Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding? Vergeet niet tussentijds af te rekenen

Bent u ondernemer of DGA of partner van een ondernemer of DGA en getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Voorkom problemen bij faillissement en echtscheiding door tussentijdse verrekening. Ongeveer 25% van de mensen die getrouwd zijn hebben huwelijkse voorwaarden laten opmaken met een periodiek verrekenbeding. Deze gehuwden hadden bij het aangaan van hun huwelijk een eigen vermogen, welk vermogen zij ook na het huwelijk blijven behouden. De jaarlijkse inkomsten tijdens het huwelijk worden door beide echtgenoten gebruikt voor de kosten van bijvoorbeeld de hypotheek en de boodschappen. Aan het einde van het jaar, of bijvoorbeeld bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt het inkomen dat niet opgemaakt is verdeeld tussen de echtgenoten. Beide vermeerderen hun al bestaande vermogen met dit verdeelde vermogen. Echter de meeste gehuwden die getrouwd zijn  onder huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding laten deze tussentijdse verdeling achterwege.

Gevolgen voor ondernemer en DGA

De verdeling na echtscheiding zonder dat er tussentijds is afgerekend zal niet veel verschillen van de verdeling bij gemeenschap van goederen. Dit kan grote gevolgen hebben, met name voor ondernemers. Het kan er onder andere voor zorgen dat bij een echtscheiding het ondernemingsvermogen geheel of gedeeltelijk moet worden verdeeld. Ook kan het achterwege laten van de jaarlijkse verdeling ervoor zorgen dat bij een faillissement van de ondernemer ook het vermogen van de andere echtgenoot wordt aangesproken. Ook voor DGA’s kan het achterwege laten van de jaarlijkse afrekening grote gevolgen hebben. De Hoge Raad oordeelde al eerder dat de waardestijging van de aandelen van de B.V. beide partijen voor de helft toekomt, zodat de DGA bij echtscheiding de helft van de waarde van de B.V. diende te vergoeden aan zijn partner. Dit kan voorkomen door het inkomensbegrip in de huwelijkse voorwaarden goed te definiëren en tevens jaarlijks te verrekenen.

Welke voordelen biedt tussentijds afrekenen?

Door jaarlijks te verrekenen wordt ieder jaar een gedeelte van het vermogen  buiten de onderneming gebracht. Schuldeisers van de onderneming kunnen zich hierdoor niet meer op dit vermogen verhalen. Ook bij een faillissement is dit vermogen veilig gesteld, en een curator kan bij een faillissement niets ondernemen tegen de afrekening. Ieder jaar wordt 50% van het totale inkomsten, nadat alle kosten van de huishouding zijn betaald, verdeeld. Indien een van de echtgenoten recht heeft op een vergoeding zal dit geld wel daadwerkelijk overgemaakt moeten worden om bovenstaande te bewerkstelligen.

Jarenlang niet verrekend, wat nu?

Er kan alsnog tussentijds, in onderling overleg, worden afgerekend over oudere jaren. Dit zal zeer zorgvuldig moeten gebeuren. Belangrijk hiervoor zijn onder andere de jaarcijfers, jaaropgaven en aangiftes inkomstenbelasting.  Wanneer een tussentijdse verrekening niet zorgvuldig geschiedt kan deze achteraf juridisch worden vernietigd, bijvoorbeeld op grond van dwaling. De verrekening dient in een vaststellingsovereenkomst te worden vastgelegd.

Haut Legal & Tax en belastingkundigen hebben ruime ervaring met advisering en begeleiding bij het uitvoeren van periodieke verrekenbedingen. Ook kunnen wij kritisch kijken naar uw huidige huwelijkse voorwaarden en adviseren over de eventuele aanpassing hiervan. In de meeste gevallen wordt de verrekening tegelijkertijd met de aangifte inkomstenbelasting uitgewerkt en vastgelegd.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten