Ondernemingsrecht advocaat

Ondernemingsrecht, aandeelhouders en bestuurders

Onze ondernemingsrecht advocaten hebben jarenlange ervaring in het adviseren over en procederen voor verschillende ondernemingsvormen en de belangen van verschillende stakeholders. 

De ondernemingsrecht advocaten van HAUT Legal willen de ondernemer en de onderneming helpen met groeien. We geven adviezen om problemen in de toekomst te voorkomen en we kunnen helpen als er conflicten zijn ontstaan. Met ons team van advocaten kan HAUT Legal alle stakeholders van een onderneming bijstaan op allerlei verschillende juridische rechtsgebieden; laagdrempelig maar met advies van een hoge kwaliteit.

Expert in rechtsvormen en ondernemingsvormen

Iedere rechtsvorm is onderworpen aan eigen wetgeving en kent andere stakeholders. De advocaten van HAUT Legal hebben jarenlange ervaring in het adviseren over en procederen voor verschillende ondernemingsvormen en de belangen van verschillende stakeholders. Een deel van onze diensten bestaat uit zogenaamde ‘board-room counseling’. Wij helpen het bestuur en denken mee in alledaagse zaken waar de ondernemer tegenaan loopt.

B.V. oprichten

Wilt u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) oprichten? Controleer dan of handelsnaam beschikbaar is. Een eerdere registratie van dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam kan namelijk problemen opleveren. Daarna moet een notariële oprichtingsakte door de notaris worden opgesteld. De oprichtingsakte bevat de statuten; de grondregels van de B.V., waarin de onderlinge verhoudingen binnen de onderneming worden vastgelegd. Daarna moet er tenminste 1 eurocent in de onderneming worden gestort om de B.V. op te richten. Nadat de oprichtingsakte is ondertekend en het minimum startkapitaal in de B.V. is gestort, moet de B.V. worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Totdat de B.V. is geregistreerd, is er sprake van een B.V. in oprichting. Personen die handelen namens de B.V. in oprichting, meestal de bestuurders, zijn in beginsel persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomsten gesloten door de B.V. in oprichting. Na de registratie is de B.V. aansprakelijk.

Aandeelhoudersovereenkomst

Richt u de B.V. op met één of meer andere aandeelhouders? Dan is het aan te raden om onderlinge afspraken te maken en deze vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. In een aandeelhoudersovereenkomst (of ‘shareholders agreement’) kunt u als (toekomstige) aandeelhouder van een onderneming afspraken maken over de inrichting en doelstelling(en) van de onderneming, het ondernemingsplan en over de manier waarop de aandeelhouders van plan zijn te zullen gaan samenwerken. De aandeelhouders hebben een grote mate van vrijheid om hun samenwerking naar eigen wens vorm te geven. Geen één aandeelhoudersovereenkomst is daarom hetzelfde. Als aandeelhouders gaat u met de medeaandeelhouders in figuurlijke zin een zakelijk huwelijk aan. U committeert zich daarbij voor de langere termijn. Dan is het verstandig om duidelijke en afdwingbare afspraken te maken over de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders. Zo kunt u voorkomen dat op een later moment (bijvoorbeeld bij wanprestatie van uw medeaandeelhouder) er onduidelijkheden of geschillen ontstaan. Dit kan namelijk leiden tot een juridische procedure waarin deze geschillen worden uitgevochten. Een aandeelhoudersovereenkomst biedt de aandeelhouders duidelijkheid. Een goede aandeelhoudersovereenkomst beschrijft welke rechten en verplichtingen de aandeelhouders hebben en waarvoor zij aansprakelijk kunt zijn. De advocaten van HAUT Legal helpen u en uw onderneming bij het opstellen van een degelijke aandeelhoudersovereenkomst conform de wensen van de aandeelhouders.

Aandeelhouder uitkopen of ontslag bestuurder

Het kan in alle soorten ondernemingen voorkomen: het uitkopen van een aandeelhouder. De aanvankelijk goede verhoudingen tussen aandeelhouders kunnen na verloop van tijd verstoord raken. Soms kan de onderlinge verhouding worden hersteld met een goed gesprek, het maken van nadere afspraken of met behulp van een mediator. Maar het gebeurt ook dat de verhoudingen zo verstoord zijn dat het voortbestaan van de vennootschap in gevaar komt. Misschien is dan de enige oplossing nog het vertrek van één of meer van de aandeelhouders. De wet kent een drietal procedures als het gaat om de uitkoop of uitstoting van aandeelhouders.

Lees meer over een aandeelhouder uitkopen

Juridische procedures tussen aandeelhouders of bestuurders

Een verschil van mening over financieringen, winstuitkeringen, de strategie van de vennootschap of de uitleg van de aandeelhoudersovereenkomst kan zomaar de oorzaak zijn voor een aandeelhoudersgeschil. Vaak is een geschil tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders van grote invloed op de onderneming. Soms kan het voortbestaan van de onderneming erdoor in gevaar komen. Het kan daarom van belang zijn dat het geschil zo snel mogelijk wordt opgelost. Indien het niet lukt om in goed overleg tot een oplossing te komen, dan kan een geschil worden voorgelegd aan de rechter. Aandeelhoudersgeschillen kunnen worden voorgelegd via een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer maar kunnen ook worden behandeld via arbitrage of een geschillenregeling. De advocaten van HAUT legal zijn ervaren in het procederen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in het kader van een enquêteprocedure. In deze procedure wordt dan op verzoek van de aandeelhouders of de vennootschap zelf een onderzoek verricht naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap, om op die wijze de onderneming bij te sturen in de voor u noodzakelijk richting.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap handelt u namens de onderneming. Uitgangspunt daarbij is dat de onderneming aansprakelijk is voor haar handelen. Als bestuurder bent u dit in beginsel niet. Dit kan anders zijn, als u uw taak als bestuurder onbehoorlijk vervuld. Dit heeft dan nog steeds niet tot gevolg dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarvan is pas sprake als u ook nog een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid

Fusie en overname

Fusies, overnames, herstructureringen of nieuwe samenwerkingsverbanden vergen een goede voorbereiding. Veelal is het een intensief proces waarin onder hoge druk snel de juiste beslissingen genomen moeten worden. De advocaten van HAUT Legal zijn gespecialiseerd in fusie en overnames en geven u praktisch en duidelijk advies over de juridische gevolgen van die beslissingen. Bij een fusie of overname verzorgen wij onder meer:

 • Intentieverklaring opstellen
 • Due diligence: voorbereiden, coördineren en uitvoeren
 • Onderhandelingen met koper/verkoper
 • Juridische adviezen op gebied van wetgeving
 • Opstellen Koopcontract en overige contracten zoals een management- of aandeelhoudersovereenkomst

Waar nodig bundelen wij onze kennis met die van de andere disciplines binnen ons kantoor, zoals arbeidsrecht of fiscaal recht. Binnen ons kantoor zijn vrijwel alle rechtsgebieden vertegenwoordigd. Natuurlijk blijft uw vaste contactpersoon uw vertrouwde aanspreekpunt.

Ondernemingsrecht advocaat

Iedere ondernemer kan met diverse, verschillende juridische kwesties op het gebied van het ondernemingsrecht te maken krijgen. Dit is een heel breed gebied.  Er wordt al snel gedacht dat het vennootschapsrecht alleen over de besloten vennootschap en naamloze vennootschap gaat. Er zijn echter ook diverse andere soorten rechtspersonen die gebruikt kunnen worden in het economisch verkeer. De meest ideale structuur voor uw bedrijf is vooral afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft. Elke gekozen rechtsvorm heeft weer andere juridische en economische consequenties. 

De ondernemingsrecht advocaten en fiscalisten van HAUT Legal kunnen u begeleiden en adviseren over onder andere:

 • Het oprichten van personenvennootschappen en rechtspersonen;
 • Het inrichten en/of herstructureren van uw organisatie;
 • Het opstellen of wijzigen van statuten;
 • Juridische vraagstukken over fusies, splitsingen, overnames en verkoop van een onderneming of delen daarvan;
 • Financiering en herstructurering;
 • Insolventierecht;
 • Mededingingsrecht;
 • Contracten en algemene voorwaarden;
 • Gerechtelijke procedures en arbitrages.
 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten