Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen

De afwikkeling van een gemeenschap van goederen of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is altijd maatwerk. Er moet een analyse gemaakt worden van welke goederen en vermogensbestanddelen er gemeenschappelijk aanwezig zijn. Op basis daarvan spreekt u in een convenant of via de rechter af op welke manier er een verdeling zal plaatsvinden.

Het is van groot belang dat u en/of uw partner geen vermogensbestanddelen achterhoudt. De gedachte om vermogen achter te houden kan misschien aantrekkelijk lijken; immers als de ander niet op de hoogte is, dan hoeft er ook niets verdeeld te worden, toch? In dit artikel wordt kort uitgelegd waarom afgeraden wordt om goederen en/of vermogen die onderdeel uitmaken van de gemeenschap, bij echtscheiding (bewust) te verbergen of te verzwijgen voor uw aanstaande ex-partner.

De wet voorziet in dergelijke gevallen

Om te willen voorkomen dat situaties zoals hierboven geschetst plaatsvinden heeft de wetgever in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek een bijzondere bepaling opgenomen die verbergen of verzwijgen van gemeenschapsgoederen en/of –vermogen potentieel hard afstraft. Het gaat om artikel 3:194 lid 2 BW: “Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten”. Dit houdt in dat degene die de goederen of het vermogen verbergt of verzwijgt zijn aandeel kwijtraakt aan de ander. Bij een echtscheiding betekent dit dat de ex-partner volledig eigendom verkrijgt over de verborgen goederen of vermogensbestanddelen. Dit geldt ook wanneer u een (finaal) verrekenbeding heeft opgenomen in uw huwelijkse voorwaarden. Op grond van artikel 1:135 lid 3 BW geldt hierbij dezelfde sanctie als bij de gemeenschap van goederen.

Praktijkvoorbeeld

In een ongepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit september 2018 ging het om de vraag of de man opzettelijk een bankspaarrekening met een saldo van € 55.500 had verzwegen, dan wel verborgen had willen houden. Partijen waren in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben bij de echtscheiding met behulp van een mediator een convenant opgesteld. Hierin verklaarden partijen dat ze alle vermogensbestanddelen opgesomd hadden en daarbuiten niets meer van elkaar te vorderen hadden. Later ontdekt de vrouw echter dat de man nog een extra bankrekening heeft aangehouden. De vrouw vorderde succesvol bij de rechtbank dat de man deze bankrekening opzettelijk had verzwegen bij de echtscheiding, waarmee hij zijn aandeel heeft verbeurd. De man beriep zich in hoger beroep tevergeefs erop dat hij de bankrekening was vergeten te melden en dat hij de gelden had verkregen onder een uitsluitingsclausule. Hierdoor diende hij de volledige saldo van de bankrekening over te maken aan de vrouw.

Conclusie

Het is belangrijk om bij een echtscheiding wederzijds een duidelijk beeld te krijgen van alle vermogensbestanddelen die tijdens het huwelijk zijn verworven of aanwezig zijn. Let erop dat indien u voor 1 januari 2018 getrouwd bent en u geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, u van rechtswege valt binnen het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Zoals gesteld is het hoe dan ook geen goed idee om vermogen of goederen te verbergen voor uw (ex-)echtgenoot. Dit op straffe van het eventuele verbeuren van uw aandeel in het betreffende goed. Het is daarom verstandig dat u bij een echtscheiding waar een verdeling moet plaatsvinden deskundig advies inwint.

HAUT Legal & Tax biedt u graag een advies op maat over uw situatie aan. Ons kantoor is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten