Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord

Gepubliceerd op: 09/02/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar, omdat de schuldenlast afneemt.

Deze fiscale winst is vrijgesteld als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. er moet op het kwijtscheldingsmoment sprake zijn van een vordering op de debiteur;
  2. de crediteur heeft de vordering kwijtgescholden;
  3. de crediteur kon ten tijde van het prijsgeven van de vordering, subjectief en objectief gezien, menen dat die vordering niet meer voor verwezenlijking vatbaar was.

Deze vrijstelling wordt de ‘’kwijtscheldingsvrijstelling’’ genoemd.

Veel ondernemingen in zwaar weer leiden al enkele jaren verliezen. Deze verliezen kunnen worden verrekend met toekomstige winsten (9 jaar voorruit). Over de betreffende winsten hoeft dan ook geen of minder belasting betaald te worden. De kwijtscheldingsvrijstelling treedt pas in werking als alle fiscale verliezen zijn verrekend. Dit betekent dat de mogelijkheid om toekomstige winsten te verrekenen (gedeeltelijk) verloren gaat bij kwijtschelding van schulden. Er bestaan enkele mogelijkheden om een akkoord met crediteuren zo vorm te geven dat de compensabele verliezen niet geheel verloren gaan.

Voorwaardelijke kwijtschelding vordering
De eerste mogelijkheid is de voorwaardelijke kwijtschelding door een crediteur. Op het moment dat de crediteur zijn vordering voorwaardelijk kwijtscheldt, moet worden voldaan aan de voorwaarden van de kwijtscheldingsvrijstelling. Er kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de schuldenaar 10 jaar lang 5 procent van de vordering betaalt en het restant (de overige 50%) na 10 jaar wordt kwijtgescholden. Door deze regeling kan de schuldenaar weer goede resultaten halen (lees: fiscale winst). Deze winsten kunnen worden verrekend met de compensabele verrekenbare verliezen. Er hoeft dan ook minder belasting betaald te worden. Na 10 jaar wordt de vordering definitief voor 50% kwijtgescholden. Doordat de vrijstellingswinst van toepassing is en de compensabele verliezen al verrekend zijn, is het netto-voordeel voor de schuldenaar groter.

Overname constructie
In dit geval worden de vorderingen van de crediteuren door een derde overgenomen tegen betaling van een gedeelte van de nominale waarde. De koper van deze vorderingen is meestal een vennootschap die al een aandelenbelang heeft in de schuldenaar, waardoor de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. De overgedragen vordering wordt vervolgens omgezet in aandelenkapitaal in de schuldenaar voor de nominale waarde van deze vordering. Wanneer de aandelen weer in waarde stijgen, gebeurt dit zonder belastingheffing door de werking van de deelnemingsvrijstelling (bij belang van 5% of meer is waardestijging aandelen onbelast).
Het voorgaande werkt door anti-misbruik wetgeving in beginsel niet als de schuldenaar de vordering al ten laste van het resultaat heeft afgewaardeerd. Wanneer de schuldeiser echter haar vordering afwaardeert en vervolgens aan een derde verkoopt die deze vordering omzet in aandelenkapitaal in de schuldenaar werkt de regeling wel. De anti-misbruik wetgeving geldt logischerwijs alleen voor de partij die de vordering heeft afgewaardeerd ten laste van de fiscale winst en weer (zonder belastingheffing) kan profiteren van de waardestijging van de aandelen.

Maatwerk
Beide mogelijkheden vereisen maatwerk. Alle aspecten, waaronder de regelingen met betrekking tot de omzetbelasting, verliesverrekening en het kwijtscheldingsbeleid van de fiscus zullen in kaart gebracht moeten worden. Neem contact op met mr. J.C. Siebert (janthijn@hautlegal.nl) voor een specifieke beoordeling van uw casus.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janthijn Siebert

Advocaat sinds 2003, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), huurrecht en ondernemingsrecht, Grotius fusies en overnames, lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 9 minuten   CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST   Bijgaand treft u een checklist aan het voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Expliciet wordt erop gewezen dat het gebruik van deze checklist geen invuloefening is, maar deskundig maatwerk vergt. 1.            Mondeling of schriftelijk Een…
17-09-2014
Echtscheidingsrecht, Nieuws
Leestijd: 3 minuten In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van…
22-02-2019
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten