Handelsnaaminbreuk

Indien u wordt geconfronteerd met een handelsnaaminbreuk dan kunt u een gewone procedure bij de rechtbank opstarten of indien haast geboden is een kort geding beginnen. Een alternatief is een zogenaamde artikel 6 Handelsnaamwet-procedure (HNW) welke gevoerd wordt bij de kantonrechter. In deze procedure vraagt u de kantonrechter om de wederpartij te veroordelen om haar handelsnaam te wijzigen.

In een uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 besteedt de Hoge Raad – voor het eerst – specifiek aandacht aan deze bijzondere bij de kantonrechter te voeren procedure, met name voor wat betreft de in de beoordeling te betrekken omstandigheden en de mogelijkheid tot het vorderen van vergoeding van de volledige proceskosten.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat bij de beoordeling van een artikel 6 HNW procedure enkel getoetst wordt aan de bepalingen zoals die in de HNW voorkomen. Indien u ook uw wederpartij wilt aanspreken op grond van bijvoorbeeld onrechtmatige daad dan zult u een aparte procedure moeten opstarten. Het enige wat u wel kunt vorderen is een dwangsomveroordeling.

Verder oordeelt de Hoge Raad dat een “handelsnaam” in de zin van de HNW ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek identiteit te geven. De vormgeving van de naam maakt daarvan geen onderdeel uit. De vormgeving speelt wel een rol bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zoals vereist voor een handelsnaaminbreuk, omdat daarbij alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. Hierbij kunnen onderschriften, logo’s en andere (visuele) aspecten dus wel degelijke relevant zijn.

Tenslotte heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in een artikel 6 HNW procedure de werkelijke proceskosten kunnen worden gevorderd. Voorwaarde daarbij is wel dat de artikel 6 HNW procedure gegrond is op een handelsnaaminbreuk volgens artikel 5 (het voeren van een handelsnaam die een oudere handelsnaam is of bevat) of artikel 5a (het voeren van een handelsnaam die het merk van een ander bevat).

Vanwege het beperkte toepassingsbereik is twijfelachtig of de artikel 6 HNW procedure veel zal worden ingesteld. Als u bijvoorbeeld reeds aanzienlijke schade hebt geleden, ligt het meer voor de hand een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank op te starten waarbij u ook uw geleden nadeel direct meeneemt in uw vordering.

HAUT Legal en Tax kan voor u een inschatting maken welke procedure het beste kan worden ingesteld. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten