FAILLISSEMENTSRECHT EN HERSTRUCTURERINGEN Haarlem

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

De advocaten van Haut Legal & Tax Advocaten waren en zijn als curator en bewindvoerder betrokken bij een groot aantal faillissementen en surseances. Tevens zijn wij gespecialiseerd in advisering van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. In die gevallen kan worden besloten tot het aanbieden van een crediteurenakkoord, balansverkortingen waaronder de verkoop van een of meer bedrijfsonderdelen, collectieve ontslagprocedures en het aanbieden van een Sociaal Plan. Ook het uit onderhandelen en regisseren van doorstarten vanuit faillissementen, evenals assistentie bij koop van bedrijven uit faillissementen, begeleiding van buitengerechtelijke liquidaties en vereffeningen en ondersteuning bij herfinanciering van ondernemingen is een van de veel voorkomende mogelijkheden.

Onze advocaten werken adviserend en uitvoerend

Verder adviseren of procederen onze advocaten op het gebied van schuldeisersbenadeling, o.a. bij doorstart en reorganisatie en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Zo nodig stellen wij gedetailleerde risicoanalyses op, om bestuurdersaansprakelijkheid of paulianeus handelen te voorkomen.

Onze insolventie specialisten hebben ervaring met een groot aantal bedrijfstakken, zijn ook financieel goed onderlegd en in elk geval breed georiënteerd. Bij uitstek zijn zij in staat om due diligence onderzoek te verrichten in het kader van overname of fusie.

Advocaat faillissementsrecht

Neem gratis en vrijblijvend contact op met onze advocaat faillissementsrecht wanneer u vragen heeft over:

Faillissement; het voorkomen van een faillissement; surseance van betaling; doorstart; schuldregeling; buitengerechtelijk akkoord; gerechtelijke akkoord bestuurdersaansprakelijkheid; paulianeus handelen; verificatievergadering; renvooiprocedure; liquidatie en vereffening; analyse bedrijf in problemen; fraude onderzoek.

Haut Legal & Tax Advocaten is een gespecialiseerd kantoor op het gebied van o.a. Faillissementsrecht. Bent u op zoek naar een advocaat faillissementsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op.

Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, gaat u akkoord met de opslag én verwerking van uw gegevens door Haut Legal

Surseance van betaling

Er zijn situaties denkbaar waarbij het voorkomen van faillissement een betere oplossing is. De onderneming verkeert bijvoorbeeld nu in zwaar weer en schuldeisers dreigen met een faillissementsaanvraag terwijl de ondernemer weet dat een ophanden zijnde order in de pijplijn zit en de situatie heel anders zal zijn als deze order ‘valt’. In die gevallen zou de aanvraag van voorlopige surseance van betaling (al dan niet in combinatie met een akkoord) uitkomst bieden. Om surseance van betaling aan te vragen, is het noodzakelijk dat sprake is van tijdelijke betalingsonmacht. Een voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd door indiening van een verzoekschrift. Bijstand door een advocaat is daarvoor noodzakelijk.

Faillissementsrecht: Het buitenechtelijk akkoord

Een door onze advocaten veel toegepast saneringsmiddel is het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord. Het lastige van een buitengerechtelijk akkoord is dat alle schuldeisers moeten instemmen met het voorstel. Vanuit het perspectief van degene die het akkoord aanbiedt is het dan ook van groot belang dat er voldoende informatie wordt verstrekt zodat zijn/haar schuldeisers het aanbod goed kunnen beoordelen. Zo is het onder andere van belang te weten wie de schuldeisers zijn, hoe de schulden zijn opgebouwd, hoe de financiële situatie van de schuldenaar nu is, hoe de problemen zijn ontstaan en hoe het concrete toekomstperspectief is. Daarbij is het ook verstandig te achterhalen of de schuldenaar het akkoord zelf financiert of dat een derde partij hiervoor een bedrag ter beschikking stelt.

Wet Homologatie onderhands akkoord (WHOA)

De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de schulden van ondernemingen buiten faillissement en surseance van betaling te saneren. Alle schuldeisers van een onderneming die in financiële problemen verkeert, worden in zogenaamde klassen ingedeeld. Op deze manier kan er meer maatwerk worden geleverd. Per klasse wordt er dan door de onderneming een voorstel gedaan voor betaling van een deel van de vordering van deze schuldeisers tegen finale kwijting. Als voldoende schuldeisers bereid zijn hun medewerking te verlenen, kan de rechtbank op verzoek het akkoord controleren en bij goedkeuring homologeren. Daardoor krijgt het algemene werking. Dit betekent dat schuldeisers die tegen stemmen, toch aan het akkoord gebonden zijn.
Faillissement en herstructurering
Leestijd: 2 minuten Sinds 1 januari 2021 hebben ondernemers een nieuwe mogelijkheid om schulden te saneren, namelijk het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers op grond van de wet WHOA. Dit WHOA-akkoord heeft tot doel om via een onderhands akkoord…
27-01-2021
Faillissement en herstructurering, Insolventierecht, Nieuws, Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 2 minuten De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 het Wetsvoorstel Homologatie onderhands akkoord als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De WHOA beoogt de reorganisatie of sanering van ondernemingen buiten…
07-10-2020
Faillissement en herstructurering, Insolventierecht, Nieuws, Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 2 minuten Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) ligt ter consultatie bij de Eerste Kamer. De WHOA biedt ondernemingen die in zwaar weer verkeren de mogelijkheid om een (dwang)akkoord aan te bieden aan hun schuldeisers. Dit kan een faillissement mogelijk…
24-09-2020