Het nieuwe geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof!

Wat geldt nu?

Geboorteverlof

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het geboorteverlof geregeld. Dit is het verlof waarop de mannelijke of vrouwelijke partner van de moeder aanspraak kan maken.

Duur en opnemen van het geboorteverlof

De werknemer of werkneemster heeft na de bevalling van zijn of haar echtgenote, geregistreerde partner, degene met wie hij of zij ongehuwd samenwoont of van degene van wie hij of zij het kind erkent recht op verlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Het geboorteverlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Wat verandert er per 1 juli 2020?

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 krijgen partners naast het geboorteverlof, aanspraak op vijf weken aanvullend geboorteverlof als het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren. Voor dit geboorteverlof is ook de wekelijkse arbeidsduur het uitgangspunt: het kan maximaal vijf keer het aantal werkuren per week duren. Let wel! Werknemers hebben tijdens dit verlof geen recht op doorbetaling van hun loon, maar krijgen een uitkering van het UWV. De uitkering is ter hoogte van 70% van het dagloon er geldt wel een maximum namelijk 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon in 2020 bedraagt € 219,28 euro bruto.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat het geboorteverlof in hele weken wordt opgenomen. Wel mag, in overleg met de werkgever, de werknemer het aanvullend geboorteverlof spreiden over een langere periode dan vijf weken. Voordat de werknemer het aanvullend geboorteverlof opneemt, dient de werknemer eerst eenmaal het aantal werkuren per week op te nemen.

Verder dient de werknemer, minimaal vier weken voordat hij het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, het verlof aan te vragen bij werkgever. Dit moet de werknemer per brief of e-mail gedaan worden. Uiteraard gelden er uitzonderingen, bijvoorbeeld als het kind te vroeg wordt geboren. De werknemer mag het dan later melden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Werknemersparticipatie

Binnen een onderneming heeft een werkgever c.q. ondernemer vaak een ander belang dan het personeel. Een ondernemer kan bijvoorbeeld het doel hebben om snel te

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten