Geen contract, geen arbeidsovereenkomst?

Gepubliceerd op: 22/02/2018
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

Geen contract, geen arbeidsovereenkomst?

Veel werkgevers en werknemers denken dat indien door partijen geen contract is getekend geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Niets is minder waar. Een arbeidsovereenkomst kan namelijk ook mondeling tot stand komen. Indien in dat geval niets op papier is gezet kan echter niet worden bewezen wat precies tussen hen is afgesproken met alle gevolgen van dien.

Arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien gewerkt wordt, een gezagsverhouding is en loon uitbetaald wordt. Een gezagsverhouding is aanwezig, indien de werkgever bepaalt welke werkzaamheden de werknemer dient te verrichten en ook hoe deze verricht moeten worden. Daarnaast is er ook sprake van loon als dit in natura is (kost en inwoning bijvoorbeeld). Dat er een schriftelijke overeenkomst is, is dus geen vereiste voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Een mondelinge arbeidsovereenkomst is dus net zo goed als een schriftelijk contract een geldige arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst, mondeling of schriftelijk, behelst alle afspraken die tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn. Denk daarbij aan hoelang de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, de proeftijd, het aantal te werken uren, of er een pensioenregeling en/of cao van toepassing is en wat het loon zal bedragen. Denk ook aan de afspraken over de werkzaamheden, de functie, de vakantiedagen, vakantieopbouw, overwerk, reisvergoeding, bedrijfseigendommen en bedrijfskleding. Ook kunnen er in het kader van een arbeidsovereenkomst afspraken worden gemaakt over concurrentie, geheimhouding, het benaderen van relaties, het verrichten van nevenwerkzaamheden en/of de vergoeding van de (studie)kosten. Verstandig is echter altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Op deze manier is er altijd sluitend bewijs voor de afspraken die tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn. Bovendien zijn sommige van bovenstaande afspraken niet geldig indien deze niet schriftelijk tussen de werknemer en werkgever zijn overeengekomen.

Werkgever is niet verplicht een contract aan te bieden

De werkgever is niet verplicht om een contract op te stellen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Wel is de werkgever op grond van de wet verplicht om binnen één maand na indiensttreding een aantal zaken schriftelijk aan de werknemer te overhandigen. Op papier moet in ieder geval staan: naam en adres van de werkgever en de werknemer, de datum van indiensttreding, de duur van het contract, opzegtermijn, aantal te werken uren, functie, salaris, vakantiedagen en eventueel pensioenregeling. Maar er staat geen sanctie op voor de werkgever indien hij/zij dit niet doet.

Gevolgen mondelinge arbeidsovereenkomst Is er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst maar wordt er wel gewerkt, loon ontvangen en is er een gezagsverhouding? Dan geldt het als een mondelinge overeenkomst. Ook indien er gedurende 3 maanden wekelijks of minimaal 20 uur per maand gewerkt wordt, is wettelijk sprake van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst gaat dan in vanaf de eerste dag dat gewerkt is. Voor beide partijen kan dit ongunstig uitpakken omdat de gemaakte afspraken niet bewezen kunnen worden. Ook kan de werkgever in de problemen komen wanneer hij de werknemer wil ontslaan. Veel wordt door werkgevers gedacht dat iemand zonder contract gemakkelijk ontslagen kan worden, het tegenovergestelde is echter waar. De normale ontslagprocedure en de wettelijke opzegtermijnen moeten in acht worden genomen, wat maakt dat slechts op een van de wettelijke redenen ontslagen kan worden. Daarnaast geldt dat, omdat schriftelijk geen contractduur is overeengekomen, de werknemer volgens de wet voor onbepaalde tijd in dienst is. Ook zijn de

bedingen zoals een proeftijd, concurrentiebeding, relatiebeding, nevenwerkzaamheden beding, slecht geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Dat een 0-urencontract is overeengekomen moet ook door de werkgever wordt aangetoond. Slaagt de werkgever daar niet in, dan kan de werknemer onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op betaling van uren, ook als hij die uren niet heeft gewerkt.

Stel een contract op!

Conclusie van het verhaal is dan ook dat het erg onverstandig is om zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De wet geeft werknemers bij onduidelijke afspraken het voordeel van de twijfel en bovendien zijn sommige afspraken alleen geldig wanneer zij schriftelijk overeengekomen worden. Zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst zal de werkgever dan ook vaak naast het net vissen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de arbeidsrecht advocaten van HAUT Legal & Tax.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan….
16-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax