Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021!

Gepubliceerd op: 15/09/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Continueren van de steun

De NOW wordt met negen maanden verlengd. De NOW wordt tot 1 juli 2021 in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte voor herstructurering als dat nodig is.

Drie tijdvakken en verlaging vergoedingspercentage

Per 1 oktober wordt de NOW met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Het omzetverlies waarvan minstens sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW, blijft in het eerste tijdvak 20%. Vanaf het tweede tijdvak is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden. Ook wordt het vergoedingspercentage per tijdvak verlaagd. Het vergoedingspercentage dat naar bedrijven gaat wordt in het eerste tijdvak verlaagd naar 80%, het tweede tijdvak (januari 2021) naar 70% en het derde tijdvak (april 2021) naar 60%.

Loonsom, ontslagboete en het maximaal te vergoeden loon

Ook heeft het kabinet besloten dat bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen naarmate de crisis langer duurt. In NOW 3 is het voor onderneming mogelijk om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit lijdt tot verlaging in de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. Hoofdregel is dat de arbeidsvoorwaarden niet altijd eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. Onze advocaten adviseren jou hier graag over. De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) vervalt!

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal tweemaal het dagloon, hetgeen neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Om- en bijscholing blijft

Bedrijven blijven verplicht om- of bijscholing te stimuleren. Het verbod op bonussen en dividend blijft bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Aanvraag

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak wordt opengesteld per 16 november 2020, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak. De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen. Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats na afloop van de drie tijdvakken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax, Alexander Claus (06-11302936/alexander@hautlegal.nl) en Maria Ok (023-5310060/maria@hautlegal.nl).

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten