Getrouwd na 1 januari 2018? Je onderneming valt niet standaard (geheel) buiten de gemeenschap!

Gepubliceerd op: 20/10/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Op 1 januari 2018 zijn de meest recente veranderingen doorgevoerd in het huwelijksvermogensrecht. De belangrijkste verandering daarbij was dat de algehele gemeenschap van goederen voor nieuwe huwelijken werd afgeschaft. In plaats daarvan introduceerde de wetgever de beperkte gemeenschap van goederen.

Kortgezegd betekent dit dat alles wat vóór de huwelijksdatum in exclusief eigendom was bij één van de echtgenoten, ook tijdens het huwelijk het exclusieve eigendom blijft van die echtgenoot. Vervolgens is alles wat wordt opgebouwd tijdens het huwelijk wel gemeenschappelijk. Uitzonderingen hierop zijn o.a. schenkingen onder uitsluitingsclausule en erfenissen (artikel 1:94 BW). Uiteraard kunnen echtgenoten besluiten huwelijkse voorwaarden op te stellen, waardoor wordt afgezien van deze regeling.

Het voorgaande geldt ook voor de situatie dat een of beide van de echtgenoten een onderneming heeft voordat het huwelijk wordt voltrokken. Naar de letter van de wet blijft de onderneming in volledig eigendom bij de desbetreffende partner. In werkelijkheid ligt dat (waarschijnlijk) wat genuanceerder door de introductie van artikel 1:95a BW. In deze blog lees je wat dat artikel voor jou en je onderneming zou kunnen betekenen.

De ‘redelijke vergoeding’

Als de onderneming zoals hierboven omschreven buiten de beperkte gemeenschap van goederen valt, zou dit ook betekenen dat alle baten en schulden van de onderneming niet ten goede komen aan de niet-ondernemende echtgenoot. Als de onderneming dermate goed rendeert dat er naast de onttrekkingen nog significante reserves kunnen worden aangelegd loopt de andere echtgenoot, dan wel de gemeenschap, flink wat geld mis, omdat dit geld in de onderneming blijft zitten. Om deze ongelijkheid te voorkomen heeft de wetgever per 1 januari 2018 artikel 1:95a BW geïntroduceerd. Deze bepaalt dat in deze situatie de gemeenschap een ‘redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid ten gunste komt, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen’. De ratio hierachter is dat een salaris, indien de betreffende ondernemer in loondienst had gewerkt, wel volledig tot de gemeenschap zou behoren. Door het aanhouden van reserves in de onderneming komt de huwelijksgemeenschap in vergelijking daarmee minder toe. Hierdoor dient de onderneming bij echtscheiding de huwelijksgemeenschap een vergoeding te betalen. Ook als de onderneming te scharen is onder het privévermogen van één van de partijen.

Wat is een ‘redelijke’ vergoeding?

De rechtspraak heeft deze bepaling tot op heden nog niet verder ingevuld, waardoor nog onbekend is wat exact een ‘redelijke’ vergoeding is. Een methode zou kunnen zijn om aan te sluiten bij de hoogte van dividenduitkeringen. Dividend valt namelijk buiten de gemeenschap volgens artikel 1:94 lid 4 BW. Hierdoor wordt de gemeenschap benadeeld, omdat er minder salaris wordt uitgekeerd aan de ondernemer vanwege deze dividenduitkeringen. Waarschijnlijk zal er in de praktijk met deze constructie weinig aan de hand zijn, omdat het geld linksom of rechtsom ten goede zal komen aan de gemeenschap. Echter levert dit bij een eventuele echtscheiding wel problemen op, vanwege de benadeling van de gemeenschap (op papier). Dit voorkom je door goede afspraken te maken in huwelijkse voorwaarden.

Wat betekent dit voor jou?

Wat exact de uitwerking zal zijn van deze nieuwe wetgeving zal nog verder moeten blijken. Wel is het als ondernemer zonder meer een goed idee om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Kom achteraf niet voor verrassingen te staan! Voor advies bij het opstellen of het afwikkelen kun je contact opnemen met onze familierechtadvocaten via kevin@hautlegal.nl of 023-5310060.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten