Getrouwd na 1 januari 2018? Je onderneming valt niet standaard (geheel) buiten de gemeenschap!

Gepubliceerd op: 20/10/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Op 1 januari 2018 zijn de meest recente veranderingen doorgevoerd in het huwelijksvermogensrecht. De belangrijkste verandering daarbij was dat de algehele gemeenschap van goederen voor nieuwe huwelijken werd afgeschaft. In plaats daarvan introduceerde de wetgever de beperkte gemeenschap van goederen.

Kortgezegd betekent dit dat alles wat vóór de huwelijksdatum in exclusief eigendom was bij één van de echtgenoten, ook tijdens het huwelijk het exclusieve eigendom blijft van die echtgenoot. Vervolgens is alles wat wordt opgebouwd tijdens het huwelijk wel gemeenschappelijk. Uitzonderingen hierop zijn o.a. schenkingen onder uitsluitingsclausule en erfenissen (artikel 1:94 BW). Uiteraard kunnen echtgenoten besluiten huwelijkse voorwaarden op te stellen, waardoor wordt afgezien van deze regeling.

Het voorgaande geldt ook voor de situatie dat een of beide van de echtgenoten een onderneming heeft voordat het huwelijk wordt voltrokken. Naar de letter van de wet blijft de onderneming in volledig eigendom bij de desbetreffende partner. In werkelijkheid ligt dat (waarschijnlijk) wat genuanceerder door de introductie van artikel 1:95a BW. In deze blog lees je wat dat artikel voor jou en je onderneming zou kunnen betekenen.

De ‘redelijke vergoeding’

Als de onderneming zoals hierboven omschreven buiten de beperkte gemeenschap van goederen valt, zou dit ook betekenen dat alle baten en schulden van de onderneming niet ten goede komen aan de niet-ondernemende echtgenoot. Als de onderneming dermate goed rendeert dat er naast de onttrekkingen nog significante reserves kunnen worden aangelegd loopt de andere echtgenoot, dan wel de gemeenschap, flink wat geld mis, omdat dit geld in de onderneming blijft zitten. Om deze ongelijkheid te voorkomen heeft de wetgever per 1 januari 2018 artikel 1:95a BW geïntroduceerd. Deze bepaalt dat in deze situatie de gemeenschap een ‘redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid ten gunste komt, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen’. De ratio hierachter is dat een salaris, indien de betreffende ondernemer in loondienst had gewerkt, wel volledig tot de gemeenschap zou behoren. Door het aanhouden van reserves in de onderneming komt de huwelijksgemeenschap in vergelijking daarmee minder toe. Hierdoor dient de onderneming bij echtscheiding de huwelijksgemeenschap een vergoeding te betalen. Ook als de onderneming te scharen is onder het privévermogen van één van de partijen.

Wat is een ‘redelijke’ vergoeding?

De rechtspraak heeft deze bepaling tot op heden nog niet verder ingevuld, waardoor nog onbekend is wat exact een ‘redelijke’ vergoeding is. Een methode zou kunnen zijn om aan te sluiten bij de hoogte van dividenduitkeringen. Dividend valt namelijk buiten de gemeenschap volgens artikel 1:94 lid 4 BW. Hierdoor wordt de gemeenschap benadeeld, omdat er minder salaris wordt uitgekeerd aan de ondernemer vanwege deze dividenduitkeringen. Waarschijnlijk zal er in de praktijk met deze constructie weinig aan de hand zijn, omdat het geld linksom of rechtsom ten goede zal komen aan de gemeenschap. Echter levert dit bij een eventuele echtscheiding wel problemen op, vanwege de benadeling van de gemeenschap (op papier). Dit voorkom je door goede afspraken te maken in huwelijkse voorwaarden.

Wat betekent dit voor jou?

Wat exact de uitwerking zal zijn van deze nieuwe wetgeving zal nog verder moeten blijken. Wel is het als ondernemer zonder meer een goed idee om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Kom achteraf niet voor verrassingen te staan! Voor advies bij het opstellen of het afwikkelen kun je contact opnemen met onze familierechtadvocaten via kevin@hautlegal.nl of 023-5310060.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Echtscheidingsrecht
Leestijd: 2 minuten Elk jaar is er op 1 januari een indexering van alimentatie van toepassing. Dat houdt in dat het vastgestelde bedrag dat er aan alimentatie betaald dient te worden vanzelf jaarlijks stijgt. Dit heeft te maken met de stijgende…
24-01-2019
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar,…
09-02-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten