Fiscale maatregelen coronavirus: uitstel van betaling belastingen voor ondernemers

U kunt als ondernemer hard geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. De sectie fiscaal recht van Haut Legal houdt voor u de ontwikkelingen nauw in de gaten, zo ook rondom de fiscale maatregelen coronavirus. De Belastingdienst biedt thans voor ondernemers die zijn geraakt door het coronavirus vergaande mogelijkheden tot uitstel van betaling van belastingen. Haut Legal kan uw onderneming bijstand verlenen bij het aanvragen van uitstel van betaling indien uw onderneming geraakt is door de gevolgen van het coronavirus. Naast het verkrijgen van uitstel van betaling is het ook mogelijk de voorlopige aanslagen te laten verminderen. Haut Legal kan namens u een voorlopige aangifte indienen bij de Belastingdienst waardoor uw voorlopige aanslag wordt verminderd.

Fiscale maatregelen coronavirus: Uitstel van betaling bij betalingsproblemen door het coronavirus

Naast het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst is thans sprake van een specifieke noodmaatregel. Deze noodmaatregel geldt alleen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. In het verzoek tot uitstel van betaling dient dit goed te gemotiveerd te worden. In het verzoek dient uiteengezet te worden op welke wijze uw onderneming is geraakt door het coronavirus en welke financiële gevolgen dit heeft voor uw onderneming. Het gaat om een vorm van bijzonder uitstel van betaling. Indien uw onderneming in financiële problemen is geraakt door het coronavirus kan uitstel van betaling worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting.

Uitstel van betaling gevolgen

Tijdens de behandeling van het verzoek tot uitstel van betaling worden geen invorderingsmaatregelen genomen. Ook worden geen boetes opgelegd vanwege het te laat betalen van de verschuldigde belastingen. De verwachting is dat de afhandeling van de verzoeken de nodige tijd in beslag zal nemen. Door het indienen van het verzoek wordt rust gecreëerd waardoor uw onderneming liquide middelen overhoudt in deze lastige tijd. Uiteraard betekent het uitstel niet dat de belastingschulden uiteindelijk niet betaald hoeven te worden. Nadat het weer beter gaat met uw onderneming zullen afspraken met de Belastingdienst gemaakt moeten worden over de betaling van de openstaande aanslagen. Ook bij het maken van de afspraken kan Haut Legal uw onderneming ondersteunen. Niet uitgesloten is dat mogelijkheden zullen ontstaan om belastingschulden te saneren gezien de economische gevolgen van het coronavirus. Haut Legal kan uw onderneming op juridisch en fiscaal vlak bijstand verlenen om de gevolgen van het coronavirus te ondervangen.

Verklaring deskundige bij uitstel van betaling

Ondanks het soepele beleid van de Belastingdienst zijn er nog altijd verschillen voorwaarden van toepassing voor het verkrijgen van uitstel van betaling bij betalingsproblemen door het coronavirus. Bij het verzoek tot uitstel van betaling dient een verklaring van een deskundige bijgevoegd te worden. Dit mag ook uw eigen boekhouder of accountant zijn of een derde consultant. Indien u geen deskundige in uw netwerk heeft kan Haut Legal deze verklaring ook voor u verzorgen (eventueel met behulp van uw accountant). Uit de verklaring dient te blijken dat.

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Het verzoek tot uitstel van betaling dient verstuurd te worden naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Verlaging voorlopige aanslag

De Belastingdienst gaat akkoord met vermindering van uw voorlopige aanslagen indien u problemen heeft door het coronavirus. Haut Legal kan namens u een voorlopige aangifte indienen en uw fiscale positie in kaart brengen. Veelal zal uw fiscale winst over het jaar 2020 ook lager worden waardoor het aanvragen van een lagere voorlopige aanslag gewenst is. Tevens is het aanvragen van een lagere voorlopige aanslag een mogelijkheid om de betaling van belastingen uit te stellen.

Contact

Wij adviseren u bij financiële problemen door het coronavirus gebruik te maken van de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus en gebruik te maken van de formele mogelijkheden om liquide middelen vrij te houden in uw onderneming. Neem contact op met mr. drs. L.J. Becker voor meer informatie (bert@hautlegal.nl of 06-21224022). Haut Legal heeft een team voor u klaarstaan die ook in spoedeisende gevallen snel kan schakelen.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten