HAUT Legal & Tax advocaten

Het STAP-budget 2022

Het STAP-budget 2022

STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een conceptregeling voor het STAP-budget bijgevoegd. Het STAP-budget vervangt de fiscale scholingsaftrek.

Voor wie geldt het STAP-budget?

Iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan het STAP-budget aanvragen. Wel moet de aanvrager minimaal 18 jaar zijn en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Verder moet de aanvrager minstens zes maanden verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen.

Welke scholing wordt vergoed?

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een door DUO te ontwikkelen scholingsregister. In eerste instantie gaat het om scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, of een door de branche of sector erkend certificaat. Het budget kan ook besteed worden aan een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder.

De scholing moet starten na inwerkingtreding van de regeling in 2022. De subsidie kan slechts worden aangevraagd voor één scholingsjaar. Indien de opleiding duurder is dan het jaarlijkse bedrag van € 1.000,- dan komt dat deel voor rekening van de aanvrager.

Voortgang regeling

Het Adviescollege ICT Toetsing zal het programma voor implementatie van het STAP-budget toetsen. In mei zal het de resultaten van die toetsing presenteren. Tot 28 april a.s. heeft de Tweede Kamer de tijd om te reageren op de conceptregeling.

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn om scholingskosten van werknemers te vergoeden, neem dan contact met de arbeidsrecht advocaten van HAUT Legal & Tax op telefoonnummer: 023-531 00 60.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten