Legal Scan Arbeidsrecht

Legal Scan Arbeidsrecht

Check arbeidsovereenkomst

De wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht is aan veel verandering onderhavig. Dit blijkt alleen al uit het feit dat op dit moment diverse wetsvoorstellen aanhangig zijn op het gebied van het arbeidsrecht. Regelmatig komen wij arbeidsovereenkomsten tegen die niet (geheel) voldoen aan de eisen die de wet en de jurisprudentie daaraan stelt, of die (onbedoeld) volledig voorbij gaan aan de belangen van de ondernemer als werkgever. Ook komen wij ondernemers tegen die in het geheel geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Dat de arbeidsovereenkomst niet aan de eisen van de wet of werkgever voldoet komt vaak pas aan het licht op het moment dat een geschil is ontstaan tussen een werkgever en een werknemer. De problemen die kunnen ontstaan door het gebruik van onvolledige of onjuiste arbeidsovereenkomsten kunnen eenvoudig voorkomen worden door een actuele en duidelijke arbeidsovereenkomst te hanteren.

Indien geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gebruikt wordt, komt dit vrijwel altijd voor rekening en risico van de werkgever. Het is dan zeker niet zo dat als er niets op papier staat de werknemer zich nergens op kan beroepen. Zo kan bijvoorbeeld onbedoeld een fulltime overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn ontstaan.

Hoe actueel zijn uw arbeidsovereenkomsten? Voldoen deze aan de eisen die de huidige wet- en regelgeving daaraan stelt en aan uw eigen eisen? Aan de hand van onze arbeidsovereenkomst-check kunnen wij uw arbeidsovereenkomst aan deze eisen toetsen. De prijs voor deze check bedraagt € 125,- exclusief BTW voor de beoordeling van de door u gehanteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde en/of onbepaalde tijd.

Aan de hand van de uitkomst van de check kunnen wij beoordelen of de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten aangepast moet worden. Vanzelfsprekend kan Haut Legal & Tax Advocaten dit voor u doen en ook hierbij zullen wij uw wensen en eisen bespreken, waarna op basis van de actuele wet- en regelgeving een passende (standaard)arbeidsovereenkomst zal worden opgesteld. Voordat wij deze werkzaamheden uitvoeren, ontvangt u op voorhand een ‘scherpe’ prijsopgave.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten