Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen

Bij een echtscheiding bestaat nogal eens, terecht of onterecht, de vrees dat goederen (bijvoorbeeld waardevolle spullen zoals een kostbaar schilderij) worden vervreemd door de (ex)partner. Hierdoor kunnen (emotioneel) waardevolle goederen aan de verdeling in het kader van de echtscheiding ontrokken worden. Dit is uiteraard onwenselijk.

Om te voorkomen dat goederen vervreemd worden door de (ex)partner kan maritaal beslag gelegd worden op grond van artikel 768 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gevolg beslaglegging

Door het leggen van maritaal beslag kan de andere echtgeno(o)t(e)) de goederen waarop beslag ligt niet vervreemden. Handelingen in strijd met het beslag, zoals verkoop aan een derde, kunnen niet aan de beslaglegger tegengeworpen worden. Door de beslaglegging kunnen de echtgenoten alleen gezamenlijk over de beslagen goederen beschikken. Toestemming van beide echtgenoten is dan ook noodzakelijk voor beschikkingshandelingen.

Waarop kan beslag gelegd worden

Maritaal beslag kan alleen gelegd worden op de goederen die behoren tot een huwelijksgoederengemeenschap en kan dan ook alleen gelegd worden indien er sprake is van een algehele of beperkte gemeenschap van goederen. Op privégoederen, dit zijn goederen die niet in de huwelijksgemeenschap vallen, kan geen maritaal beslag gelegd worden.

Voorwaarden voor beslaglegging

Het leggen van maritaal beslag is slechts mogelijk indien de verzoeker aantoont dat er een gegronde vrees voor verduistering bestaat. Er moet in het verzoekschrift gesteld en aannemelijk gemaakt worden dat de andere (ex) partner goederen aan de gemeenschap zal ontrekken (lees: verduisteren, wegmaken of verkopen). Het leggen van beslag in het kader van een echtscheiding is dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en wenselijk.

Het verzoek dient gedaan te worden aan de voorzieningenrechter. Het verzoekschrift dient door een advocaat ingediend te worden. Voorwaarde is dat een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend of op korte termijn zal worden ingediend. De rechtbank zal een beslissing nemen zonder de andere echtgeno(o)t(e) vooraf te informeren. Hierdoor wordt verzekerd dat de goederen niet alsnog (snel) worden verduisterd.

Indien de voorzieningenrechter verlof geeft tot het leggen van maritaal beslag zal dit verlof door een deurwaarder aan de andere echtgeno(o)t(e) betekend moeten worden.

Gevolgen voor schuldeisers

Schuldeisers die een vordering hebben op de huwelijksgoederengemeenschap kunnen zich blijven verhalen op deze goederen, ook al ligt op deze goederen maritaal beslag. Dit heeft te maken met de aard en het doel van het maritale beslag, namelijk het voorkomen dat de ene partner bewust goederen vervreemd waardoor de andere partner in het kader van de echtscheiding wordt benadeeld. Daarnaast kunnen schuldeisers van de huwelijksgoederengemeenschap zich op alle goederen uit deze goederengemeenschap verhalen. Dit verandert dus niet na het leggen van maritaal beslag op goederen uit de huwelijksgoederengemeenschap.

Het beslag eindigt na de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Advies

HAUT Legal & Tax kan u over dit onderwerp adviseren en u begeleiden bij uw echtscheiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de familierecht specialisten van HAUT Legal en Tax.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten