ONDERNEMER EN ECHTSCHEIDING

Echtscheiding en afwikkeling samenleving

Op zakelijk gebied adviseren wij je graag over de meest uiteenlopende onderwerpen. Soms komen zakelijke en persoonlijke belangen samen, zoals in het geval van een echtscheiding. 

Een scheiding heeft een grote impact op jou en je familie. Bij een scheiding dienen veel zaken geregeld te worden; denk bijvoorbeeld aan de kinderen, alimentatie, de verdeling van het huis, de verdeling van de gemeenschappelijke goederen en de pensioenverevening. Maar ook je onderneming kan worden geraakt door de scheiding.

Afhankelijk van de voorwaarden waarop jij en je partner zijn gehuwd, dient je eenmanszaak, vof, bv of maatschap bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap te worden betrokken. Bij een huwelijk onder algehele gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap van goederen indien de onderneming tijdens het huwelijk is opgericht, is het uitgangspunt dat de onderneming in de boedel valt en de waarde daarvan verdeeld dient te worden. Sinds de aanpassing van het huwelijksvermogensrecht op 1 januari 2018 is deze beperkte gemeenschap de standaard voor nieuwe huwelijken. Bij de beperkte gemeenschap geldt een aparte regeling voor wat betreft ondernemingen die al voor het huwelijk waren opgericht. Het komt daarom vaak voor dat ondernemers om deze reden de verdeling van hun onderneming uitsluiten in huwelijkse voorwaarden. Desalniettemin komt bij een afwikkeling van een huwelijk altijd veel kijken, zoals de afwikkeling van een verrekenbeding en ontstane vergoedingsvorderingen. Omdat elke akte van huwelijkse voorwaarden een apart geval zijn, komt onze specialistische kennis hierover goed van pas om deze te kunnen doorgronden.

Omdat wij als advocaten en fiscalisten (belastingkundigen) ruime ervaring hebben met jaarrekeningen en belastingaangiften, kunnen wij je adviseren over de zakelijke kant van een echtscheiding. Tevens adviseren wij je over de fiscale aspecten van een echtscheiding, zoals bijvoorbeeld de verdeling van lijfrentes en het ontstaan van schenkingen. Door onze kennis kunnen wij ook bekwaam (ex-)partners van ondernemers hierover adviseren. Goede advisering is in die situatie essentieel, omdat er tussen ondernemers en ex-partners van ondernemers vaak een groot verschil in kennis bestaat over het reilen en zeilen van de betreffende onderneming(en).

Daarnaast adviseren wij regelmatig over de afwikkelingen van relaties zonder huwelijk, oftewel ongehuwde samenwoners, met of zonder samenlevingscontract. Stellen die niet zijn gehuwd zijn aangewezen op het algemene vermogensrecht en hetgeen zij eventueel hebben afgesproken in hun samenlevingscontract. Omdat de algemene wet niet voorziet in specifieke regels omtrent (affectieve) relaties, is de afwikkeling van een dergelijke relatie altijd maatwerk wat specialistische kennis vereist. Bij HAUT Legal & Tax beschikken wij over de vereiste kennis hierover, zodat wij je hier gericht over kunnen adviseren. Ook kunnen wij u bekwaam adviseren over de inhoud van zowel huwelijkse voorwaarden als een samenlevingscontract.

Soms is een oplossing in overleg mogelijk en wenselijk en kunnen wij je bijstaan bij het vastleggen van de afspraken omtrent de afwikkeling in een convenant en/of een ouderschapsplan. Het is tevens mogelijk dat wij je op de achtergrond adviseren bij een mediationtraject.

Verdeling en waardering onderneming

Als blijkt dat de onderneming inderdaad in het te verdelen vermogen bij echtscheiding valt, kunnen wij je onderneming, ofwel de aandelen ervan waarderen. Bij zeer ingewikkelde waarderingen werken wij nauw samen met je boekhouder of accountant om tot een goed onderbouwde waardering te komen.

Kinder- en partneralimentatie

Ook de vaststelling van kinder- en partneralimentatie is een vast onderdeel van het echtscheidingsrecht. De advocaten van HAUT Legal & Tax hebben jarenlange ervaring met het opstellen van alimentatieberekeningen, waarbij we met hetzelfde rekenprogramma en volgens dezelfde richtlijnen als de rechtbanken de alimentatie kunnen vaststellen. Daarbij houden wij rekening met uw draagkracht en de behoefte van uw ex-partner en kinderen.

Ook bij alimentatiegeschillen staan wij (ex-partners van) ondernemers bij. Wij treden vaak op in procedures ter verlaging van de partneralimentatie, waarin wij toetsen of de eerder vastgestelde alimentatie nog aan de wettelijke maatstaven voldoet met de huidige gegevens. Het uitgangspunt is daarbij dat de ontvanger van partneralimentatie een inspanningsverplichting heeft om zo veel mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien. Slechts indien de ontvanger aan deze actieve verplichting heeft voldaan, is tegenwoordig nog ruimte voor een langdurige partneralimentatie. Wij kunnen voor u toetsen of aan deze verplichting wordt voldaan en uw ex-partner verzoeken hiervoor verantwoording af te leggen. Ook indien je (tijdelijk) niet meer een alimentatieplicht kan nakomen, bijvoorbeeld door tegenvallende resultaten van je onderneming, kunnen wij je bijstaan om tot een regeling te komen met je ex-partner. Zo nodig, kunnen wij de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Waarom HAUT Legal & Tax?

Met onze gedegen en jarenlange kennis en ervaring omtrent echtscheidingen van ondernemers onderscheiden wij ons van andere kantoren. Hoewel wij de nadruk leggen op de zakelijke kant van de echtscheiding, verliezen wij de persoonlijke aanpak die een echtscheiding vereist niet uit het oog. U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • Echtscheidingen (gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap en huwelijkse voorwaarden);
  • Ontbinding van het geregistreerd partnerschap;
  • Afwikkelingen van samenlevingscontracten;
  • Beëindigingen van relaties zonder wettelijke status;
  • Advies over het opstellen van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten;
  • Advies over partneralimentatie en kinderalimentatie;
  • Second opinions;
  • Overige familierechtkwesties.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten