HAUT Legal & Tax advocaten

Het nieuwe geboorteverlof

Het nieuwe geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof!

Wat geldt nu?

Geboorteverlof

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het geboorteverlof geregeld. Dit is het verlof waarop de mannelijke of vrouwelijke partner van de moeder aanspraak kan maken.

Duur en opnemen van het geboorteverlof

De werknemer of werkneemster heeft na de bevalling van zijn of haar echtgenote, geregistreerde partner, degene met wie hij of zij ongehuwd samenwoont of van degene van wie hij of zij het kind erkent recht op verlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Het geboorteverlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Wat verandert er per 1 juli 2020?

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 krijgen partners naast het geboorteverlof, aanspraak op vijf weken aanvullend geboorteverlof als het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren. Voor dit geboorteverlof is ook de wekelijkse arbeidsduur het uitgangspunt: het kan maximaal vijf keer het aantal werkuren per week duren. Let wel! Werknemers hebben tijdens dit verlof geen recht op doorbetaling van hun loon, maar krijgen een uitkering van het UWV. De uitkering is ter hoogte van 70% van het dagloon er geldt wel een maximum namelijk 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon in 2020 bedraagt € 219,28 euro bruto.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat het geboorteverlof in hele weken wordt opgenomen. Wel mag, in overleg met de werkgever, de werknemer het aanvullend geboorteverlof spreiden over een langere periode dan vijf weken. Voordat de werknemer het aanvullend geboorteverlof opneemt, dient de werknemer eerst eenmaal het aantal werkuren per week op te nemen.

Verder dient de werknemer, minimaal vier weken voordat hij het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, het verlof aan te vragen bij werkgever. Dit moet de werknemer per brief of e-mail gedaan worden. Uiteraard gelden er uitzonderingen, bijvoorbeeld als het kind te vroeg wordt geboren. De werknemer mag het dan later melden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten