HAUT Legal & Tax advocaten

Indexering huurprijs

Indexering huurprijs

In de praktijk rijst geregeld de vraag hoe, als de huurovereenkomst voorziet in een automatische indexering, gehandeld moet worden als de verschuldigde verhogingen jarenlang niet betaald zijn zonder dat de verhuurder daarover geklaagd heeft.

Hiervoor bestaan nog steeds geen vaste harde regels, zodat er soms in de ene zin beslist wordt, en soms in de andere zin. De regel ‘afspraak is afspraak’ pleit er voor dat de verhuurder inderdaad aanspraak kan maken op achterstallige indexeringen. Aan de andere kant confronteert dat de huurder, die eerdere boekjaren vaak al afgesloten zal hebben, in het lopende boekjaar met een onverwachte tegenvaller. Een huurder die mede door slordigheid van zijn verhuurder in financiële problemen komt, zou onder omstandigheden kunnen overwegen om een beroep te doen op onvoorziene omstandigheden die een wijziging of een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigen. Een verhuurder dient wel rekening te houden dat voor vergeten indexverhogingen in beginsel een verjaringstermijn van 5 jaar geldt. Echter recent heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat wanneer een huurovereenkomst voorziet in een automatische indexering van de huurprijs, de verjaring niet in de weg staat aan het doorindexeren van de verjaarde jaarlijkse indexeringen voor het berekenen van de juiste actuele huurprijs (Gerechtshof Amsterdam 13 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:836).

Overigens realiseert een verhuurder zich veelal niet welke financiële voordelen te behalen zijn met een voor hem gunstige indexeringsregeling. Een indexeringsregeling kan een verhuurder namelijk eenvoudig de mogelijkheid geven om jaarlijks en zonder rechterlijke tussenkomst de huurprijs te verhogen. Sterker nog een wettelijke basis voor de huurprijsindexering bij de huur van bedrijfsruimte ontbreekt. Het is dan ook in sommige gevallen slim om zelf als verhuurder een indexeringsregeling te bedenken en als verhuurder een jaarlijkse indexering van bijvoorbeeld 3% of meer voor te stellen.

Heeft u hulp nodig bij deze onderhandelingen of wenst u meer specifiek advies in uw specifieke situatie? Neem dan contact op met Janthijn Siebert – 023-5310060janthijn@hautlegal.nl.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten