Huurprijsverhoging op basis van het consumentenprijsindexcijfer in 2023 niet onverkort van toepassing

In een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte komen partijen vaak een standaard indexeringsclausule van de huurprijs overeen op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Het CPI wordt maandelijks vastgesteld door het CBS op basis van het prijsverloop van goederen en uitgaven van Nederlandse huishoudens ten opzichte van dezelfde maand één jaar eerder. Hogere prijzen en inflatie leiden dan ook tot een hoger CPI.

Onder andere de hoge energie- en gasprijzen in 2022 hebben ertoe geleid dat het CPI in 2022 aanzienlijk is gestegen, hetgeen invloed heeft op de huurprijzen in 2023. Het hoge CPI van september 2022 leidt namelijk tot huurverhogingen van 14,5% per 1 januari 2023.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft onlangs echter geoordeeld dat het onverkort toepassen van de standaard indexeringsclausule met toepassing van het hoge CPI onrechtvaardig kan zijn. Van belang hierbij is dat het CBS in 2022 te kennen heeft gegeven dat de huidige rekenmethode van het CBS niet geschikt is voor extreme stijgingen van gas- en energieprijzen. Dit heeft geleid tot een onjuiste weergave van het CPI. Om die reden heeft het CBS een nieuwe rekenmethode ontwikkeld die vanaf juni 2023 wordt toegepast. Toepassing van deze nieuwe rekenmethode leidt ertoe dat het CPI en daarmee de huurprijsverhoging aanzienlijk lager uit zal vallen. De voorzieningenrechter overweegt dan ook dat de partijen in overleg met elkaar moeten treden over een nieuw indexeringspercentage.

De uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag is voor de huurders van bedrijfsruimtes die zijn en/of worden geconfronteerd met hoge huurprijsverhogingen interessant. De uitspraak kan een aanknopingspunt zijn om met de verhuurder in overleg te treden. Heeft u als verhuurder of huurder van bedrijfsruimte vragen over de jaarlijkse huurverhoging op basis van het CPI? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten