Financieel recht

Financieel recht

Experts in financieel recht

Haut Legal & Tax is gespecialiseerd in fiscaal en financieel recht. Onze advocaten beschikken over een gedegen fiscale en cijfermatige kennis. Hierdoor onderscheiden wij ons van andere advocatenkantoren.
De ondernemingsrecht advocaten van HAUT Legal & Tax willen de ondernemer en de onderneming helpen met groeien. We geven adviezen om problemen in de toekomst te voorkomen en we kunnen helpen als er conflicten zijn ontstaan. Met ons team van advocaten kan HAUT Legal & Tax alle stakeholders van een onderneming bijstaan op allerlei verschillende juridische rechtsgebieden; laagdrempelig maar met advies van een hoge kwaliteit.

 

Bij geschillen met de Belastingdienst, accountants, administratie- en belastingadvieskantoren alsmede banken kunnen wij u van advies dienen en zo nodig bij staan in een gerechtelijke procedure. Maar ook bij complexe echtscheidingsprocedures en geschillen tussen aandeelhouders komt onze fiscale en financiële expertise goed van pas.

Geschillen tussen adviseurs en belastingplichten

Tijdens een controle of boekenonderzoek van de Belastingdienst kan blijken dat uw accountant of boekhouder fouten heeft gemaakt. Hierdoor kunt u geconfronteerd worden met boetes en naheffingsaanslagen. Wellicht is het mogelijk om uw accountant of adviseur voor de schade aansprakelijk te stellen. Haut Legal & Tax advocaten beschikken over de expertise om u hierover te adviseren en kunnen u bijstaan bij de procedure.

Geschillen over jaarrekeningen

Geschillen over jaarrekeningen komen veel voor. Bijvoorbeeld bij conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders , bij aandeelhouders onderling , bij echtscheidingen, maar ook bij overnames, waarbij een balansgarantie is afgegeven. Maar ook verwijten van crediteuren over de volledigheid en juistheid van de cijfers van de vennootschap monden uit in conflicten over de jaarstukken. Het is dan zaak om een adviseur te hebben die de in de jaarrekening vermelde cijfers kan lezen en duiden. Haut Legal & Tax hebben deze expertise in huis en zijn gaarne bereid om u bij een geschil over de cijfers in de jaarrekening bij te staan.

Belastingcontrole

Bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst is het verstandig om een fiscaal advocaat in te schakelen om uw rechten veilig te stellen. Wij kunnen u ondersteunen bij onderhandelingen met de Belastingdienst omtrent de uitkomst van het boekenonderzoek.
Bij een boekenonderzoek wordt in veel gevallen een informatiebeschikking afgegeven wat grote gevolgen heeft voor uw bewijspositie. Een informatiebeschikking leidt tot een omkering van de bewijslast. Namens u kunnen wij bezwaar maken tegen een informatiebeschikking, zodat u uw bewijspositie veilig kan stellen.
Wanneer er naheffingsaanslagen of boetes opgelegd worden kunnen wij deze desgewenst voor u aanvechten in een bezwaar- of beroepsprocedure.

Geschillen tussen aandeelhouders onderling en bestuur vennootschap

Deze geschillen komen in de praktijk maar al te vaak voor. Aandeelhouders verwijten het bestuur van de vennootschap dat zij door de bestuurder op het verkeerde been zijn gezet bij het opmaken van de jaarstukken. Ook bij de aanbieding van aandelen van de vennootschap op basis van de blokkeringsregeling spelen de jaarcijfers vaak een belangrijke rol bij het vaststellen van de prijs van de aandelen en is het zaak dat de adviseur deze cijfers op de juiste wijze kan interpreteren. Daar komt nog bij dat fiscaliteiten vaak een belangrijke rol spelen en dat niet elke advocaat over de nodige ervaring op dit gebied beschikt. Haut Legal & Tax heeft jarenlange ervaring bij het opmaken van jaarstukken en belastingvraagstukken. Ons kantoor kan dan ook als geen ander u in deze zaken terzijde staan.

Waardering van ondernemingen voor verkoop of echtscheiding

Bij de verkoop van de onderneming spelen een aantal zaken een belangrijke rol. In de eerste plaats is het van het grootste belang dat duidelijk is of het om de verkoop van de activa en passiva gaat dan wel om de verkoop van de aandelen in een vennootschap. Heer erg kort door de bocht gezegd is verkoop van de aandelen(financieel gezien) voor de verkoper twee keer zo voordelig als verkoop van de activa en passiva. Voor de koper geldt het omgekeerde. De koper(financieel technisch) kan veel beter de activa en passiva overnemen dan de aandelen. Maar naast het financiële aspect spelen tevens andere factoren een rol van betekenis bij de keuze tussen overname van de aandelen dan wel de activa en passiva. Bij de overname van de aandelen kan de koper immers na de verkoop geconfronteerd worden met “ lijken in de kast” van de overgenomen onderneming. Bij de overname van de activa en passiva daarentegen weet hij nauwkeurig wat hij wel en wat hij niet overneemt.

Bij de waardering van de onderneming in het kader van een echtscheiding worden door deskundigen veelal lijvige rapporten geproduceerd, waarbij al naar het een der partijen goed uitkomt verschillende waarderingsmethoden gebruikt worden. Intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, discounted cash flow methode dan wel een mix van deze methodes komen in de praktijk veel voor. Achter deze berekeningen schuilen echter een aantal aannames die de uitkomst substantieel beïnvloeden. Het is dus van het grootste belang dat de advocaat de methoden, maar ook vooral de aannames goed kan doorgronden en de voor zijn cliënt meest gunstige methode dan wel berekening kan bepleiten.
Gelet op het feit dat ons kantoor reeds jarenlang ervaring heeft met waarderingskwesties(en met het opstellen van jaarstukken en het verzorgen van belastingaangiften en adviezen) kunnen zij u in deze ingewikkelde problematiek dan ook goed adviseren.

Alimentatieberekeningen en procedures

Haut Legal & Tax Advocaten is een gespecialiseerd kantoor op het gebied van o.a. fiscaal recht. Bent u op zoek naar een fiscalist of advocaat financieelrecht in Haarlem? Neem dan vrijblijvend contact met ons

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten