluitvorming daarna schriftelijk vast te leggen.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten