Handelsnaaminbreuk

Gepubliceerd op: 02/02/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Indien u wordt geconfronteerd met een handelsnaaminbreuk dan kunt u een gewone procedure bij de rechtbank opstarten of indien haast geboden is een kort geding beginnen. Een alternatief is een zogenaamde artikel 6 Handelsnaamwet-procedure (HNW) welke gevoerd wordt bij de kantonrechter. In deze procedure vraagt u de kantonrechter om de wederpartij te veroordelen om haar handelsnaam te wijzigen.

In een uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 besteedt de Hoge Raad – voor het eerst – specifiek aandacht aan deze bijzondere bij de kantonrechter te voeren procedure, met name voor wat betreft de in de beoordeling te betrekken omstandigheden en de mogelijkheid tot het vorderen van vergoeding van de volledige proceskosten.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat bij de beoordeling van een artikel 6 HNW procedure enkel getoetst wordt aan de bepalingen zoals die in de HNW voorkomen. Indien u ook uw wederpartij wilt aanspreken op grond van bijvoorbeeld onrechtmatige daad dan zult u een aparte procedure moeten opstarten. Het enige wat u wel kunt vorderen is een dwangsomveroordeling.

Verder oordeelt de Hoge Raad dat een “handelsnaam” in de zin van de HNW ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek identiteit te geven. De vormgeving van de naam maakt daarvan geen onderdeel uit. De vormgeving speelt wel een rol bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zoals vereist voor een handelsnaaminbreuk, omdat daarbij alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. Hierbij kunnen onderschriften, logo’s en andere (visuele) aspecten dus wel degelijke relevant zijn.

Tenslotte heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in een artikel 6 HNW procedure de werkelijke proceskosten kunnen worden gevorderd. Voorwaarde daarbij is wel dat de artikel 6 HNW procedure gegrond is op een handelsnaaminbreuk volgens artikel 5 (het voeren van een handelsnaam die een oudere handelsnaam is of bevat) of artikel 5a (het voeren van een handelsnaam die het merk van een ander bevat).

Vanwege het beperkte toepassingsbereik is twijfelachtig of de artikel 6 HNW procedure veel zal worden ingesteld. Als u bijvoorbeeld reeds aanzienlijke schade hebt geleden, ligt het meer voor de hand een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank op te starten waarbij u ook uw geleden nadeel direct meeneemt in uw vordering.

HAUT Legal en Tax kan voor u een inschatting maken welke procedure het beste kan worden ingesteld. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut De wijzigingen in de Telecommunicatiewet treden 5 juni 2012 in werking Dit houdt in dat telecombedrijven vanaf die dag de nieuwe wet ook dienen na te leven.  Het inwerkingtredingsbesluit wordt aanstaande maandag 4 juni gepubliceerd in het Staatsblad….
05-06-2012
Nieuws, Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Faillissement en herstructurering
Leestijd: 2 minuten Sinds 1 januari 2021 hebben ondernemers een nieuwe mogelijkheid om schulden te saneren, namelijk het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers op grond van de wet WHOA. Dit WHOA-akkoord heeft tot doel om via een onderhands akkoord…
27-01-2021
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten