Het nieuwe geboorteverlof

Gepubliceerd op: 24/06/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof!

Wat geldt nu?

Geboorteverlof

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het geboorteverlof geregeld. Dit is het verlof waarop de mannelijke of vrouwelijke partner van de moeder aanspraak kan maken.

Duur en opnemen van het geboorteverlof

De werknemer of werkneemster heeft na de bevalling van zijn of haar echtgenote, geregistreerde partner, degene met wie hij of zij ongehuwd samenwoont of van degene van wie hij of zij het kind erkent recht op verlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Het geboorteverlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Wat verandert er per 1 juli 2020?

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 krijgen partners naast het geboorteverlof, aanspraak op vijf weken aanvullend geboorteverlof als het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren. Voor dit geboorteverlof is ook de wekelijkse arbeidsduur het uitgangspunt: het kan maximaal vijf keer het aantal werkuren per week duren. Let wel! Werknemers hebben tijdens dit verlof geen recht op doorbetaling van hun loon, maar krijgen een uitkering van het UWV. De uitkering is ter hoogte van 70% van het dagloon er geldt wel een maximum namelijk 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon in 2020 bedraagt € 219,28 euro bruto.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat het geboorteverlof in hele weken wordt opgenomen. Wel mag, in overleg met de werkgever, de werknemer het aanvullend geboorteverlof spreiden over een langere periode dan vijf weken. Voordat de werknemer het aanvullend geboorteverlof opneemt, dient de werknemer eerst eenmaal het aantal werkuren per week op te nemen.

Verder dient de werknemer, minimaal vier weken voordat hij het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, het verlof aan te vragen bij werkgever. Dit moet de werknemer per brief of e-mail gedaan worden. Uiteraard gelden er uitzonderingen, bijvoorbeeld als het kind te vroeg wordt geboren. De werknemer mag het dan later melden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten