Bij de exploitatie van een onderneming komt veel kijken. Het begint met het bepalen van strategie. Op welke manier wil ik mijn product, dienst of idee op de markt brengen of verkopen? En hoe en welke afspraken maak ik als ondernemer met derden?

Expert in handel en contracten

Of je als ondernemer producten inkoopt en doorverkoopt of dat je zelf een product ontwikkelt en/of produceert of idee hebt dat je op de markt wil brengen; de afspraken die je dan met anderen maakt zijn heel verschillend. Verkoop je je producten aan consumenten dan heb je, als ondernemer, met veel dwingende wettelijke regels rekening te houden. Hetzelfde geldt als je alleen de tussenschakel bent en bijvoorbeeld ruimte biedt aan anderen op een platform om hun producten te verkopen. In iedere vorm gelden andere regels.

Zo kan van belang zijn om afspraken voor de lange termijn te maken met een betrouwbare club van samenwerkingspartners. Maar dat geldt voor lang niet alle ondernemingen of producten of diensten. Voor ieder product, dienst en onderneming is dit anders en is een andere aanpak gewenst. En dit geldt niet alleen voor de verkoop, maar ook voor de inkoop van producten en (aanvullende) diensten.

Ook voor het vastleggen van afspraken zijn er meerdere mogelijkheden. Soms is het van belang dat alle afspraken juridisch waterdicht zijn vastgelegd en soms is dat niet mogelijk of wenselijk. Misschien is het in jouw geval als ondernemer helemaal niet wenselijk om afspraken op papier te maken. Belangrijk is wel dat je de keuze bewust maakt en weet wat de gevolgen en/of risico’s kunnen zijn.
Wij helpen je graag bij het bepalen van de juiste strategie en bij het uitwerken van deze strategie. Niet alleen richting de contractspartner maar ook intern. Wij hebben ruime ervaring met allerlei soorten samenwerkingen en contracten. Bijvoorbeeld op het gebied van koop, e-commerce, productie, (consumenten)verkoop, licenties, distributie, franchise, agentuur, marketing, verkoop via een platform, huur etc.

Kiezen van samenwerkingsvorm en wijze van exploitatie

Voor de exploitatie van een product of dienst is het heel belangrijk vooraf goed te bedenken op welke manier je als ondernemer je product of dienst wilt exploiteren. En dus ook welke juridische structuur daarbij past. Of je nu afspraken op papier zet of alleen mondeling maakt, een onderneming is gebonden aan wettelijke regelgeving. Als je je als ondernemer van tevoren goed bewust bent van de kansen en risico’s van de juridische structuren, dan kun je een weloverwogen keuze maken. Voor een franchiserelatie gelden bijvoorbeeld heel andere regels dan voor distributie of voor het verstrekken van een licentie. Wij kunnen je helpen bij het maken van goede bewuste keuzes die passen bij jouw strategie.

Het maken van afspraken

Of partijen nu zakelijk of privé zaken met elkaar doen, er is altijd sprake van een overeenkomst. Ongeachte of de afspraken mondeling of schriftelijk zijn aangegaan. De afspraken (overeenkomst) bepalen de rechtsverhouding tussen partijen. Mogelijk zijn er algemene voorwaarden op de relatie met de derde zonder dat je je hier bewust van bent.

Als partijen het op een bepaald moment niet eens zijn en in een geschil belanden, wordt gekeken naar de afspraken die partijen hebben gemaakt. Het is dan ook heel belangrijk dat de afspraken die je als ondernemer voor ogen hebt ook daadwerkelijk zo zijn vastgelegd. Welke partij is aansprakelijk in welke situatie, wat moet er precies geleverd worden en wat geldt als een partij niet kan leveren? Wij kunnen je heel goed helpen bij het maken van de belangrijke afspraken. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, onderhandelen en opstellen van contracten. Dit geldt ook voor het opstellen of aanpassen van algemene voorwaarden of het maken van een risicoanalyse van de algemene voorwaarden van een contractpartner.

Afspraken worden niet nagekomen

Als een partij zijn afspraken niet nakomt is dat heel vervelend en kan dat veel schade veroorzaken. Wat moet en wil je in zo’n geval doen? In sommige gevallen is het wenselijk om ervoor te zorgen dat de derde alsnog zijn afspraken nakomt. Maar mogelijk is heeft dat helemaal niet meer de voorkeur en is het belangrijk om de overeenkomst te ontbinden. Misschien is er zelfs schade geleden die je vergoed wil zien. HAUT Legal & Tax kan je bijstaan bij een conflict of je nu een rechtszaak wil starten of het onderling wil oplossen.

Beëindigen van een contract

Niet ieder contract kan zomaar beëindigd worden. Zelfs niet als afspraken alleen maar mondeling zijn gemaakt. Tegelijkertijd kun je veel invloed uitoefenen op de beëindiging van een contract. Bij de wens om een contract te beëindigen is het belangrijk om het juridisch speelveld goed te kennen en de juiste strategie te kiezen.

Wil je graag meer informatie of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen dan kun je altijd direct vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

Meer over Handel en contracten

Direct in contact met onze experts

Leg uw zaak voor en schakel direct met één van onze advocaten.

Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Experts

Uw specialisten

Janneke Mobron

Advocaat / Managing partner

Handelsrecht, Commerciële Contracten & Mededingingsrecht

06-24810629

Janthijn Siebert

Advocaat / partner

Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames

06-19934330

Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat

Insolventierecht & Ondernemingsrecht

023 531 0060

Wil je teruggebeld worden?

Door dit formulier te verzenden, gaat u akkoord met de opslag én verwerking van uw gegevens door Haut Legal
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax