Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021!

Gepubliceerd op: 15/09/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Continueren van de steun

De NOW wordt met negen maanden verlengd. De NOW wordt tot 1 juli 2021 in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte voor herstructurering als dat nodig is.

Drie tijdvakken en verlaging vergoedingspercentage

Per 1 oktober wordt de NOW met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Het omzetverlies waarvan minstens sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW, blijft in het eerste tijdvak 20%. Vanaf het tweede tijdvak is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden. Ook wordt het vergoedingspercentage per tijdvak verlaagd. Het vergoedingspercentage dat naar bedrijven gaat wordt in het eerste tijdvak verlaagd naar 80%, het tweede tijdvak (januari 2021) naar 70% en het derde tijdvak (april 2021) naar 60%.

Loonsom, ontslagboete en het maximaal te vergoeden loon

Ook heeft het kabinet besloten dat bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen naarmate de crisis langer duurt. In NOW 3 is het voor onderneming mogelijk om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit lijdt tot verlaging in de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. Hoofdregel is dat de arbeidsvoorwaarden niet altijd eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. Onze advocaten adviseren jou hier graag over. De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) vervalt!

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal tweemaal het dagloon, hetgeen neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Om- en bijscholing blijft

Bedrijven blijven verplicht om- of bijscholing te stimuleren. Het verbod op bonussen en dividend blijft bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Aanvraag

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak wordt opengesteld per 16 november 2020, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak. De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen. Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats na afloop van de drie tijdvakken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax, Alexander Claus (06-11302936/alexander@hautlegal.nl) en Maria Ok (023-5310060/maria@hautlegal.nl).

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Verjaring en stuiting van de verjaring. De basisregel voor de verjaring staat in artikel 3:306 BW. Daarin staat dat indien de wet niet anders bepaalt, een rechtsvordering door verloop van twintig jaren verjaart. Daarop zijn allerlei wettelijke uitzonderingen…
14-01-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Regelmatig wordt in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat overuren geacht worden opgenomen te zijn in het salaris. Dit betekent echter niet dat nooit overuren hoeven te worden uitbetaald. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch blijkt…
26-09-2012
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten