Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen

Gepubliceerd op: 08/02/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

De afwikkeling van een gemeenschap van goederen of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is altijd maatwerk. Er moet een analyse gemaakt worden van welke goederen en vermogensbestanddelen er gemeenschappelijk aanwezig zijn. Op basis daarvan spreekt u in een convenant of via de rechter af op welke manier er een verdeling zal plaatsvinden.

Het is van groot belang dat u en/of uw partner geen vermogensbestanddelen achterhoudt. De gedachte om vermogen achter te houden kan misschien aantrekkelijk lijken; immers als de ander niet op de hoogte is, dan hoeft er ook niets verdeeld te worden, toch? In dit artikel wordt kort uitgelegd waarom afgeraden wordt om goederen en/of vermogen die onderdeel uitmaken van de gemeenschap, bij echtscheiding (bewust) te verbergen of te verzwijgen voor uw aanstaande ex-partner.

De wet voorziet in dergelijke gevallen

Om te willen voorkomen dat situaties zoals hierboven geschetst plaatsvinden heeft de wetgever in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek een bijzondere bepaling opgenomen die verbergen of verzwijgen van gemeenschapsgoederen en/of –vermogen potentieel hard afstraft. Het gaat om artikel 3:194 lid 2 BW: “Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten”. Dit houdt in dat degene die de goederen of het vermogen verbergt of verzwijgt zijn aandeel kwijtraakt aan de ander. Bij een echtscheiding betekent dit dat de ex-partner volledig eigendom verkrijgt over de verborgen goederen of vermogensbestanddelen. Dit geldt ook wanneer u een (finaal) verrekenbeding heeft opgenomen in uw huwelijkse voorwaarden. Op grond van artikel 1:135 lid 3 BW geldt hierbij dezelfde sanctie als bij de gemeenschap van goederen.

Praktijkvoorbeeld

In een ongepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit september 2018 ging het om de vraag of de man opzettelijk een bankspaarrekening met een saldo van € 55.500 had verzwegen, dan wel verborgen had willen houden. Partijen waren in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben bij de echtscheiding met behulp van een mediator een convenant opgesteld. Hierin verklaarden partijen dat ze alle vermogensbestanddelen opgesomd hadden en daarbuiten niets meer van elkaar te vorderen hadden. Later ontdekt de vrouw echter dat de man nog een extra bankrekening heeft aangehouden. De vrouw vorderde succesvol bij de rechtbank dat de man deze bankrekening opzettelijk had verzwegen bij de echtscheiding, waarmee hij zijn aandeel heeft verbeurd. De man beriep zich in hoger beroep tevergeefs erop dat hij de bankrekening was vergeten te melden en dat hij de gelden had verkregen onder een uitsluitingsclausule. Hierdoor diende hij de volledige saldo van de bankrekening over te maken aan de vrouw.

Conclusie

Het is belangrijk om bij een echtscheiding wederzijds een duidelijk beeld te krijgen van alle vermogensbestanddelen die tijdens het huwelijk zijn verworven of aanwezig zijn. Let erop dat indien u voor 1 januari 2018 getrouwd bent en u geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, u van rechtswege valt binnen het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Zoals gesteld is het hoe dan ook geen goed idee om vermogen of goederen te verbergen voor uw (ex-)echtgenoot. Dit op straffe van het eventuele verbeuren van uw aandeel in het betreffende goed. Het is daarom verstandig dat u bij een echtscheiding waar een verdeling moet plaatsvinden deskundig advies inwint.

HAUT Legal & Tax biedt u graag een advies op maat over uw situatie aan. Ons kantoor is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. M. van Zijtveld op 023-5310060 of mailen naar: marinus@hautlegal.nl

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wat betekent failliet gaan? Simpel gesteld betekent failliet gaan dat u de gang van zaken binnen uw bedrijf definitief niet meer in eigen hand heeft. De curator is de baas! Voor een doorstart heeft u de curator nodig…
06-08-2012
Faillissement en herstructurering, Nieuws
Leestijd: 4 minuten De media speculeren volop over de enorme hoos aan faillissementen welke de komende maanden en wellicht wel jaren zullen worden uitgesproken. Het nieuws zal in menig onderneming maar ook privé de nodige spanningen met zich mee brengen. Voor…
13-06-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 3 minuten Een werkgever mag een zieke werknemer niet zomaar ontslaan. Voor zieke werknemers geldt namelijk een wettelijk opzegverbod.  Dit opzegverbod geldt ook in het geval de werkgever de ontslagprocedure bij het UWV heeft doorlopen.  Maar wat als de werknemer…
05-02-2013
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten