Het nieuwe geboorteverlof

Gepubliceerd op: 24/06/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof!

Wat geldt nu?

Geboorteverlof

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het geboorteverlof geregeld. Dit is het verlof waarop de mannelijke of vrouwelijke partner van de moeder aanspraak kan maken.

Duur en opnemen van het geboorteverlof

De werknemer of werkneemster heeft na de bevalling van zijn of haar echtgenote, geregistreerde partner, degene met wie hij of zij ongehuwd samenwoont of van degene van wie hij of zij het kind erkent recht op verlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Het geboorteverlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Wat verandert er per 1 juli 2020?

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 krijgen partners naast het geboorteverlof, aanspraak op vijf weken aanvullend geboorteverlof als het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren. Voor dit geboorteverlof is ook de wekelijkse arbeidsduur het uitgangspunt: het kan maximaal vijf keer het aantal werkuren per week duren. Let wel! Werknemers hebben tijdens dit verlof geen recht op doorbetaling van hun loon, maar krijgen een uitkering van het UWV. De uitkering is ter hoogte van 70% van het dagloon er geldt wel een maximum namelijk 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon in 2020 bedraagt € 219,28 euro bruto.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat het geboorteverlof in hele weken wordt opgenomen. Wel mag, in overleg met de werkgever, de werknemer het aanvullend geboorteverlof spreiden over een langere periode dan vijf weken. Voordat de werknemer het aanvullend geboorteverlof opneemt, dient de werknemer eerst eenmaal het aantal werkuren per week op te nemen.

Verder dient de werknemer, minimaal vier weken voordat hij het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, het verlof aan te vragen bij werkgever. Dit moet de werknemer per brief of e-mail gedaan worden. Uiteraard gelden er uitzonderingen, bijvoorbeeld als het kind te vroeg wordt geboren. De werknemer mag het dan later melden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 9 minuten de heer mr. V.H.B. Kruit en mevrouw C.A.A. de Bruijn 1. Inleiding Wie vreest dat in de procedure onvoldoende rekening wordt gehouden met zijn of haar belang, kan zich in die procedure voegen of tussenkomen. Op grond van…
09-02-2020
Faillissement en herstructurering, Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Tot voor kort kon een verhuurder bij een faillissement van een huurder erop vertrouwen dat de opleveringsschade, die ontstond door handelen (lees: toedoen) van de curator, bij voorrang uit de boedel zou worden betaald. In een arrest…
14-06-2013
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 3 minuten De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels van kracht. Op grond van deze wet zal per 1 juli a.s. de kantonrechtersformule komen te vervallen en daarvoor in de plaats wordt de transitievergoeding geïntroduceerd. Maar wat houdt deze transitievergoeding…
08-01-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten