Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders
Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren over en procederen voor verschillende ondernemingsvormen en de belangen van verschillende stakeholders.
Faillissement en herstructurering
Wij houden ons volop bezig met het faillissementsrecht. Onze kantoorgenoten worden regelmatig aangesteld als curator in een faillissement of als bewindvoerder in een surseance van betaling.
Handel en contracten

Bij de exploitatie van een onderneming komt veel kijken. Het begint met het bepalen van strategie. Op welke manier wil ik mijn product, dienst of idee op de markt brengen of verkopen? En hoe en welke afspraken maak ik als ondernemer met derden?

Fiscaal
Vrijwel alle transacties dragen fiscale aspecten in zich en zijn doorgaans cruciaal voor de keuze voor een bepaalde rechtsvorm of bepalend voor de hoogte van een koopsom.
Fraude & strafrecht

Ons team kan je bijstaan als je geconfronteerd wordt met een financiële of economische overtreding of misdrijf.

Werkgevers en werknemers

Het arbeidsrecht is dynamisch en volop in beweging. Wij hebben gespecialiseerde kennis van en ervaring op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht. Wij treden op voor zowel werkgevers, als werknemers.

Privacy
Iedere onderneming verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Dit kan op zeer kleine schaal worden gedaan maar het kan ook de corebusiness van een onderneming zijn.
Overheden
Iedereen heeft te maken met de overheid. De overheid is een bijzondere (ook privaatrechtelijke) partij. Bestuursorganen van de overheid nemen publiekrechtelijke besluiten.
Ondernemer en echtscheiding
Op zakelijk gebied adviseren wij je graag over de meest uiteenlopende onderwerpen. Soms komen zakelijke en persoonlijke belangen samen, zoals in het geval van een echtscheiding.
Internationaal
Ondernemen stopt niet bij de grens. Voor veel ondernemers behoort zaken doen in het buitenland tot de dagelijkse realiteit. Meestal gaat dat goed, soms gaat het fout, bijvoorbeeld als een buitenlandse afnemer of leverancier failliet gaat.
HAUT IS DÉ SPECIALIST VOOR BEDRIJVEN EN ONDERNEMERS
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax