Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

Gepubliceerd op: 03/07/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer nu toch het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register een feit is. Eerdere stemming werd uitgesteld omdat de kamer vraagtekens had bij de waarborging van de privacy van de in het register opgenomen uiteindelijk belanghebbenden. De wet treedt naar verwachting op korte termijn in werking.

VERPLICHTE REGISTRATIE

De wetswijziging verplicht vennootschappen en andere juridische entiteiten in het UBO-register te laten opnemen wie de uiteindelijk belanghebbende (de ‘ultimate beneficial owner, oftewel de UBO) is. Bij een BV of NV gaat het bijvoorbeeld het om personen met meer dan 25 procent van de aandelen, personen met meer dan 25 procent van de stemrechten en personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben. De registratieverplichting geldt voor nagenoeg alle nieuw opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Een klein aantal entiteiten is uitgesloten van de registratieplicht. Bestaande ondernemingen hebben na inwerkingtreding van de wet 18 maanden de tijd om hun UBO te laten registreren.

PRIVACY

Er is veel te doen geweest over de privacy van de in het register opgenomen UBO’s. Het doel van de regeling is het tegengaan van financieel-criminele activiteiten, zoals het financieren van terrorisme en witwassen. In het register worden de naam, de nationaliteit, de geboortemaand en het geboorte jaar, de woonstaat en de aard en omvang van het economische belang van de UBO opgenomen. Een aantal van de gegevens in het UBO-register, zoals de naam van de UBO en zijn economisch belang, zijn openbaar en (tegen betaling) door iedereen in te zien. Alleen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke veiligheid in het geding is, kan een UBO verzoeken de openbare gegevens te laten afschermen. Om de privacy van UBO’s te waarborgen is het register alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Ook krijgen UBO’s inzage in de frequentie waarin de informatie wordt opgevraagd. Om de gegevens in te zien, moet je je registreren. Raadplegers van het register kunnen dus worden geïdentificeerd. De regering zal daarnaast de impact van het register op de privacy van de UBO evalueren na 1 en 4 jaar.

SANCTIES

Wanneer een UBO zich ten onrechte niet laat registreren, kunnen er sancties worden opgelegd op grond van de Wet op de Economische Delicten. Zorg dus voor tijdige en juiste registratie van de UBO(‘s). Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marieke de Kock via marieke@hautlegal.nl of 023-531 00 60.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan….
16-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax