Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021!

Continueren van de steun

De NOW wordt met negen maanden verlengd. De NOW wordt tot 1 juli 2021 in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte voor herstructurering als dat nodig is.

Drie tijdvakken en verlaging vergoedingspercentage

Per 1 oktober wordt de NOW met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Het omzetverlies waarvan minstens sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW, blijft in het eerste tijdvak 20%. Vanaf het tweede tijdvak is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden. Ook wordt het vergoedingspercentage per tijdvak verlaagd. Het vergoedingspercentage dat naar bedrijven gaat wordt in het eerste tijdvak verlaagd naar 80%, het tweede tijdvak (januari 2021) naar 70% en het derde tijdvak (april 2021) naar 60%.

Loonsom, ontslagboete en het maximaal te vergoeden loon

Ook heeft het kabinet besloten dat bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen naarmate de crisis langer duurt. In NOW 3 is het voor onderneming mogelijk om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit lijdt tot verlaging in de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. Hoofdregel is dat de arbeidsvoorwaarden niet altijd eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. Onze advocaten adviseren jou hier graag over. De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) vervalt!

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal tweemaal het dagloon, hetgeen neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Om- en bijscholing blijft

Bedrijven blijven verplicht om- of bijscholing te stimuleren. Het verbod op bonussen en dividend blijft bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Aanvraag

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak wordt opengesteld per 16 november 2020, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak. De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen. Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats na afloop van de drie tijdvakken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax, Alexander Claus (06-11302936/alexander@hautlegal.nl) en Maria Ok (023-5310060/maria@hautlegal.nl).

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten