Procesrecht

Gelijk hebben is één ding maar om gelijk te krijgen in een juridisch geschil kan een goede procesadvocaat het verschil maken.

Strikt partijdig

Het voeren van een procedure kan onvermijdelijk worden als partijen een geschil hebben waar ze samen niet uitkomen. Procedures kunnen zich afspelen bij de rechtbank of bij een arbitrage instituut. Het kan gaan om een kort geding of een bodemprocedure. En hoewel een advocaat niet bij alle procedures verplicht is, is in veel gevallen goede bijstand van een ervaren procesadvocaat onmisbaar. Hij kent immers de juridische spelregels. De procesadvocaat is strikt partijdig, met uitsluitend oog voor de belangen van de cliënt. HAUT Legal heeft deze expertise in huis.

Welke instantie?

De procesadvocaat weet waar de zaak moet worden aangebracht en bij welke rechter. De meeste civiele geschillen worden behandeld door de gewone rechtbank. Een aantal procedures moeten naar de kantonrechter, zoals vordering onder €25.000,-, huurgeschillen en arbeidsgeschillen. Is er geen tijd te verliezen, dan is de voorzieningenrechter de aangewezen weg. Die kijkt naar het spoedeisend belang, de belangen van beide partijen en de mogelijke uitkomst van de bodemprocedure. De Ondernemingskamer is een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde afdeling van het gerechtshof in Amsterdam en behandelt een breed scala aan conflicten in het ondernemingsrecht. Bij internationale zakelijke conflicten is arbitrage vaak de aangewezen weg. Ook daar hebben de procesadvocaten van HAUT Legal ruimschoots ervaring in.

Voor de procedure.

Soms kan een ervaren procesadvocaat voorafgaand aan de procedure zelf, het procesrecht al in het voordeel van zijn cliënt gebruiken. Er kan conservatoir beslag worden gelegd op eigendommen van de andere partij om zekerheid te krijgen over verhaal van het vonnis aan het einde van het geschil. Er zijn ook mogelijkheden om voor de procedure al een getuige te horen of een deskundigenverklaring te vragen om op die manier meer inzicht te krijgen in de succeskans, zonder meteen een kostbare procedure te moeten starten. Over de voor- en nadelen kan een ervaren procesadvocaat advies geven.

Het opstellen van de juiste processtukken.

De procesadvocaat weet hoe de eisen inhoudelijk moeten worden verwoord in de daarvoor bestemde processtukken. Hij bepaalt op welke basis wordt gevorderd, welke wetsartikelen relevant zijn, welke partij welk bewijs moet aanleveren, wat er gevorderd kan worden en wat niet. Aan de kant van de gedaagde weet hij hoe het verweer er uit moet komen te zien en of er een tegenvordering kan worden ingediend.

Verloop van de procedure.

Nadat de zaak is begonnen bij de rechtbank is de ervaring van de procesadvocaat van belang om te bepalen hoe het beste resultaat kan worden bereikt. Is een bezichtiging ter plaatse nodig, moet tussentijds een getuige worden gehoord of is hoger beroep van een tussenvonnis een optie? En bij een teleurstellend eindvonnis moet de keuze worden gemaakt of een hoger beroep tot een beter resultaat kan leiden. Voor cassatie bij de Hoge Raad werken wij samen met gespecialiseerde cassatieadvocaten.

De ervaren procesadvocaten van HAUT Legal helpen u bij het bepalen van de strategie.

Procederen is een vak apart. Het gaat verder dan alleen de juridische spelregels. Wij begrijpen onze cliënt, verdiepen ons in diens specifieke onderneming en kennen de feiten. Een ervaren procesadvocaat kan het verschil maken tussen de zaak verliezen of de zaak winnen.

Wil je graag meer informatie of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen dan kun je altijd direct vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

Meer over Procesrecht

Kom direct in contact met onze advocaten

Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Uw specialisten
Janthijn Siebert

Advocaat / partner

Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames

06-19934330

Victor Kruit

Advocaat / partner

Insolventierecht, Ondernemingsrecht & Procesrecht

06-17072728

Jilles van Zinderen

Advocaat / partner

Procederen & Bomenrecht

06-28263832

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten