Het Civiel Bestuursverbod

Gepubliceerd op: 27/01/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Vanaf 1 juli 2016 is het civiel bestuursverbod opgenomen in artikel 106a-e van de Faillissementswet. Er is nog geen jurisprudentie met betrekking tot dit artikel bekend dus we moeten het doen met de wet en de toelichting daarop.

Doel van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod is om faillissementsfraude en onregelmatigheden in of rondom een faillissement beter te kunnen bestrijden en te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe rechtspersonen ongehinderd kunnen voortzetten. Het verbod kan zowel door het Openbaar Ministerie als door de curator van de failliete rechtspersoon worden verzocht, wanneer gedurende of in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement van een rechtspersoon, kortgezegd:

  1. de bestuurder de failliet onderneming onbehoorlijk heeft bestuurd;
  2. de bestuurder zijn schuldeisers doelbewust heeft benadeeld en een rechter deze handelingen heeft vernietigd nadat een curator een beroep heeft gedaan op de Pauliana;
  3. de bestuurder niet meewerkt aan het verstrekken van informatie aan de curator of door zijn handelen de afwikkeling van het faillissement ernstig wordt verstoord;
  4. de bestuurder ten minste tweemaal eerder betrokken is geweest bij een faillissement van een rechtspersoon en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft; of
  5. de bestuurder (of de betreffende rechtspersoon) een boete wegens een vergrijp als bedoeld in de artikelen 67d, 67e of 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is opgelegd (schending belastingplicht) en deze beschikking onherroepelijk is. Het gaat hierbij steeds om gevallen waarin door opzet of grove schuld van de bestuurder te weinig belasting is opgelegd.

Als een van bovenstaande gevallen zich voordoet kan de curator of het OM de rechtbank verzoeken een bestuursverbod op te leggen. Als de rechtbank het verzoek inwilligt, zal een verbod worden opgelegd van maximaal 5 jaar. Het verbod is openbaar, aangezien het is geregistreerd in de registers van de Kamer van Koophandel. De rechter kan wel bepalen dat de betreffende bestuurder de ruimte krijgt om bestuurder te worden of te blijven van bijvoorbeeld de eigen pensioen-BV of een schaakvereniging.

Geen bestuursverbod wordt uitgesproken jegens degene die bewijst dat het handelen niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

De bepalingen zien op alle rechtspersonen (N.V./B.V./stichting/vereniging/coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij). Daarnaast zijn de gronden, met uitzondering van het onder i) genoemde onbehoorlijke bestuur, van overeenkomstige toepassing op de eenmanszaak, commanditaire vennootschap en vennootschap onder firma. Wel kan een bestuurder met een civiel bestuursverbod een eenmanszaak of een VOF opzetten.

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod biedt de curator (en het OM) meer mogelijkheden om tegen een bestuurder een verbod te vorderen. Het verbod kan echter ook worden opgelegd aan een (op zich) bonafide bestuurder die bijvoorbeeld niet-opzettelijk nalatig is geweest in het (tijdig) publiceren van de jaarrekeningen of de administratie niet op orde heeft. Belangrijk dus om uw (wettelijke) verplichtingen als bestuurder voldoende te kennen en uw bedrijfsvoering daarop in te kleden. HAUT Legal en Tax brengt uw verplichtingen als bestuurder en de risico’s van eventuele aansprakelijkheid als bestuurder graag samen met u vooraf in kaart. Belt u ons op nummer 023-5310060 en vraag naar mr. Claus.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 2 minuten Op 17 oktober jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan of de voor de verkoper optredende makelaar verplicht is om ten behoeve van een (potentiële) koper onderzoek te doen naar hypotheekrechten of beslagen op het te…
23-10-2014
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten