Handelsnaaminbreuk

Gepubliceerd op: 02/02/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Indien u wordt geconfronteerd met een handelsnaaminbreuk dan kunt u een gewone procedure bij de rechtbank opstarten of indien haast geboden is een kort geding beginnen. Een alternatief is een zogenaamde artikel 6 Handelsnaamwet-procedure (HNW) welke gevoerd wordt bij de kantonrechter. In deze procedure vraagt u de kantonrechter om de wederpartij te veroordelen om haar handelsnaam te wijzigen.

In een uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 besteedt de Hoge Raad – voor het eerst – specifiek aandacht aan deze bijzondere bij de kantonrechter te voeren procedure, met name voor wat betreft de in de beoordeling te betrekken omstandigheden en de mogelijkheid tot het vorderen van vergoeding van de volledige proceskosten.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat bij de beoordeling van een artikel 6 HNW procedure enkel getoetst wordt aan de bepalingen zoals die in de HNW voorkomen. Indien u ook uw wederpartij wilt aanspreken op grond van bijvoorbeeld onrechtmatige daad dan zult u een aparte procedure moeten opstarten. Het enige wat u wel kunt vorderen is een dwangsomveroordeling.

Verder oordeelt de Hoge Raad dat een “handelsnaam” in de zin van de HNW ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek identiteit te geven. De vormgeving van de naam maakt daarvan geen onderdeel uit. De vormgeving speelt wel een rol bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zoals vereist voor een handelsnaaminbreuk, omdat daarbij alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. Hierbij kunnen onderschriften, logo’s en andere (visuele) aspecten dus wel degelijke relevant zijn.

Tenslotte heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in een artikel 6 HNW procedure de werkelijke proceskosten kunnen worden gevorderd. Voorwaarde daarbij is wel dat de artikel 6 HNW procedure gegrond is op een handelsnaaminbreuk volgens artikel 5 (het voeren van een handelsnaam die een oudere handelsnaam is of bevat) of artikel 5a (het voeren van een handelsnaam die het merk van een ander bevat).

Vanwege het beperkte toepassingsbereik is twijfelachtig of de artikel 6 HNW procedure veel zal worden ingesteld. Als u bijvoorbeeld reeds aanzienlijke schade hebt geleden, ligt het meer voor de hand een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank op te starten waarbij u ook uw geleden nadeel direct meeneemt in uw vordering.

HAUT Legal en Tax kan voor u een inschatting maken welke procedure het beste kan worden ingesteld. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten