Fiscale maatregelen coronavirus: uitstel van betaling belastingen voor ondernemers

Gepubliceerd op: 16/03/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

U kunt als ondernemer hard geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. De sectie fiscaal recht van Haut Legal houdt voor u de ontwikkelingen nauw in de gaten, zo ook rondom de fiscale maatregelen coronavirus. De Belastingdienst biedt thans voor ondernemers die zijn geraakt door het coronavirus vergaande mogelijkheden tot uitstel van betaling van belastingen. Haut Legal kan uw onderneming bijstand verlenen bij het aanvragen van uitstel van betaling indien uw onderneming geraakt is door de gevolgen van het coronavirus. Naast het verkrijgen van uitstel van betaling is het ook mogelijk de voorlopige aanslagen te laten verminderen. Haut Legal kan namens u een voorlopige aangifte indienen bij de Belastingdienst waardoor uw voorlopige aanslag wordt verminderd.

Fiscale maatregelen coronavirus: Uitstel van betaling bij betalingsproblemen door het coronavirus

Naast het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst is thans sprake van een specifieke noodmaatregel. Deze noodmaatregel geldt alleen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. In het verzoek tot uitstel van betaling dient dit goed te gemotiveerd te worden. In het verzoek dient uiteengezet te worden op welke wijze uw onderneming is geraakt door het coronavirus en welke financiële gevolgen dit heeft voor uw onderneming. Het gaat om een vorm van bijzonder uitstel van betaling. Indien uw onderneming in financiële problemen is geraakt door het coronavirus kan uitstel van betaling worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting.

Uitstel van betaling gevolgen

Tijdens de behandeling van het verzoek tot uitstel van betaling worden geen invorderingsmaatregelen genomen. Ook worden geen boetes opgelegd vanwege het te laat betalen van de verschuldigde belastingen. De verwachting is dat de afhandeling van de verzoeken de nodige tijd in beslag zal nemen. Door het indienen van het verzoek wordt rust gecreëerd waardoor uw onderneming liquide middelen overhoudt in deze lastige tijd. Uiteraard betekent het uitstel niet dat de belastingschulden uiteindelijk niet betaald hoeven te worden. Nadat het weer beter gaat met uw onderneming zullen afspraken met de Belastingdienst gemaakt moeten worden over de betaling van de openstaande aanslagen. Ook bij het maken van de afspraken kan Haut Legal uw onderneming ondersteunen. Niet uitgesloten is dat mogelijkheden zullen ontstaan om belastingschulden te saneren gezien de economische gevolgen van het coronavirus. Haut Legal kan uw onderneming op juridisch en fiscaal vlak bijstand verlenen om de gevolgen van het coronavirus te ondervangen.

Verklaring deskundige bij uitstel van betaling

Ondanks het soepele beleid van de Belastingdienst zijn er nog altijd verschillen voorwaarden van toepassing voor het verkrijgen van uitstel van betaling bij betalingsproblemen door het coronavirus. Bij het verzoek tot uitstel van betaling dient een verklaring van een deskundige bijgevoegd te worden. Dit mag ook uw eigen boekhouder of accountant zijn of een derde consultant. Indien u geen deskundige in uw netwerk heeft kan Haut Legal deze verklaring ook voor u verzorgen (eventueel met behulp van uw accountant). Uit de verklaring dient te blijken dat.

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Het verzoek tot uitstel van betaling dient verstuurd te worden naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Verlaging voorlopige aanslag

De Belastingdienst gaat akkoord met vermindering van uw voorlopige aanslagen indien u problemen heeft door het coronavirus. Haut Legal kan namens u een voorlopige aangifte indienen en uw fiscale positie in kaart brengen. Veelal zal uw fiscale winst over het jaar 2020 ook lager worden waardoor het aanvragen van een lagere voorlopige aanslag gewenst is. Tevens is het aanvragen van een lagere voorlopige aanslag een mogelijkheid om de betaling van belastingen uit te stellen.

Contact

Wij adviseren u bij financiële problemen door het coronavirus gebruik te maken van de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus en gebruik te maken van de formele mogelijkheden om liquide middelen vrij te houden in uw onderneming. Neem contact op met mr. drs. L.J. Becker voor meer informatie (bert@hautlegal.nl of 06-21224022). Haut Legal heeft een team voor u klaarstaan die ook in spoedeisende gevallen snel kan schakelen.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bert Becker

Advocaat sinds 2009, partner, gespecialiseerd in fiscaal recht, familierecht en ondernemings- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 4 minuten [vc_row][vc_column][vc_column_text] WET WERK EN ZEKERHEID: WANNEER GAAT WELK ONDERDEEL IN? Dat de Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door de eerste kamer zal u niet zijn ontgaan. Maar wij merken dat nog veel onduidelijkheid bestaat over de inhoud…
18-07-2014
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Al het aan het kabinet ligt, dan krijgt een flexwerker vanaf 2015 eerder recht op een vast contract en een zekerder recht op het wettelijk minimumloon. Als het wetsvoorstel dat door minister Asscher van Sociale Zaken wordt opgesteld…
10-10-2013
Handel en contracten
Leestijd: 2 minuten Mag een huurder zomaar de huur stopzetten vanwege de lockdown? Op 14 januari 2021 meldde Het Financieel Dagblad dat winkelketens het zwaar hebben vanwege de coronamaatregelen en dat een aantal ketens daarom sinds het begin van de harde…
25-01-2021
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten