Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding? Vergeet niet tussentijds af te rekenen

Gepubliceerd op: 20/01/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Bent u ondernemer of DGA of partner van een ondernemer of DGA en getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Voorkom problemen bij faillissement en echtscheiding door tussentijdse verrekening. Ongeveer 25% van de mensen die getrouwd zijn hebben huwelijkse voorwaarden laten opmaken met een periodiek verrekenbeding. Deze gehuwden hadden bij het aangaan van hun huwelijk een eigen vermogen, welk vermogen zij ook na het huwelijk blijven behouden. De jaarlijkse inkomsten tijdens het huwelijk worden door beide echtgenoten gebruikt voor de kosten van bijvoorbeeld de hypotheek en de boodschappen. Aan het einde van het jaar, of bijvoorbeeld bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt het inkomen dat niet opgemaakt is verdeeld tussen de echtgenoten. Beide vermeerderen hun al bestaande vermogen met dit verdeelde vermogen. Echter de meeste gehuwden die getrouwd zijn  onder huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding laten deze tussentijdse verdeling achterwege.

Gevolgen voor ondernemer en DGA

De verdeling na echtscheiding zonder dat er tussentijds is afgerekend zal niet veel verschillen van de verdeling bij gemeenschap van goederen. Dit kan grote gevolgen hebben, met name voor ondernemers. Het kan er onder andere voor zorgen dat bij een echtscheiding het ondernemingsvermogen geheel of gedeeltelijk moet worden verdeeld. Ook kan het achterwege laten van de jaarlijkse verdeling ervoor zorgen dat bij een faillissement van de ondernemer ook het vermogen van de andere echtgenoot wordt aangesproken. Ook voor DGA’s kan het achterwege laten van de jaarlijkse afrekening grote gevolgen hebben. De Hoge Raad oordeelde al eerder dat de waardestijging van de aandelen van de B.V. beide partijen voor de helft toekomt, zodat de DGA bij echtscheiding de helft van de waarde van de B.V. diende te vergoeden aan zijn partner. Dit kan voorkomen door het inkomensbegrip in de huwelijkse voorwaarden goed te definiëren en tevens jaarlijks te verrekenen.

Welke voordelen biedt tussentijds afrekenen?

Door jaarlijks te verrekenen wordt ieder jaar een gedeelte van het vermogen  buiten de onderneming gebracht. Schuldeisers van de onderneming kunnen zich hierdoor niet meer op dit vermogen verhalen. Ook bij een faillissement is dit vermogen veilig gesteld, en een curator kan bij een faillissement niets ondernemen tegen de afrekening. Ieder jaar wordt 50% van het totale inkomsten, nadat alle kosten van de huishouding zijn betaald, verdeeld. Indien een van de echtgenoten recht heeft op een vergoeding zal dit geld wel daadwerkelijk overgemaakt moeten worden om bovenstaande te bewerkstelligen.

Jarenlang niet verrekend, wat nu?

Er kan alsnog tussentijds, in onderling overleg, worden afgerekend over oudere jaren. Dit zal zeer zorgvuldig moeten gebeuren. Belangrijk hiervoor zijn onder andere de jaarcijfers, jaaropgaven en aangiftes inkomstenbelasting.  Wanneer een tussentijdse verrekening niet zorgvuldig geschiedt kan deze achteraf juridisch worden vernietigd, bijvoorbeeld op grond van dwaling. De verrekening dient in een vaststellingsovereenkomst te worden vastgelegd.

Siebert & Becker advocaten en belastingkundigen hebben ruime ervaring met advisering en begeleiding bij het uitvoeren van periodieke verrekenbedingen. Ook kunnen wij kritisch kijken naar uw huidige huwelijkse voorwaarden en adviseren over de eventuele aanpassing hiervan. In de meeste gevallen wordt de verrekening tegelijkertijd met de aangifte inkomstenbelasting uitgewerkt en vastgelegd. Voor meer informatie neem contact op met Marinus van Zijtveld of Bert Becker op 023-531 0060.

 

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten