Fiscale Procedures

Haut Legal & Tax kan u bijstaan bij onder meer de volgende fiscale procedures.

Bij een controle van de Belastingdienst is het in veel gevallen van belang om een fiscaal advocaat in te schakelen. Wij kunnen u adviseren over uw rechten en verplichtingen bij een dergelijk onderzoek. Tevens kunnen wij u bijstaan bij onderhandelingen met de Belastingdienst over een eventuele vaststellingsovereenkomst. 

In veel gevallen wordt bij een boekenonderzoek een informatiebeschikking afgegeven met grote gevolgen voor uw bewijspositie. Een informatiebeschikking leidt tot een omkering van de bewijslast. Wij kunnen namens u bezwaar maken tegen een informatiebeschikking om uw bewijspositie veilig te stellen. Indien er naheffingsaanslagen of boetes worden opgelegd kunnen wij u terzijde staan bij de bezwaar- en beroepsprocedure.

De Belastingdienst kan overgaan tot het aansprakelijk stellen van derden zoals bestuurders, onderdelen van een fiscale eenheid of een aanmerkelijkbelanghouder. Wij kunnen u wijzen op uw formele rechten en u bijstaan bij het voeren van een hoorgesprek met de Belastingdienst en bij een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure tegen de aansprakelijkheidsbeschikking.

De Belastingdienst kan naheffingsaanslagen en boetes opleggen waar u het op goede gronden niet mee eens bent. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om bezwaar aan te tekenen of een beroepsprocedure bij de rechtbank te starten. U kunt bijvoorbeeld denken aan opgelegde boetes vanwege het niet of te laat aangeven van omzetbelasting. Indien een boete in beginsel terecht is opgelegd kan deze alsnog te hoog zijn en in de bezwaar- of beroepsprocedure gematigd worden.

De advocaten van Haut Legal & Tax kunnen u ondersteunen bij het onderhandelen met de Belastingdienst en bij de bezwaar- en beroepsprocedure.

Advies en procedures bij belastingschulden

Indien u belastingschulden heeft kan de Belastingdienst het u als ondernemer of particulier erg moeilijk maken. De Belastingdienst heeft veel bevoegdheden om de belastingschulden in te vorderen met alle gevolgen van dien. Zo kan de Belastingdienst beslag leggen op uw goederen. Haut Legal & Tax advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemers en particulieren met belastingschulden.

Zo kan een verzoek om uitstel van betaling ingediend worden. Indien dit verzoek wordt afgewezen kan beroep worden aangetekend bij de directeur van de Belastingdienst. Indien de Belastingdienst overgaat tot het uitvaardigen van dwangbevelen en beslagleggingen kunnen wij namens u een verzetprocedure ex artikel 17 Invorderingswet starten. Het gaat hierbij om een dagvaardingsprocedure bij de civiele rechtbank. In deze procedure wordt getoetst of de Belastingdienst zich aan alle formaliteiten heeft gehouden en of bij de invordering van belastingschulden voldoende rekening is gehouden met uw gerechtvaardigde belangen. Deze procedure heeft schorsende werking zodat de Belastingdienst vooralsnog haar invorderingsmaatregelen niet kan voortzetten. Dit biedt ruimte om alsnog naar een oplossing toe te werken en de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. In bepaalde gevallen kan hierdoor faillissement van uw onderneming voorkomen worden.
Tevens kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om een belastingschuld te saneren of over een mogelijke verjaring van uw belastingschulden.

Wilt u meer informatie over uw procedure? Bekijk dan de actuele blogartikelen over fiscaal recht die onze advocaten hebben geschreven!

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten