Faillissement detailhandel: Voorkom het

Het aantal faillissementen in de detailhandel is de laatste jaren gestaag toegenomen. Ook voor 2015 staan de lichten nog op rood en bestaat de verwachting/vrees dat het aantal faillissementen in de detailhandel verder zal toenemen. Ook winkeliers zien in dat, ondanks de korte opleving in december, begin 2015 hun bank voor de deur zal staan en inzicht wil hebben in de resultaten over 2014 en de verwachtingen voor 2015. Voor veel winkeliers een niet te benijden vooruitzicht.

Met onderstaande mogelijkheden bestaat voor de winkelier in (geld)nood mogelijk nog een uitweg om de weg naar een faillissement voortijdig te keren dan wel de gevolgen van een faillissement zoveel mogelijk te beperken.

  1. Overleg met uw verhuurder over verlaging van de huurprijs;
  2. Vestigen zekerheden ten gunste van uzelf;
  3. Leg gemaakte afspraken goed vast;
  4. Overweeg een reorganisatie van het personeel;
  5. Onderzoek de mogelijkheden naar een doorstart.

Ad 1.

Probeer in onderling overleg met de verhuurder te komen tot een aanpassing van de huurprijs. Een verhuurder heeft er immers ook geen belang bij dat zijn pand leeg komt te staan. Een lagere huur is daarnaast soms beter dan geen huur. Als de verhuurder niet bereid is om in onderling overleg de huurprijs aan te passen, kan de rechtbank worden verzocht tot het benoemen van een deskundige. Deze deskundige stelt een rapport op waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de huurprijzen in de omgeving. Beide partijen krijgen in dat onderzoek de mogelijkheid vergelijkingspanden aan te dragen en commentaar te leveren. De deskundige stelt vervolgens een definitief rapport op. Als één van de partijen zich hierin niet kan vinden, kan de rechter worden gevraagd om de huurprijs nader vast te stellen. In negen van de tien gevallen volgt de rechter het advies van de onafhankelijke deskundige.

Ad 2.

Als u een lening aan uw onderneming heeft verstrekt dan kunt u voor de terugbetaling daarvan zekerheid vragen in de vorm van een (tweede) pandrecht op bijvoorbeeld de voorraden/debiteuren of inventaris. Een goede leningsovereenkomst bevat een bepaling welke u in staat stelt van de leningnemer zekerheden te verlangen. Is deze bepaling niet opgenomen dan zal het vestigen van zekerheden vlak voor datum faillissement als paulianieus worden aangemerkt en loopt u het risico dat een curator de betreffende rechtshandeling zal vernietigen. Ee juridische toets kan dus in dat kader geen kwaad.

Ad 3.

Afspraken tussen u als enig aandeelhouder en uw onderneming moet u altijd schriftelijk vastleggen. Wanneer u niet voldoet aan dit schriftelijkheidsvereiste dan is de rechtshandeling vernietigbaar. Vooral in geval van een faillissement bestaat het risico dat de curator namens de vennootschap een beroep op dit artikel zal doen. De curator zal dan het belang van de onderneming bij vernietiging van de rechtshandeling moeten aantonen. Vernietiging kan zowel gerechtelijk als buiten rechte plaatsvinden. In het ergste geval kunt u nog als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Overigens is over de wijze en het moment van schriftelijke vastlegging in de wet niets bepaald. Vastlegging kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de notulen van de vergadering van aandeelhouders en kan eventueel ook achteraf nog plaatsvinden.

Ad 4.

Het ontslaan van personeel is veelal noodzakelijk om zodoende de maandelijkse lasten te verlichten. Ontslag kan door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf of door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Tenslotte kunt u in onderling overleg met de betreffende werknemer ook overeenkomen onder welke condities afscheid wordt genomen van een deel van het personeel.

Ad 5.

Als bovenstaande opties niet meer tot de mogelijkheden behoren dan kunt u altijd nog overwegen om een doorstart te maken. In een volgend artikel zal aandacht worden besteed aan de o.a. surseance, faillissement en pre-pack.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten