Fiscale gevolgen van de coronacrisis

Gepubliceerd op: 09/07/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 4 minuten

Hoewel de grootste medische zorgen omtrent corona achter ons lijken te liggen, is het voor ondernemingen spannender dan ooit. De financiële gevolgen van de crisis duren nog lang voort. De belastingdienst reikt deze ondernemingen de hand met een aantal fiscale maatregelen en versoepelingen. Hieronder staan de voornaamste uitgewerkt.

Uitstel betaling belastingschulden

Tot in ieder geval 1 oktober 2020 kunnen ondernemingen de belastingdienst om uitstel van betaling verzoeken via een online of schriftelijk formulier. Dit kan zodra er een belastingaanslag is ontvangen. De invorderingen worden stopgezet zodra de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen. Het uitstel is automatisch voor drie maanden vanaf het indienen van het verzoek en strekt ook tot nieuwe belastingschulden die ontstaan binnen deze termijn.
Een verlenging is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Wanneer je belastingschulden gezamenlijk minder dan € 20.000,- bedragen, dien je bewijsstukken aan te leveren aan de belastingdienst waaruit blijkt dat je omzet beduidend is afgenomen ten opzichte van voorgaande maanden. Wanneer je belastingschulden gezamenlijk meer dan € 20.000,- bedragen, kun je deze stukken niet zelf aanleveren maar moet je een verklaring van een derde-deskundige indienen.
Een verzoek tot uitstel van betaling wordt, indien dit corona-gerelateerd is, tevens gezien als een melding van betalingsonmacht. Zie in dit kader ook ons blog van 1 mei 2020 “Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting”.

Melding betalingsonmacht

Als een onderneming zijn belastingschulden niet tijdig voldoet, geldt een vermoeden dat dit te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit vermoeden maakt je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor deze belastingschulden. De bewijslast kan omgedraaid worden door tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de belastingdienst. Wanneer je deze melding binnen twee weken na het vervallen van het betalingstermijn indient, ben je alleen hoofdelijk aansprakelijk als de ontvanger kan bewijzen dat het uitblijven van betaling te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het vermoeden geldt dan niet meer. Als de bestuurders geen (tijdige) melding van betalingsonmacht maken, kunnen zij het  vermoeden van onbehoorlijk bestuur enkel betwisten door aannemelijk te maken dat hen geen verwijt treft. Wanneer je al een uitstel van betaling hebt verzocht en het evident is dat dit verzoek rust op corona-gerelateerde gronden, hoef je geen afzonderlijke melding van betalingsonmacht in te dienen. Als dit niet evident is, wordt aangeraden dit alsnog te doen.

Fiscale corona-voorziening

Middels een speciale corona-voorziening kun je bij de aangifte van de vennootschapsbelasting 2019 het verwachte verlies van 2020 verrekenen met de winst van 2019. Normaliter zou dit pas mogelijk zijn bij de aangifte vennootschapsbelasting 2020, die in 2021 plaatsvindt. De voorziening mag niet hoger zijn dan ofwel de winst van 2019, ofwel het verwachte verlies van 2020.

Vrijgeven g-rekeningen

G-rekeningen zijn geblokkeerde rekeningen waar alleen de loonheffingen en btw mee kunnen worden betaald aan de belastingdienst. Dit is in het bijzonder aantrekkelijk voor ondernemingen die personeel detacheren, uitzenden of inzenden. Hiermee wordt het risico op keten- en inlenersaansprakelijkheid verkleind. Normaal gesproken zijn deze rekeningen volledig geblokkeerd, maar als je geraakt bent door de coronacrisis kun je de belastingdienst verzoeken deze rekeningen te deblokkeren en het saldo vrij te geven.

Verlaging van het gebruikelijke loon

De gebruikelijkloonregeling stelt het minimumloon van aanmerkelijkbelanghouders vast. Tijdelijk mogen vennootschappen met hun aanmerkelijkbelanghouders een lager loon overeenkomen. Doordat het loonheffingsdeel mee daalt met het loon, neemt de belastingdruk af. Deze loondaling moet wel evenredig zijn met de omzetdaling. De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen door het lagere loon. Het (verlaagde) gebruikelijke jaarloon wordt vermeld in de aangifte loonheffingen, welke aan het einde van het jaar wordt ingediend. Dit betekent dus dat het daadwerkelijke gebruikelijke loon voor aanmerkelijkbelanghouders pas achteraf definitief wordt vastgesteld. Belangrijk is wel dat uitgekeerd loon niet kan worden teruggevorderd. Daarom is het voor de getroffen onderneming zaak om de loonverlaging evenredig aan de verwachte omzetdaling te houden. De loonverlaging kan direct worden gerealiseerd, de belastingdienst hoeft niet te worden ingelicht en er hoeft geen verzoek te worden ingediend.

Verhoging werkkostenregeling

De werkkostenregeling stelt werkgevers in staat vergoedingen voor werknemers onbelast te laten. Deze vergoeding hoeft niet werkgerelateerd te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook kerstpakketten of bloemen inhouden. Om zowel werknemers als werkgevers bij te staan is de vrije ruimte verhoogd van 1.7% naar 3% voor de eerste € 400.000,- aan loonsom per werkgever. Dit is een algehele verhoging, je hoeft niet aan te tonen dat je getroffen bent door de coronacrisis.

Versoepeling urencriterium

Om recht te hebben op verschillende soorten ondernemersaftrekken geldt voor ondernemers een criterium van 1225 uur arbeid per jaar (24 uur per week). Het kan zijn dat je door de coronacrisis niet voldoende werk hebt om aan het urencriterium te voldoen. Opdat het recht op ondernemersaftrekken niet verloren gaat, is het urencriterium versoepeld. De belastingdienst gaat er tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 vanuit dat er 24 uur per week in de onderneming gewerkt wordt, zelfs als dat in werkelijkheid niet het geval is. Een soortgelijke regeling geldt ook voor ondernemingen die in het bijzonder seizoensgebonden zijn. Zij mogen ervan uitgaan dat er evenveel gewerkt is als in 2019. Ook voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte ondernemers is het urencriterium van 16 uur per week op gelijke wijze versoepeld.

Contact

Wij adviseren je bij financiële problemen door de coronacrisis gebruik te maken van de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus en gebruik te maken van de formele mogelijkheden om liquide middelen vrij te houden in je onderneming. Neem contact op met mr. drs. L.J. Becker voor meer informatie (bert@hautlegal.nl of 06-21224022). Haut Legal heeft een team voor je klaarstaan die ook in spoedeisende gevallen snel kan schakelen.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bert Becker

Advocaat sinds 2009, partner, gespecialiseerd in fiscaal recht, familierecht en ondernemings- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan….
16-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax