Het buitenechtelijk akkoord

Buitengerechtelijk akkoord

Een door HAUT Legal & Tax veel toegepast saneringsmiddel is het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord. Het lastige van een buitengerechtelijk akkoord is dat alle schuldeisers moeten instemmen met het voorstel. Daar komt bij dat het voor een schuldenaar vrij lastig is om te beoordelen of het verstandig is om in te stemmen met het voorgestelde akkoord. Vanuit het perspectief van degene die het akkoord aanbiedt is het dan ook van groot belang dat er voldoende informatie wordt verstrekt zodat zijn/haar schuldeisers het aanbod goed kunnen beoordelen. Zo is het onder andere van belang te weten wie de schuldeisers zijn, hoe de schulden zijn opgebouwd, hoe de financiële situatie van de schuldenaar nu is, hoe de problemen zijn ontstaan en hoe het concrete toekomstperspectief is. Daarbij is het ook verstandig te achterhalen of de schuldenaar het akkoord zelf financiert of dat een derde partij hiervoor een bedrag ter beschikking heeft gesteld.

In de praktijk zijn de preferente schuldeisers (zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV) veelal bereid mee te werken aan het akkoord als dit de schuldenaar kan redden én als zij het dubbele percentage ten opzichte van de overige (concurrente) schuldeisers krijgen. In de loop der jaren zijn er onder andere voor dergelijke gevallen door de belastingdienst richtlijnen vastgesteld in de zogenaamde ‘leidraad invordering’.

In beginsel kan een schuldeiser niet gedwongen worden akkoord te gaan met een aangeboden akkoord. Uit de rechtspraak blijkt wel dat een weigering van het aanbod onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid of handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid kan opleveren, dan wel strijdig kan zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer volgens ongeschreven recht betamelijk is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als slechts één relatief kleine schuldeiser niet in stemt met het akkoord, met als gevolg dat het gehele akkoord niet zal slagen en een faillissement alsnog onafwendbaar is.

In het kader van herstructurering van jouw onderneming kunnen de advocaten van HAUT Legal & Tax jou/jouw onderneming ook adviseren op het gebied van:

 • Vestiging en uitwinning van zekerheden;
 • Beoordelen kredietdocumentatie;
 • Debt-for-equity-swap;
 • Advisering en bemiddeling bij (her)financiering;
 • Begeleiding bij kredietopzegging door banken en/of bijzonder beheer;
 • Opstellen en beoordelen van borgtochten en bankgaranties;
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Regres en subrogatie;
 • Opstellen zekerheidsbedingen in contracten;
 • Wederzijdse zekerhedenregeling (overwaarde-arrangement);
 • Financiële herstructurering;
 • Bancaire financiering;
 • Overnamefinanciering;
 • Factoring;
 • Leasetransacties.
 • In overleg met onze fiscale advocaten worden ook de fiscale gevolgen van een bepaald besluit beoordeeld.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten