Executoriaal Beslag

Wanneer een schuldenaar in een rechterlijk vonnis veroordeelt wordt en niet overgaat tot voldoening van de schuld, dan geldt het vonnis van de rechter als een te executeren titel. De deurwaarder betekent het vonnis en kan dit vervolgens executeren. Dat betekent dat na betekening van het vonnis, de deurwaarder beslag kan leggen bij de schuldenaar.

Het executoriale beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld roerende zaken (zoals een auto) en onroerende zaken (zoals een huis). Bij beslag op een huis geldt dat de deurwaarder een beslagexploot opmaakt en deze in de openbare registers inschrijft. Op dat moment treedt het blokkeringseffect in en dat betekent dat de eigenaar niet meer vrijelijk het huis kan verkopen. Of de schuldeiser na beslag meteen over kan gaan tot verkoop en uitwinning van de schuld, is niet altijd even eenvoudig. Zo kan het huis bijvoorbeeld bezwaard zijn met een recht van hypotheek van de bank.

Executoriaal beslag en conservatoir beslag

Naast het executoriale beslag kennen we ook het conservatoire beslag. Conservatoir beslag verschilt in die zin van executoriaal beslag dat het bij conservatoir beslag gaat tot ‘bewaring’ van de goederen van de schuldenaar en geschiedt het voorafgaand of tijdens een procedure. De schuldenaar wordt bij conservatoir beslag belet om de beslagen objecten te verkopen of te bezwaren met een beperkt recht. Wanneer al door de schuldeiser een conservatoir is gelegd, verandert dit beslag door betekening in een beslag met executoriale titel (executoriaal beslag).

Opheffen executoriaal beslag

Wanneer de schuldenaar van mening is dat er beslag is gelegd op basis van een vonnis dat berust op een feitelijke of juridische misslag, dan kan hij opheffing van het beslag vorderen via een kortgeding procedure.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten