Kindgebonden budget en alimentatieberekening

Welke rol speelt het kindgebonden budget bij het berekenen van de kinder- en partneralimentatie? In dit artikel leest u wat het kindgebonden budget is en welke invloed het heeft op de hoogte van de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Ook in de procedures over de hoogte van de alimentatie is de hoogte van het kindgebonden budget van belang.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar die u van de overheid kunt ontvangen naast de kinderbijslag. Er zijn een aantal voorwaarden waar u en uw eventuele toeslagpartner aan moeten voldoen om kindgebonden budget te kunnen ontvangen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget, gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt een of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
  • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens geldt.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. Hiervoor geldt voor 2018 het vermogen dat u op 1 januari 2018 had. Als u op 1 januari te veel vermogen hebt, dan hebt u het hele jaar geen recht op toeslag. Het maximaal toegestane vermogen voor 2018 is € 113.415 in het geval u geen toeslagpartner hebt, of een gezamenlijk vermogen van € 143.415 in het geval u wel een toeslagpartner hebt.

Kindgebonden budget bij echtscheiding

Bij een echtscheiding kan het voorkomen dat u slechts een deel van het jaar een toeslagpartner heeft. Een voorbeeld: indien op 1 maart het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend en partijen niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven, eindigt op 1 maart van dat jaar het partnerschap. De vraag is of in dat geval toch voor het gehele jaar met het inkomen en vermogen van de partner rekening gehouden dient te worden.

Inkomen

Voor het inkomen geldt dat het jaarinkomen van de partner alleen wordt meegenomen voor het deel van het jaar dat het partnerschap bestaat. Echter, als het jaarinkomen van uw partner na zijn of haar vertrek hoger wordt, kan dit toch invloed hebben de hoogte van het kindgebonden budget. Dan wordt namelijk over de maanden dat u nog partner was gerekend met het hogere jaarinkomen van uw partner. Hierdoor kan het kindgebonden budget lager worden. Als het jaarinkomen na vertrek van de partner meer dan 10% stijgt, dan kan bij de Belastingdienst een verzoek gedaan worden om deze inkomensstijging niet mee te tellen. Dit wordt de 10%-regeling genoemd.

Vermogen

Als u maar een deel van het jaar een toeslagpartner hebt, dan hoeft u het vermogen van de vertrokken partner niet mee te rekenen.

Kindgebonden budget & kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft in 2015 beslist hoe het kindgebonden budget toegepast dient te worden bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie. Het kindgebonden wordt gezien als inkomen van de ouder om daarmee het kind te onderhouden. Kinderalimentatie is – net als het kindgebonden budget – een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud voor het kind. Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen, wordt zowel naar de draagkracht van de ouders als naar de behoefte van het kind gekeken. De behoefte wordt berekend aan de hand van standaardtabellen en hieruit wordt vastgesteld hoe hoog de kosten van het kind gemiddeld zijn per jaar. Op deze standaardberekening kunnen in bijzondere omstandigheden mutaties aangebracht worden. De Hoge Raad heeft bepaald dat het kindgebonden budget niet de behoefte van het kind verhoogt. Het kindgebonden budget is wel van invloed op de verdeling van de kosten van de kinderen tussen de ouders. Het kindgebonden budget wordt opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget krijgt. Deze ouder dient daardoor een groter aandeel van de kosten van het kind te betalen. De draagkracht van die ouder wordt daardoor hoger, waardoor de andere ouder minder kinderalimentatie betaalt. Achtergrond hiervan is dat het dubbelop zou zijn als het kindgebonden budget in deze berekening niet meegenomen zou worden: in dat geval zou een ouder die kindgebonden budget ontvangt daarbovenop nog kinderalimentatie ontvangen.

De advocaten van HAUT Legal & Tax kunnen voor u alimentatieberekeningen opstellen en u bijstaan in geschillen omtrent de alimentatie.

Kindgebonden budget & partneralimentatie

Het kan zijn dat de vastgestelde eigen bijdrage in de kosten voor de kinderen voor de ouder die kindgebonden budget ontvangt lager is dan het kindgebonden budget dat hij of zij ontvangt. Gesteld kan worden dat deze ouder geld overhoudt wat niet besteedt hoeft te worden aan de kosten van de kinderen. De vraag rijst dan of dit verschil bij het inkomen van deze ouder moet worden opgeteld in het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie. De Hoge Raad heeft in 2017 beslist dat het kindgebonden budget niet de hoogte van partneralimentatie vermindert. Het karakter van het kindgebonden budget brengt met zich mee dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud. Het kindgebonden budget is immers bedoeld voor het levensonderhoud van het kind en niet voor het levensonderhoud van de ouder die het kind verzorgt. Als een ouder kindgebonden budget ontvangt, vermindert dit dus niet de hoogte van de partneralimentatie die hij/zij ontvangt.

Conclusie

Het kindgebonden budget is een overheidsbijdrage van aanvullende aard die bedoeld is als bijdrage in de kosten van de kinderen. De ouder die het kindgebonden budget ontvangt, heeft voor de bepaling van de bijdrage in de kosten van de kinderen een grotere draagkracht. Voor de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie telt het kindgebonden budget dus mee. Een eventueel verschil tussen het ontvangen kindgebonden budget en de vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage in de kosten van de kinderen wordt echter niet aangemerkt als inkomen voor de alimentatiegerechtigde voor de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie. Het kindgebonden budget heeft dus geen invloed op de hoogte van de partneralimentatie.

Heeft u vragen over hoe de partner- of kinderalimentatie zal uitpakken in uw situatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Advies

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten