Het WHOA-akkoord

De WHOA beoogt de sanering of beëindiging van ondernemingen buiten faillissement makkelijker te maken door de mogelijkheid van het aanbieden van een onderhands (dwang)akkoord. Dit maakt het herstructureren van in de kern gezonde ondernemingen makkelijker waardoor faillissementen kunnen worden voorkomen.

Hoe werkt het (dwang)akkoord?

Alle schulden van een onderneming kunnen worden meegenomen in het akkoord, met uitzondering van verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten. Ook is het mogelijk bepaalde schuldeisers buiten het akkoord te houden. De schuldeisers die worden betrokken in het akkoord, worden ingedeeld in verschillende ‘klassen’. De onderneming is grotendeels vrij om deze indeling te maken en zelf te bepalen aan welke klasse een akkoord zal worden aangeboden. Schuldeisers die niet meegenomen worden in het akkoord, behouden hun vordering. Ook bestaat de mogelijkheid om overeenkomsten eenzijdig te beëindigen als onderdeel van het akkoord. Een eventuele schadevergoeding die daaruit voortvloeit kan worden meegenomen in het akkoord. Verder staat het de onderneming vrij om nieuwe financieringen aan te trekken en daarvoor zekerheid te stellen. Omdat dit onder het huidige recht meestal zal worden gezien als benadeling van schuldeisers, is dit uitdrukkelijk als uitzondering in de WHOA opgenomen. De levensvatbaarheid van ondernemingen wordt daardoor naar verwachting vergroot.

Stemming en voorwaarden

Wanneer het akkoord is aangeboden, stemmen schuldeisers per klasse over het akkoord. Het akkoord moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. De rol van de rechter is in eerste instantie beperkt. Wel kunnen eventuele geschilpunten met schuldeisers aan de rechter worden voorgelegd om hier op voorhand duidelijkheid over te krijgen. Ook kan de rechter worden verzocht een afkoelingsperiode in te stellen of een lopende faillissementsprocedure tegen de onderneming te schorsen. Schuldeisers kunnen de rechter verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen die het akkoord begeleidt. Om de belangen van de aandeelhouders en/of schuldeisers te waarborgen, kan de rechter een observator aanstellen om de totstandkoming van het akkoord te monitoren.

Homologatie

Wanneer het akkoord aan alle wettelijke vereisten voldoet, zal de rechter het akkoord homologeren, oftewel goedkeuren. De beoordelingsvrijheid van de rechter hierbij is beperkt. In de WHOA zijn een aantal weigeringsgronden opgenomen, waaronder bedrog of andere zwaarwegende redenen die zich tegen homologatie verzetten. Wanneer de rechter het akkoord goedkeurt, is het akkoord dwingend voor alle betrokken schuldeisers. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de beslissing van de rechter.

Voorkom een faillissement

Doel van de WHOA is dat minder ondernemingen in een faillissement terecht komen. Schuldeisers moeten water bij de wijn doen, maar zijn in principe beter af dan wanneer de onderneming failliet gaat. De WHOA is een complexe wet en voor het aanbieden van een akkoord is zowel juridische, als financiële en bedrijfskundige ondersteuning nodig. Bij Equitize Value werken al deze disciplines samen. Hiermee heeft Equitize Value alle kennis in huis om complexe herstructureringen en WHOA-trajecten te kunnen begeleiden.

Lees meer:

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten