Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen

Gepubliceerd op: 02/09/2015

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Bij een echtscheiding bestaat nogal eens, terecht of onterecht, de vrees dat goederen (bijvoorbeeld waardevolle spullen zoals een kostbaar schilderij) worden vervreemd door de (ex)partner. Hierdoor kunnen (emotioneel) waardevolle goederen aan de verdeling in het kader van de echtscheiding ontrokken worden. Dit is uiteraard onwenselijk.

Om te voorkomen dat goederen vervreemd worden door de (ex)partner kan maritaal beslag gelegd worden op grond van artikel 768 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gevolg beslaglegging

Door het leggen van maritaal beslag kan de andere echtgeno(o)t(e)) de goederen waarop beslag ligt niet vervreemden. Handelingen in strijd met het beslag, zoals verkoop aan een derde, kunnen niet aan de beslaglegger tegengeworpen worden. Door de beslaglegging kunnen de echtgenoten alleen gezamenlijk over de beslagen goederen beschikken. Toestemming van beide echtgenoten is dan ook noodzakelijk voor beschikkingshandelingen.

Waarop kan beslag gelegd worden

Maritaal beslag kan alleen gelegd worden op de goederen die behoren tot een huwelijksgoederengemeenschap en kan dan ook alleen gelegd worden indien er sprake is van een algehele of beperkte gemeenschap van goederen. Op privégoederen, dit zijn goederen die niet in de huwelijksgemeenschap vallen, kan geen maritaal beslag gelegd worden.

Voorwaarden voor beslaglegging

Het leggen van maritaal beslag is slechts mogelijk indien de verzoeker aantoont dat er een gegronde vrees voor verduistering bestaat. Er moet in het verzoekschrift gesteld en aannemelijk gemaakt worden dat de andere (ex) partner goederen aan de gemeenschap zal ontrekken (lees: verduisteren, wegmaken of verkopen). Het leggen van beslag in het kader van een echtscheiding is dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en wenselijk.

Het verzoek dient gedaan te worden aan de voorzieningenrechter. Het verzoekschrift dient door een advocaat ingediend te worden. Voorwaarde is dat een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend of op korte termijn zal worden ingediend. De rechtbank zal een beslissing nemen zonder de andere echtgeno(o)t(e) vooraf te informeren. Hierdoor wordt verzekerd dat de goederen niet alsnog (snel) worden verduisterd.

Indien de voorzieningenrechter verlof geeft tot het leggen van maritaal beslag zal dit verlof door een deurwaarder aan de andere echtgeno(o)t(e) betekend moeten worden.

Gevolgen voor schuldeisers

Schuldeisers die een vordering hebben op de huwelijksgoederengemeenschap kunnen zich blijven verhalen op deze goederen, ook al ligt op deze goederen maritaal beslag. Dit heeft te maken met de aard en het doel van het maritale beslag, namelijk het voorkomen dat de ene partner bewust goederen vervreemd waardoor de andere partner in het kader van de echtscheiding wordt benadeeld. Daarnaast kunnen schuldeisers van de huwelijksgoederengemeenschap zich op alle goederen uit deze goederengemeenschap verhalen. Dit verandert dus niet na het leggen van maritaal beslag op goederen uit de huwelijksgoederengemeenschap.

Het beslag eindigt na de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Advies

HAUT Legal & Tax kan u over dit onderwerp adviseren en u begeleiden bij uw echtscheiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de familierecht specialisten van HAUT Legal en Tax.

 

 

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten